Unieważnienie komunistycznych orzeczeń

W czasach PRL Ty albo bliska Ci osoba była poddawana represjom? Pomożemy Ci unieważnić orzeczenie i uzyskać odszkodowanie!

981.000 zł

najwyższe uzyskane świadczenie

od lat 90.

pomagamy represjonowanym i ich rodzinom

200+

przeprowadzonych spraw

Przebywasz na stałe za granicą? Wciąż masz szansę unieważnić komunistyczne orzeczenie. Nie musisz w tym celu przyjeżdżać do Polski – obsługa Twojej sprawy odbędzie się całkowicie zdalnie. Pomogliśmy już m.in. poszkodowanym mieszkającym w Szwecji, Niemczech, USA, Australii oraz RPA. Też możesz dołączyć do tego grona!

W latach 1944-1989 wielu Polaków zostało poddanych represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności. Reżim komunistyczny karał walczących o wolną ojczyznę także utratą majątku.

Jako kombatant albo osoba bliska możesz złożyć wniosek o unieważnienie orzeczenia z czasów PRL, a następnie otrzymać odszkodowanie za represje komunistyczne. Pomożemy Ci tak, jak pomogliśmy wielu przed Tobą – niejeden działacz opozycji antykomunistycznej uzyskał już dzięki nam należne mu pieniądze.

Niedługo po upadku komunizmu w Polsce uchwalono tzw. ustawę lutową. Zgodnie z jej przepisami orzeczenia wydawane w czasach PRL w związku z działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego uznaje się za nieważne. Jest to też równoznaczne z uniewinnieniem, a przede wszystkim otwiera Ci drogę do uzyskania odszkodowania za represjonowanie w stanie wojennym.

Osobom poddanym represjom należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za prześladowanie w czasach PRL

Unieważnienie komunistycznych orzeczeń nie zmienia jednak sytuacji ekonomicznej Twojej czy bliskiej Ci osoby. Nie wynagradza też doznanych krzywd. Właśnie dlatego ustawa lutowa przyznaje także prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne. O należne Ci pieniądze możesz ubiegać się w ciągu 10 lat od momentu unieważnienia wyroku.

Jeśli natomiast to zmarła, bliska Ci osoba była poddawana represjom, takim jak internowanie, więzienie polityczne, przedłużona służba wojskowa albo z innych przyczyn miała status represjonowanego, jej roszczenia przechodzą na Ciebie.

unieważnienie komunistycznych orzeczeń

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne powinno wynagrodzić Ci wszystkie poniesione straty – np. związane z utratą pracy. W czasach PRL wielu działaczom opozycji antykomunistycznej zabierano także mienie. W ramach przysługujących Ci roszczeń możesz więc domagać się jego zwrotu, a jeśli jest to niemożliwe – wypłacenia odpowiadającej mu wartości.

Samo wynagrodzenie strat materialnych to jednak nie wszystko. Często najbardziej odczuwalną konsekwencją represji był ból fizyczny, strach i cierpienie. Właśnie dlatego przepisy przewidują dodatkowe środki dla represjonowanych. Oprócz odszkodowania możesz otrzymać także zadośćuczynienie za represje komunistyczne, które zrekompensuje Ci doznane krzywdy.

Nie ponosisz żadnych kosztów postępowania. Tym bardziej warto walczyć o należne Ci pieniądze!

W przypadku spraw o unieważnienie komunistycznych orzeczeń, jak i o związane z tym odszkodowanie i zadośćuczynienie nie ponosisz żadnych opłat sądowych. Co więcej, o ile zwykle koszty postępowania pokrywa strona przegrana, to w tym przypadku niezależnie od wyniku sprawy obciążą one Skarb Państwa. Oznacza to, że nie ryzykujesz strat finansowych, za to możesz wiele zyskać.

Aby otrzymać odszkodowanie dla represjonowanych, musisz zgromadzić odpowiednie dowody

Zdecydowana większość rozstrzygnięć w sprawach skazanych w czasach PRL kończy się na korzyść represjonowanych lub ich rodzin. Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiedniej wysokości może się jednak wiązać z pewnymi trudnościami.

Żeby w ogóle dostać jakiekolwiek pieniądze, musisz wcześniej złożyć wniosek o unieważnienie orzeczenia z czasów PRL. Na dalszym etapie konieczne będzie natomiast wykazanie rozmiaru poniesionych szkód – to od  przedstawionych przez Ciebie dowodów zależy, czy uzyskasz pełną kwotę.

W kontekście zadośćuczynienia i odszkodowania dla represjonowanych znaczenie mają także przytoczone argumenty. Sąd weźmie bowiem pod uwagę m.in. czas prześladowań stosowanych przez komunistyczny aparat represji, ich intensywność i wpływ na życie Twoje lub kombatanta będącego osobą bliską. Musisz więc zadbać o dokładne przedstawienie przebiegu wydarzeń i podanie informacji, które mogę wpłynąć na wysokość przyznanej Ci kwoty.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za represje w czasach PRL

Pamiętaj, że nie musisz działać na własną rękę. Zamiast samodzielnie zagłębiać się w przepisy oraz inwestować swój czas i nerwy, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawników Solace, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i powiemy Ci, czy przysługuje Ci zadośćuczynienie i odszkodowanie dla represjonowanych,
  • zgromadzimy niezbędne dokumenty,
  • zadbamy o wykazanie wysokości przysługującego Ci odszkodowania i utraconego mienia,
  • przedstawimy argumenty, które zwiększą Twoje szanse na uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia,
  • w Twoim imieniu przygotujemy wniosek,
  • będziemy Cię reprezentować na każdym etapie postępowania,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach związanych z uzyskiwaniem odszkodowania i zadośćuczynienia.
Jaka jest wysokość odszkodowania za internowanie w stanie wojennym?

Odszkodowanie za represje komunistyczne powinno odpowiadać poniesionym stratom. Oznacza to, że jego wysokość zależy przede wszystkim od konsekwencji internowania, takich jak utrata pracy czy mienia.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie za prześladowanie przez PRL?

Zadośćuczynienie za krzywdy doznane w czasach PRL-u może otrzymać osoba poddawana represjom przez komunistyczny reżim. Aby dochodzić należnych pieniędzy, najpierw trzeba jednak unieważnić wydane wówczas orzeczenie.