Baza wiedzy

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie po nieudanej operacji i jak je otrzymać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 24.10.2022

odszkodowanie po nieudanej operacji

Do przeprowadzenia operacji konieczna jest Twoja zgoda. Wyrażając ją, zdajesz sobie sprawę z ewentualnych powikłań po zabiegu. Zdecydowanie nie oznacza to jednak, że jeśli lekarz, szpital lub personel medyczny dopuści się zaniedbań, nie będzie Ci się należeć odszkodowanie po nieudanej operacji.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za nieudaną operację?

Lekarz nie jest Ci w stanie zagwarantować, że zabieg odbędzie się bez jakichkolwiek powikłań. Może jedynie zrobić wszystko, co w jego mocy, by operacja przebiegła zgodnie z planem. Najprościej rzecz biorąc, można więc powiedzieć, że właśnie tu przebiega granica – odszkodowanie za nieudaną operację otrzymasz, gdy lekarz ponosi winę za powstałe szkody, a więc nie działał z tzw. należytą starannością.

Pozostaje pytanie, co to właściwie oznacza. „Działanie z należytą starannością” czy „zawinione działanie lub zaniechanie lekarza” to sformułowania chętnie stosowane przez prawników, ale już niekoniecznie zrozumiałe dla pacjentów. Odchodząc od branżowego żargonu, najlepiej wytłumaczyć to w ten sposób: na lekarzu ciąży ogromna odpowiedzialność – powierzasz mu przecież swoje życie i zdrowie. Jako że stawka jest tak wysoka, ma pewne obowiązki – musi postępować według przyjętych norm i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Powinien też stale poszerzać swoją wiedzę i podnosić umiejętności.

Jeśli więc postąpi zgodnie z tymi regułami, działał z należytą starannością. Analogicznie, jeśli podczas operacji nie zachowa się w sposób, w jaki powinien postąpić według tych obowiązujących norm, a przede wszystkim w sposób, w jaki postąpiłby każdy inny specjalista na jego miejscu, można uznać, że jego działanie (zaniechanie) było zawinione.

Powikłania po operacji a odszkodowanie – czy masz do niego prawo?

Czasami pacjentom wydaje się, że jeśli po operacji wystąpią powikłania, to lekarz na pewno zawinił. To jednak nieprawda.

Nie ma operacji w 100% bezpiecznych. Między innymi właśnie dlatego zanim wyrazisz zgodę na zabieg, lekarz informuje Cię o możliwym ryzyku. Poszczególne rodzaje operacji idą w parze z pewnymi „typowymi powikłaniami” charakterystycznymi dla danego rodzaju zabiegu. Masz więc świadomość, że mogą się pojawić, a jeśli tak rzeczywiście się stanie, odszkodowanie po operacji nie będzie Ci przysługiwać.

Podobnie sprawa wygląda, gdy w Twoim imieniu zgodę wyrażą Twoi bliscy (np. jeśli w momencie podejmowania decyzji jesteś w śpiączce).

Jakie powikłania po zabiegu dają Ci prawo do odszkodowania?

Na razie wiesz, kiedy nie przysługuje Ci odszkodowanie. Czas więc przejść do przypadków, w których rzeczywiście możesz otrzymać rekompensatę po nieudanej operacji.

Jak już wiesz, będą to wszystkie te sytuacje, w których poniesiesz szkodę ze względu na błąd medyczny albo niedbalstwo lekarza.

No dobrze, ale jak ocenić, kiedy dane powikłania należą do tych „standardowych”, a które będą już podstawą do dochodzenia odszkodowania? Aby dokonać rozróżnienia, możesz zasięgnąć opinii innego lekarza. Specjalista w tej samej dziedzinie będzie wiedzieć, jakie skutki są tymi normlanymi i powszechnymi w danej sytuacji, a które z nich już niekoniecznie.

Pamiętaj, że medycyna ustanawia pewne ogólne zasady postępowania, co oznacza, że inny specjalista zwykle będzie też w stanie obiektywnie ocenić, czy lekarz przeprowadzający Twój zabieg zastosował się do obowiązujących norm. Taka opinia może więc już stanowić solidny dowód podczas dochodzenia dalszych roszczeń.

Co jednak równie ważne, sama wina lekarza to nie wszystko. Musisz jeszcze udowodnić, że to jego działanie (lub niepodjęcie jakiegoś działania) doprowadziło do powstania szkód po Twojej stronie. Dopiero na tej podstawie możesz dochodzić odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za operację?

Aby otrzymać odszkodowanie po nieudanej operacji, musisz udowodnić wspomnianą już winę lekarza, szkodę i związek przyczynowo-skutkowy, a także ustalić, do kogo zgłosić się po pieniądze.

Pierwsze kwestia została już częściowo omówiona w poprzednich akapitach. Wiesz więc, że biorąc pod uwagę standardowe powikłania po operacji, postępowania lekarza i ewentualnie konsultując się z innym specjalistą, jesteś w stanie ustalić, czy w tym przypadku lekarz zaniedbał swoje obowiązki.

Do tego dochodzi jeszcze określenie szkody – mogą być nią m.in. koszty leczenia poniesione w związku ze źle przeprowadzoną operacją czy utracone dochody. Jeśli natomiast wskutek źle przeprowadzonej operacji zmarła bliska Ci osoba, możesz otrzymać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów pogrzebu i leczenia, a czasem także rentę.

Potrzebujesz przy tym konkretnych dowodów, żeby po pierwsze udokumentować, że lekarz ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie, a także, by uzasadnić, że żądasz odpowiedniej kwoty.

Wtedy pozostaje jeszcze jedno pytanie – kto zapłaci odszkodowanie za nieudany zabieg?

Kto odpowiada za nieudaną operację?

Mogłoby się wydawać, że odpowiedź jest oczywista – zawinił lekarz, więc to on powinien wypłacić Ci odszkodowanie. Tak naprawdę jednak temat jest o wiele bardziej skomplikowany. Wiele zależy od tego, gdzie taki lekarz pracuje i w jakiej formie jest zatrudniony. W zależności od przypadku odpowiadać będzie:

 • lekarz,
 • szpital,
 • lekarz solidarnie ze szpitalem.

Co więcej, masz dwie drogi, by ubiegać się o odszkodowanie za nieudaną operację. Możesz zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej (wtedy postępowanie będzie szybsze, ale kwota, którą uzyskasz okaże się prawdopodobnie niższa) albo złożyć pozew do sądu (postępowanie jest dłuższe, za to jesteś w stanie otrzymać wszystko, co Ci się należy).

Warto też dodać, że szpitale (a czasem i poszczególni lekarze) mają wykupione ubezpieczenie OC. Zapłaty zwykle będziesz więc dochodzić nie od lekarza czy szpitala, a od jego ubezpieczyciela.

Nieudana operacja daje Ci prawo nie tylko do odszkodowania!

Wiesz już, że jeśli wskutek źle przeprowadzonej operacji zmarła bliska Ci osoba, masz prawo aż do kilku różnych świadczeń. Podobnie sprawa wygląda, gdy to Ty jesteś osobą bezpośrednio poszkodowaną w zabiegu.

Choć powszechnie mówi się przede wszystkim o odszkodowaniu od szpitala, to tak naprawdę stanowi ono jedynie część kwoty, jaka zwykle Ci przysługuje. Przepisy przewidują jeszcze kilka innych świadczeń. Każde z nich pełni inną funkcję, dlatego nie wykluczają się one wzajemnie. Możesz wystąpić o kilka z nich jednocześnie, jeśli tylko spełnisz określone warunki, a tym samym uzyskana suma będzie znacznie większa. Te roszczenia to:

 • odszkodowanie (za szkody majątkowe)
 • zadośćuczynienie (za poniesione krzywdy)
 • renta (z tytułu zwiększenia się Twoich potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość).

Poza tym masz prawo domagać się, by szpital pokrył z góry koszty leczenia po nieudanej operacji (jeśli nie chcesz samodzielnie wykładać tej sumy). Odszkodowanie może natomiast pokryć nie tylko tak oczywiste koszty jak zakup leków i rehabilitacja, ale m.in. również wydatki potrzebne na przekwalifikowanie się albo dostosowanie mieszkania do Twoich potrzeb.

Czy pomoc kancelarii medycznej w uzyskaniu odszkodowania po nieudanej operacji to konieczność?

Jak widzisz, odpowiedź na pytanie, jak uzyskać odszkodowanie po operacji, jest naprawdę złożona. Problemy mogą pojawić się praktycznie na każdym etapie, m.in. przy:

 • ustaleniu, czy lekarz popełnił błąd,
 • wykazaniu winy, szkody i związku przyczynowo-skutkowego,
 • ustaleniu, do kogo masz się zgłosić po pieniądze,
 • określeniu, czy i jakie roszczenia przysługują Ci oprócz odszkodowania,
 • obliczeniu kwot, których możesz żądać,
 • przygotowaniu pism,
 • wybraniu bardziej optymalnej drogi – postępowania przed Okręgową Izbą Lekarską lub przed sądem.

Do tego dochodzi jeszcze fakt, że tego rodzaju sprawy są niezwykle skomplikowane. Oprócz znajomości przepisów i procedur trzeba jeszcze orientować się w zagadnieniach medycznych.

Teoretycznie nie musisz korzystać z pomocy prawnika. Nie brak poszkodowanych, którzy decydują się zająć sprawą całkowicie samodzielnie. Kosztuje ich to jednak sporo czasu, niepewności i często także wiąże się z popełnieniem błędów, które oznaczają uzyskanie mniejszej sumy.

Nie bez powodu więc wiele osób postanawia sięgnąć po profesjonalną pomoc. Doświadczona kancelaria specjalizująca się w prawie medycznym wyręczy Cię na każdym kroku. Będzie wiedzieć, czego możesz się domagać, jakie dokumenty należy zgromadzić, żeby zwiększyć Twoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Może też reprezentować Cię w sądzie albo w Twoim imieniu zadbać o zawarcie korzystnej ugody.

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy ma więc wiele zalet. Pamiętaj jednak, by wybierać kancelarię z dużym doświadczeniem w zakresie odszkodowań medycznych.

Odszkodowanie po nieudanej operacji – podsumowanie

 1. Nie każde powikłanie po operacji daje Ci prawo do odszkodowania. Żaden zabieg nie jest bowiem w 100% bezpieczny. Znaczenie będzie mieć więc fakt, czy dane powikłania należą do „typowych" dla danego rodzaju operacji.
 2. Z drugiej strony może się okazać, że nieudany zabieg to efekt nieprawidłowego postępowania lekarza. W takim przypadku jak najbardziej należy Ci się już rekompensata. Zwykle nie będzie to zresztą samo odszkodowanie, ale również zadośćuczynienie, a nawet renta.
 3. Aby otrzymać odszkodowanie po operacji, musisz udowodnić 3 kwestie: winę lekarza, szkodę po Twojej stronie i związek przyczynowo-skutkowy między winą a szkodą. Dopiero wtedy ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze.
 4. Masz 2 możliwości wystąpienia o odszkodowanie: postępowanie przed Okręgową Izbą Lekarską lub złożenie pozwu. Pierwsza droga jest krótsza i prostsza, ale jednocześnie zwykle nie pozwala Ci uzyskać pełnej kwoty. Jeśli więc bardziej niż na czasie zależy Ci na dostaniu wszystkiego, co Ci się należy, w większości przypadków lepiej skorzystać z drogi sądowej.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

czym jest błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza to od razu błąd medyczny?

Tak jak w każdym innym zawodzie i w przypadku lekarzy może dojść do pomyłek lub postawienia nieprawidłowej diagnozy. Nie zawsze oznacza to jednak, że miał miejsce błąd medyczny i należy Ci się odszkodowanie.

odszkodowanie za błąd medyczny

Baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możesz je otrzymać?

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy – to wszystko przypadki, w których można mówić o błędach medycznych. Jako osobie poszkodowanej należy Ci się w takiej sytuacji odszkodowanie.

błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza uprawnia Cię do odszkodowania, czyli czym jest błąd medyczny i jakie są jego rodzaje?

Nie każda nieprawidłowa diagnoza, źle dobrane leczenie, a nawet śmierć pacjenta oznacza, że miejsce miał błąd medyczny. Kiedy w takim razie możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności i otrzymać odszkodowanie?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się