Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania? Proponowana kwota jest Twoim zdaniem za niska? Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela!

Odszkodowanie teoretycznie powinno odpowiadać poniesionym przez Ciebie szkodom. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela bardzo często okazuje się niewystarczająca.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wykorzystuje niewiedzę poszkodowanych. Zaniżanie odszkodowań czy nawet bezpodstawna odmowa wypłaty jakichkolwiek pieniędzy nie należą do rzadkości.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają wiele sposobów na obniżenie wysokości odszkodowania. W razie wypadków komunikacyjnych znacząco zaniżają stawki za roboczogodziny, uwzględniają amortyzację części albo stwierdzają szkodę całkowitą tam, gdzie nie powinni tego robić. W przypadku uszczerbku na zdrowiu odmawiają natomiast zwrotu wydatków poniesionych w związku z leczeniem w prywatnych placówkach, a jeśli przyczynisz się do szkody – potrącają z tego tytułu nieproporcjonalnie duży procent odszkodowania albo nawet całkowicie odmawiają jego wypłaty.

Ubezpieczyciel oferuje zaniżone odszkodowanie? Możesz wnieść odwołanie i odzyskać należne Ci pieniądze!

Wielu poszkodowanych akceptuje zaproponowane początkowo kwoty. Powody tej decyzji bywają różne – od poczucia bezsilności, przez strach przed starciem z dużym ubezpieczycielem aż po brak znajomości swoich praw. Pamiętaj jednak, że odszkodowanie powinno naprawić całą poniesioną przez Ciebie szkodę. Jeśli to kto inny ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie, nie może wymagać od Ciebie pokrywania części wydatków z własnej kieszeni!

Obojętnie, jakie argumenty przedstawił ubezpieczyciel, jeśli nie zgadzasz się z jego decyzją, zawsze możesz się odwołać. Nie obawiaj się, że ewentualny spór pozbawi Cię części uzyskanych już pieniędzy. Nie ma takiej możliwości – możesz co najwyżej zyskać więcej.

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Z ubezpieczycielem da się wygrać!

Na etapie sporządzania odwołania kluczowe znaczenie będzie mieć odpowiednie przygotowanie. Ubezpieczyciele często wykorzystują niewiedzę poszkodowanych, dlatego im staranniej przygotujesz odwołanie, tym większa szansa, że sprawa zakończy się już na tym etapie. Jeśli natomiast te działania nie przyniosą zamierzonych efektów, zawsze pozostaje jeszcze droga sądowa.

Obojętnie, na którym etapie właśnie się znajdujesz, nie wierz w stwierdzenia, że z ubezpieczycielem nie da się wygrać – to mit! Jeśli zaproponowano Ci zaniżone odszkodowanie, to prawo stoi po Twojej stronie.

Wielu poszkodowanych rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Zgromadzenie odpowiednich dowodów, wypełnienie wszystkich formalności i zapoznanie z przepisami wydaje im się trudnym zadaniem. Tym bardziej, gdy po drugiej stronie stoi ubezpieczyciel zwykle mający za sobą całe działy prawne. Jeszcze większy procent osób poddaje się na kolejnym etapie, kiedy pozostaje im spór na drodze sądowej.

Nie musisz działać na własną rękę. Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie

Odnalezienie się wśród przepisów i licznych formalności może Ci sprawiać problemy. Pamiętaj jednak, że zamiast samodzielnie wdawać się w spór z ubezpieczycielem, możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy Ci, jakiej kwoty możesz się domagać,
  • pomożemy Ci przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • zadbamy, by w piśmie znalazły się konkretne argumenty, dowody potwierdzające Twoje racje, a nawet konkretne przepisy czy orzecznictwo sądów – wszystko to, co zwiększy Twoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy,
  • a jeśli ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzy Twoje odwołanie – to wciąż nie koniec. Podejmiemy dalsze kroki, by odzyskać należne Ci pieniądze.

Jeśli natomiast zależy Ci na odzyskaniu pieniędzy w ciągu kilku dni, zawsze możesz zdecydować się na dopłatę do odszkodowania i szybko zapomnieć o sporze z ubezpieczycielem.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powinny znaleźć się takie elementy jak Twoje dane osobowe, dane TU, numer polisy oraz numer wydanej decyzji. Pamiętaj też o wskazaniu, czego się domagasz i uzasadnieniu swojego stanowiska. Duże znaczenie będą mieć także dowody – m.in. ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Od decyzji ubezpieczyciela możesz odwołać się na kilka sposobów – m.in. w formie ustnej, podczas wizyty w placówce lub pisemnie. Większość TU dopuszcza także inne sposoby złożenia odwołania – np. mailowo lub przy użyciu specjalnego formularza.

Ile dni na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela co do zasady wynosi 3 lata od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie. W niektórych przypadkach może wydłużyć się nawet do 20 lat.