Błędy lekarskie

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku błędu lekarskiego? Pomogliśmy ponad 1000 osób w podobnej sytuacji. Możemy pomóc i Tobie!

Masz prawo oczekiwać, że lekarze zrobią wszystko, co w ich mocy, by umożliwić Ci powrót do zdrowia. Niestety, bywa z tym różnie, a do błędów dochodzi praktycznie na każdym etapie – od diagnozy, przez leczenie aż po niewłaściwą opiekę medyczną, odmowę wykonania zabiegu czy kwestie organizacyjne. Skutki zaniedbań bywają natomiast tragiczne. Mają przecież wpływ na jedną z najważniejszych dla Ciebie kwestii – Twoje zdrowie.

Błędy lekarskie i inne błędy medyczne pociągają za sobą nie tylko dodatkowe koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Mogą nawet odebrać Ci szansę na pełen powrót do zdrowia albo doprowadzić do śmierci bliskiej Ci osoby.  Właśnie dlatego zwykle należy Ci się znacznie więcej niż tylko samo odszkodowanie.

Dopilnuj, by szpital poniósł odpowiedzialność za swoje zaniedbania!

Wielu poszkodowanych nawet nie próbuje toczyć sporu ze szpitalem. To duży błąd, bo walcząc o swoje prawa, zyskujesz pieniądze, które umożliwią Ci powrót do zdrowia i zrekompensują trudne przeżycia. Co więcej, dopilnujesz też, by szpital poniósł konsekwencje swoich zaniedbań. Zwiększasz więc szanse, że w przyszłości podobna sytuacja się nie powtórzy.

Sprawy związane z błędami medycznymi bywają naprawdę skomplikowane. Mieszają się tu ze sobą dwie złożone dziedziny – prawo i medycyna. Co więcej szpital ma po swojej stronie cały dział prawny. Może Ci się więc wydawać, że jesteś na straconej pozycji.

Pamiętaj, że nie musisz działać samodzielnie. Jesteśmy tu, by Ci pomóc. Dokładnie przeanalizujemy Twoją sprawę i ustalimy, jakie świadczenia Ci się należą. Przeprowadzimy Cię też przez cały proces odszkodowania – od gromadzenia dokumentów, przez reprezentację w rozmowach ze szpitalem, aż po ewentualny spór w sądzie. My skupimy się na odzyskaniu Twoich pieniędzy, a Ty – na powrocie do zdrowia lub spokojnym przeżyciu żałoby po stracie bliskiej osoby.

Błąd w sztuce lekarskiej – gdzie zgłosić?

Jeśli lekarz popełnił błąd medyczny, możesz domagać się odszkodowania i ewentualnych dodatkowych świadczeń. W tym celu musisz zgłosić się do ubezpieczyciela lekarza lub placówki albo złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Na czym polega niewłaściwa opieka medyczna?

Niewłaściwa opieka medyczna często wiąże się z problemem uzyskania pomocy medycznej ze względu na niewystarczającą liczbę specjalistów, duże natężenie pacjentów i konieczność czekania na podjęcie konkretnych działań lub skierowanie do innej placówki. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi podczas dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Efektem jest natomiast pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta, powstanie uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach – nawet śmierć. Jako poszkodowany pacjent lub rodzina zmarłego możesz wówczas pociągnąć szpital do odpowiedzialności i wystąpić o pieniężną rekompensatę.

Odmowa wykonania zabiegu – czy możesz otrzymać rekompensatę?

Jako pacjent masz konkretne prawa – m.in. prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, możliwościach leczenia, a także decydowaniu o przeprowadzeniu ewentualnych zabiegów. Oznacza to, że lekarz musi poinformować Cię o o konsekwencjach operacji i odebrać Twoją świadomą zgodę na zabieg. Bez tego nie ma prawa go przeprowadzić, nawet jeśli działa zgodnie ze sztuką lekarską. A to oznacza, że w razie wykonania operacji bez Twojej świadomej zgody co do zasady masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.