Niesłuszne pozbawienie wolności

 

Niesłusznie pozbawiono Cię wolności? Należy Ci się odszkodowanie!

Przypadek Tomasza Komendy nie jest odosobniony – do niesłusznego pozbawienia wolności dochodzi częściej, niż można by się spodziewać. Przyczyny takich sytuacji bywają różne. Nieraz jest to efekt nieprawidłowego przeprowadzenia dowodów, zdarza się też, że oskarżony nie ma zapewnionego należytego prawa do obrony.

Sprawy nie ułatwia też presja wywierana na wymiarze sprawiedliwości, która może skutkować dążeniem do szybkiego wymierzenia kary. Skutki tego rodzaju błędów i zaniedbań są natomiast ogromne – niesłuszne pozbawienie wolności może oznaczać dla Ciebie utratę dobrego imienia i wielu lat normalnego życia.  

Samo pozbawienie wolności w wyniku postępowania przed sądem to nie jedyny problem. Często dochodzi także do nadużywania instytucji tymczasowego aresztowania czy zatrzymania. Zdarza się, że takie środki zapobiegawcze stosowane są w sytuacjach, w których nie ma podstaw, by po nie sięgnąć.

Za niesłuszne pozbawienie wolności należy Ci się odszkodowanie!

O niesłusznym pozbawieniu wolności można mówić w przypadku późniejszego uniewinnienia lub skazania na łagodniejszą karę. W takich sytuacjach możesz żądać, by Skarb Państwa wypłacił Ci odszkodowanie. Otrzymana kwota powinna pokryć wszystkie utracone korzyści i koszty poniesione przez Ciebie w związku z niesłusznym pozbawieniem wolności. 

Co ważne, odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności przysługuje Ci nie tylko w skrajnych przypadkach, a więc kiedy w więzieniu spędzisz kilka miesięcy czy nawet lat. Pieniądze należą Ci się także wtedy, gdy niesłusznie zastosowano wobec Ciebie środek zabezpieczający, a także za niesłuszny tymczasowy areszt.

niesłuszne pozbawienie wolności

 

Skarb Państwa wypłaci także zadośćuczynienie!

W przypadku pozbawienia wolności straty materialne to zwykle aspekt drugorzędny. Najbardziej dotkliwą konsekwencją niesłusznego skazania jest naruszenie jednego z podstawowych dóbr osobistych – wolności.  Nie możesz spędzać czasu z rodziną i znajomymi, pracować, wieść normalnego życia i patrzeć, jak Twoje dzieci dorastają, a kolejne lata bezpowrotnie mijają.

Zaniedbania ze strony organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nieraz prowadzą także do „napiętnowania” Ciebie oraz całej Twojej rodziny i naruszenia Twojego dobrego imienia. A to wszystko przy świadomości, że nie zasługujesz na taki los i wydany wyrok był niesprawiedliwy. 

Z tego powodu samo odszkodowanie za areszt to zdecydowanie za mało. Możesz otrzymać także zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Oczywiście żadne pieniądze nie cofną czasu, nie zwrócą Ci straconych lat ani nie wymażą negatywnych przeżyć. Będą jednak stanowić pewnego rodzaju rekompensatę.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności!

Sam proces dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia może Ci się wydawać trudny czy czasochłonny. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i ustalimy, czy masz szansę na otrzymanie odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dowodów,
  • przygotujemy wszystkie potrzebne pisma,
  • będziemy Cię reprezentować w sporze ze Skarbem Państwa,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach i zadbamy o to, by proces odzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia wiązał się dla Ciebie z jak najmniejszym stresem.