Unieważnienie komunistycznych orzeczeń

W czasach PRL Ty albo bliska Ci osoba była poddawana represjom? Skarb Państwa powinien wypłacić odszkodowanie!

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu nieraz dotkliwie odczuwały skutki walki o wolność. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności. Do powszechnych praktyk należało także zastraszanie i przeprowadzani przesłuchań nieraz przypominających tortury. Wielu represjonowanych traciło również mienie.

Niedługo po upadku komunizmu w Polsce uchwalono tzw. ustawę lutową. Zgodnie z jej przepisami orzeczenia wydawane w czasach PRL w związku z działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego uznaje się za nieważne. Oznacza to też uniewinnienie i nie ma w tym kontekście znaczenia chociażby odbycie całej kary, amnestia czy akt łaski.

Osobom poddanym represjom należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie

Samo unieważnienie wydanych wyroków nie zmienia jednak sytuacji ekonomicznej Twojej czy bliskiej Ci osoby. Nie wynagradza też krzywd doznanych wskutek represji. Właśnie dlatego ustawa lutowa przyznaje także prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Możesz ubiegać się o nie w ciągu 10 lat od momentu unieważnienia wyroku.

Pamiętaj też, że jeśli to zmarła, bliska Ci osoba była poddawana represjom, jej roszczenia przechodzą na Ciebie. O ile więc należysz do kręgu takich osób jak małżonek, dziecko czy rodzic zmarłego, możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

unieważnienie komunistycznych orzeczeń

 

Odszkodowanie powinno wynagrodzić wszystkie poniesione straty – np. związane z utratą pracy. W czasach PRL wielu represjonowanym zabierano także mienie. W ramach przysługujących Ci roszczeń możesz więc domagać się jego zwrotu, a jeśli jest to niemożliwe – wypłacenia odpowiadającej mu wartości.

Samo wynagrodzenie strat materialnych to jednak nie wszystko. Często najbardziej odczuwalną konsekwencją represji był ból fizyczny, strach i cierpienie. W ramach rekompensaty za te krzywdy możesz uzyskać zadośćuczynienie. Oczywiście żadne pieniądze nie cofną czasu i nie wymażą bólu, ale przynajmniej częściowo wynagrodzą Ci walkę o niepodległość Państwa Polskiego.

Nie ponosisz żadnych kosztów postępowania. Tym bardziej warto walczyć o należne Ci pieniądze!

W przypadku spraw o unieważnienie komunistycznych orzeczeń, jak i o związane z tym odszkodowanie nie ponosisz żadnych opłat sądowych. Co więcej, o ile zwykle koszty postępowania pokrywa strona przegrana, to w tym przypadku niezależnie od wyniku postępowania koszty te zawsze będą obciążać Skarb Państwa. Oznacza to, że nie ryzykujesz strat finansowych, za to możesz wiele zyskać.

Aby uzyskać odszkodowanie, musisz zgromadzić odpowiednie dowody

Zdecydowana większość rozstrzygnięć w sprawach skazanych w czasach PRL kończy się na korzyść represjonowanych lub ich rodzin. Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiedniej wysokości może się jednak wiązać z pewnymi trudnościami.

Żeby w ogóle uzyskać jakiekolwiek pieniądze, musisz wcześniej złożyć wniosek o unieważnienie samego orzeczenia. Na dalszym etapie konieczne będzie natomiast wykazanie rozmiaru poniesionych szkód – to od Ciebie i przedstawionych przez Ciebie dowodów zależy, czy uzyskasz pełne odszkodowanie.

W kontekście zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie mają także przytoczone argumenty. Sąd weźmie bowiem pod uwagę m.in. czas prześladowań, ich intensywność i wpływ na życie Twoje lub bliskiej Ci osoby, która była poddana represjom. Tym samym musisz zadbać o dokładne przedstawienie przebiegu wydarzeń i podanie informacji, które w tym kontekście będą mieć znaczenie.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za represje w czasach PRL

Pamiętaj, że nie musisz działać na własną rękę. Zamiast samodzielnie zagłębiać się w przepisy oraz inwestować swój czas i nerwy, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i powiemy Ci, czy masz szansę na uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia,
  • zgromadzimy niezbędne dokumenty,
  • zadbamy o wykazanie wysokości przysługującego Ci odszkodowania i utraconego mienia,
  • przedstawimy argumenty, które zwiększą Twoje szanse na uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia,
  • w Twoim imieniu przygotujemy wniosek,
  • będziemy Cię reprezentować na każdym etapie postępowania,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach związanych z uzyskiwaniem odszkodowania czy zadośćuczynienia.