Pozostawienie materiałów chirurgicznych

 

Lekarz podczas zabiegu pozostawił gazy, chusty chirurgiczne albo narzędzia? Należy Ci się odszkodowanie!

Masz prawo oczekiwać, że lekarz wykona swoją pracę z maksymalną starannością. W końcu od tego zależy Twoje życie i zdrowie. Niestety, wciąż dochodzi do przeoczeń podczas zabiegów i pozostawienia narzędzia operacji w ciele pacjenta, takich jak chusty chirurgiczne, tampony, zwitki gazy, igły czy nożyce chirurgiczne. Jeśli więc niestaranne działanie lekarza doprowadziło do szkód po Twojej stronie, dopilnuj, by poniósł odpowiedzialność i wypłacił Ci odszkodowanie!

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym zwykle jest naprawdę tragiczne w skutkach

W większości przypadków o zaniedbaniu lekarza dowiadujesz się długo po operacji, gdy konsekwencje pozostawienia ciała obcego w polu operacyjnym są już naprawdę poważne. Nieraz występują stany zapalne, bóle, infekcje, ropnie, a nawet zakażenia prowadzące do martwicy. Czasami nawet skutki takich zaniedbań stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia – w ich wyniku może dojść do krwotoku, uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet zgonu.

Konieczność przeprowadzenia ponownej operacji, dodatkowe koszty i dłuższa rekonwalescencja zwykle są Twoim najmniejszym zmartwieniem. Obawiasz się przede wszystkim o swoje życie i zdrowie. W konsekwencji zaniedbań żyjesz też w niepotrzebnym strachu i bólu. Lekarz powinien Ci to wynagrodzić.

W sprawach o pozostawienie materiałów chirurgicznych w ciele pacjenta wygrana praktycznie zawsze jest po Twojej stronie!

Zespół przeprowadzający operację ma obowiązek liczyć narzędzia i materiały przed oraz po zabiegu, a lekarz – dokładnie sprawdzić operowane miejsce. Praktycznie każdy przypadek pozostawienia narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta jest więc wynikiem niedbalstwa i szpital nie zdoła uniknąć odpowiedzialności.

Lekarz ma obowiązek działać tak, by przy zachowaniu staranności dążyć do wyleczenia, a na pewno nie ryzykować pogorszeniem stanu zdrowia. Tymczasem pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta jest zwykle wynikiem nieuwagi, pośpiechu, niedopatrzenia czy działania niedoświadczonego rezydenta lub instrumentariusza.

W tego typu sytuacjach obowiązuje domniemanie niedbalstwa ze strony lekarza. Oznacza to, że nie musisz udowadniać jego winy, by otrzymać odszkodowanie. To lekarz – by uwolnić się od odpowiedzialności – musiałby wykazać, że działał z należytą starannością. Szanse, że zdoła to zrobić, są niewielkie. Tym bardziej warto walczyć – praktycznie nic nie ryzykujesz.

pozostawienie materiałów chirurgicznych

To od Ciebie zależy, czy lekarz poniesie odpowiedzialność za swoje zaniedbania

Nawet jeśli przepisy stoją po Twojej stronie, należne Ci pieniądze otrzymasz tylko, jeśli będziesz się o nie ubiegać. To Ty musisz wystąpić o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, a także wykazać wysokość kwot, jakich się domagasz.

Po tak ciężkim doświadczeniu zwykle chcesz skupić się przede wszystkim na powrocie do zdrowia, a nie tracić nerwy na spory ze szpitalem. Pamiętaj jednak, że w ten sposób nie tylko nie pociągasz do odpowiedzialności osób, które dopuściły się poważnych zaniedbań, ale jeszcze płacisz za wszystko własnej kieszeni. Nie musisz tego robić – szpital ma obowiązek sam pokryć wszystkie te koszty i jeszcze zadośćuczynić Ci za ból i przeżycia psychiczne.

Pomożemy Ci odzyskać rekompensatę za pozostawienie materiałów w ciele pacjenta!

Nie musisz samodzielnie gromadzić dowodów, toczyć sporu ze szpitalem, zagłębiać się w przepisy i przygotowywać pism. Skup się na powrocie do zdrowia, a my wyręczymy Cię we wszystkich kwestiach prawnych. W ramach naszych usług:

  • przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy Ci, jakie masz możliwości,
  • ustalimy, jakie świadczenia Ci przysługują i jaka jest ich wysokość,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dokumentów, dzięki którym pociągniesz szpital do odpowiedzialności i otrzymasz należne Ci pieniądze,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • będziemy reprezentować Cię na każdym etapie sprawy – w kontaktach ze szpitalem, podczas ewentualnych rozmów ugodowych i na sali sądowej,
  • zajmiemy się wszystkimi formalnościami, by zapewnić Ci możliwość spokojnego powrotu do zdrowia.