Brak diagnozy złamania

 

Lekarz nie zdiagnozował złamania i naraził Cię tym na szkody? Należy Ci się rekompensata!

Masz prawo oczekiwać, że lekarze udzielą Ci potrzebnej pomocy i zrobią wszystko, by umożliwić Ci szybki powrót do zdrowia. Bez prawidłowej diagnozy nie jest to jednak możliwe. Niestety, wciąż dochodzi do przypadków niezdiagnozowania złamania.

Brak diagnozy złamania może pociągać za sobą poważne konsekwencje

Nieleczone złamanie może prowadzić do nieprawidłowego zrośnięcia kości, zdeformowania kończyny lub ograniczenia zakresu ruchów. Co więcej, brak unieruchomienia złamanej kości nieraz powoduje pogłębienie urazu i większy uszczerbek na zdrowiu. A to oznacza nie tylko dłuższą rekonwalescencję czy konieczność operacji. W skrajnych przypadkach może nawet odebrać Ci szansę na pełen powrót do zdrowia. 

Brak natychmiastowego zdiagnozowania złamania oznacza także niepotrzebny ból, większe koszty, a w sytuacji, gdy odzyskanie pełnej sprawności okaże się niemożliwe – również zwiększone potrzeby życiowe. Do tego dochodzi jeszcze cierpienie wynikające z trwałej deformacji i powracającej myśli, że swoim zaniedbaniem lekarz doprowadził do nieodwracalnych szkód, których można było uniknąć. 

Za błędną diagnozę należy Ci się rekompensata

Osoba odpowiedzialna za wyrządzone szkody ma obowiązek ich naprawienia. W tym przypadku oznacza to, że możesz domagać się, by szpital poniósł konsekwencje swoich działań. 

 

Lekarz poniesie odpowiedzialność za całe zdarzenie, jeśli popełnił błąd medyczny. Chodzi tu więc o takie przypadki, gdy wykrycie złamania było obiektywnie możliwe, ale postawiona diagnoza okazała się nieprawidłowa. Zwykle będzie to efekt zaniedbań ze strony lekarza – np. brak przeprowadzenia niezbędnych prześwietleń czy zła interpretacja wyników prowadząca do niewykrycia złamania i opóźnienia wymaganego leczenia.

Jeśli miał miejsce błąd medyczny, to należy Ci się przede wszystkim odszkodowanie. Wypłacona kwota powinna pokryć wszystkie koszty związane z nieprawidłową diagnozą – nie tylko wydatki na leczenie i rehabilitację, ale także te potrzebne na zapewnienie specjalistycznej opieki lub wynikające ze zwiększenia się Twoich potrzeb.

Gdy brak diagnozy złamania pociągnął za sobą także nieprawidłowy zrost, opóźnienie leczenia czy konieczność dodatkowej operacji, a tym samym  ból i cierpienie, obok odszkodowania należy Ci się dodatkowa rekompensata – zadośćuczynienie. Jego wysokość będzie uzależniona m.in. od skutków doznanych krzywd, perspektyw na pełen powrót do zdrowia oraz intensywności odczuwanego bólu i cierpienia.

brak diagnozy złamania

 

Otrzymaj pieniądze, które Ci się należą!

Aby dostać odszkodowanie musisz udowodnić, że doszło do błędu medycznego, a także wykazać wysokość poniesionych szkód. To z kolei wiąże się z koniecznością zgromadzenia dowodów i powołania się na odpowiednie przepisy.

Więcej trudności może pojawić się w przypadku zadośćuczynienia. W końcu jest to świadczenie, które ma zrekompensować ból i cierpienie, a więc krzywdy, których nie da się jednoznacznie oszacować.

Coraz więcej pacjentów walczy o swoje prawa i z powodzeniem uzyskuje odszkodowania za błąd medyczny. Nie brak jednak także osób, które rezygnują z toczenia sporu ze szpitalem. Chcą skupić się na powrocie do zdrowia i oszczędzić sobie dodatkowego stresu albo sądzą, że nie mają szans w starciu z doświadczonymi prawnikami zatrudnionymi przez szpital. To duży błąd, bo prawo stoi po stronie pacjentów.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto wdawać się w spór, to pamiętaj, że szpital powinien być miejscem, w którym możesz liczyć na profesjonalną pomoc i trafną diagnozę. Powierzasz lekarzom swoje życie i zdrowie, dlatego masz prawo oczekiwać, że poniosą konsekwencje swoich zaniedbań. 

Przepisy nie bez powodu przyznają Ci prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia – uzyskane pieniądze nie tylko pokryją dotychczasowe koszty, ale mogą okazać się ogromną pomocą na dalszym etapie leczenia i rekonwalescencji. To właśnie dzięki nim w wielu przypadkach zyskasz szansę na pełne odzyskanie zdrowia. Właśnie dlatego warto walczyć o pieniądze, które Ci się należą.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za brak diagnozy złamania

Sprawy związane z błędami medycznymi są skomplikowane, bo wymagają znajomości zagadnień medycznych i przepisów prawnych. Możesz nie chcieć narażać się na dodatkowy stres, który na pewno nie ułatwia powrotu do zdrowia. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać samodzielnie. Możesz skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy we wszystkim Cię wyręczą. W naszej kancelarii:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy, sprawdzimy, jakie roszczenia Ci przysługują i jakie kroki można podjąć, by uzyskać należne Ci pieniądze,
  • zadbamy o zgromadzenie wszystkich dowodów potrzebnych do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • przygotujemy potrzebne pisma,
  • będziemy reprezentować Cię podczas kontaktów ze szpitalem, a jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu – także na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach, by zapewnić Ci maksymalny spokój podczas powrotu do zdrowia.