Baza wiedzy

PZU niesłusznie odmówiło wypłaty odszkodowania z AC, powołując się na szkody eksploatacyjne. Z naszą pomocą poszkodowana otrzymała pełną należną kwotę [case study]

Prawniczka Joanna Szymanowska | 04.04.2024

wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC

Samo posiadanie ubezpieczenia AC jeszcze nie gwarantuje, że w razie uszkodzenia samochodu otrzymasz odszkodowanie. W OWU zwykle znajdziesz całą listę sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela z AC jest wyłączona. Jeśli jednak TU powoła się na któryś z takich przypadków, koniecznie sprawdź, czy jego decyzja jest uzasadniona. Może się okazać, że wcale nie ma racji, a pieniądze jednak Ci się należą. Tak było m.in. w sprawie przeciwko PZU, którą wygraliśmy w imieniu poszkodowanej klientki.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania AC?

Sprawa pozornie wydawała się prosta. Naszej klientce podczas jazdy samochodem przegrzał się silnik, co w konsekwencji doprowadziło do jego zatarcia. Kobieta zgłosiła się do PZU, w którym miała wykupioną polisę AC. Ubezpieczyciel dokonał wówczas oględzin samochodu i stwierdził, że chłodnica jest przedziurawiona, a w samochodzie nie ma płynu chłodzącego.

Koszty naprawy byłyby w tym przypadku na tyle wysokie, że stwierdzono szkodę całkowitą. Dla przypomnienia: szkoda całkowita w przypadku AC ma miejsce, gdy samochód nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty tej naprawy przekraczają określony próg ustalony przez ubezpieczyciela. W przypadku PZU próg ten wynosi 70% wartości pojazdu.

W takiej sytuacji klientka nie otrzymałaby więc wprawdzie całej kwoty potrzebnej do naprawy auta, ale – z uwagi na stwierdzenie szkody całkowitej – sumę odpowiadającą różnicy między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością wraku. Tyle w teorii, bo PZU doszło do wniosku, że w ogóle nie musi wypłacać jej pieniędzy. Wszystko ze względu na rzekome wyłącznie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC.

Na czym polega wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC?

Każde AC przewiduje szereg przypadków, w których – nawet, jeśli pojawią się szkody – ubezpieczyciel nie będzie musiał ich naprawiać. To właśnie przykłady tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może kształtować je nieco inaczej. Najczęściej jednak wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC ma miejsce w odniesieniu do takich przypadków jak:

 • Szkody powstałe pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • Umyślne wyrządzone;
 • Wynikające ze szczególnego niedbalstwa – np. kradzież samochodu, w którym zostawisz kluczyki;
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia;
 • Brak ważnego badania technicznego;
 • Szkody eksploatacyjne.

W prowadzonej przez nas sprawie ubezpieczyciel powołał się na ten ostatni przypadek. Nie byłoby problemu, gdyby takie szkody eksploatacyjne rzeczywiście miały miejsce. Wtedy PZU jak najbardziej mogłoby odmówić wypłaty odszkodowania. Rzecz w tym, że dokonało dużej nadinterpretacji OWU oraz zaistniałej sytuacji. I właśnie dlatego klientka zgłosiła się do nas po pomoc.

Kiedy możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania AC za szkody eksploatacyjne?

Każdy pojazd z czasem się zużywa.  Oznacza to, że niektóre elementy auta z biegiem lat mogą wymagać wymiany lub naprawy. Jest to zupełnie naturalne i za takie szkody ubezpieczyciel nie powinien odpowiadać.

Tu jednak pojawia się pewne „ale”. Nie bez powodu w wielu artykułach w naszej Bazie Wiedzy podkreślamy, że uzasadnienia ubezpieczyciela zawsze należy dokładnie analizować. Zdarza się bowiem, że przedstawione argumenty, przepisy czy cytowane warunki OWU jedynie na pierwszy rzut oka składają się w spójną całość.

Po przeczytaniu decyzji ubezpieczyciela rzeczywiście możesz więc dojść do wniosku, że ma całkowitą rację. Jednak gdy zagłębisz się w szczegóły, okaże się, że twierdzenia TU są niezgodne ze stanem faktycznym albo że interpretuje przepisy lub postanowienia OWU na swoją korzyść.

Dlaczego odmowa wypłaty odszkodowania AC przez PZU w tym przypadku nie była uzasadniona?

W opisanej sprawie PZU przyjęło, że uszkodzenie silnika pojazdu, chłodnicy, cieczy chłodzącej i skraplacza klimatyzacji można zakwalifikować jako szkody eksploatacyjne. Jeśli rzeczywiście tak by było, ubezpieczyciel miałby pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

„Jeśli” to jednak w tym przypadku słowo klucz. Auto naszej klientki miało zaledwie 2 miesiące – zdecydowanie za krótko, by jakiekolwiek elementy mogły tak szybko się zużyć w zupełnie naturalny sposób.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Pierwszą, kluczową kwestią, zawsze będzie zapoznanie się z przepisami lub postanowieniami OWU, na które powołuje się w swojej decyzji ubezpieczyciel. W tym przypadku był to § 3 pkt. 62 OWU AC. Zgodnie z nim szkodą eksploatacyjną jest:

 • Szkoda powstała w wyniku zużycia – co w przypadku dwumiesięcznego pojazdu nie mogło mieć miejsca;
 • Szkoda powstała wskutek korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia – co również nie wystąpiło w tej sprawie.

Krótko mówiąc: opisana sytuacja w żaden sposób nie wpasowywała się w definicję szkody eksploatacyjnej. Co za tym idzie – ubezpieczyciel nie mógł z tego powodu uchylić się od wypłaty odszkodowania.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na szkody eksploatacyjne?

W razie odmowy wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze masz prawo odwołać się od takiej decyzji (złożyć reklamację).

Niestety ubezpieczyciele zdają sobie sprawę, że jeśli odrzucą złożone odwołanie, wielu poszkodowanych na tym etapie się podda. Nie dlatego, że nie ma racji, a z uwagi na to, że kolejnym krokiem będzie już pozew sądowy. A nie ma co ukrywać – sprawa w sądzie wiąże się z dużym stresem i ta perspektywa wiele osób zniechęca.

Nasza klientka zdecydowała się jednak na dalszą walkę o należne jej pieniądze. Zgromadziliśmy więc odpowiednie dowody. Nie tylko przedstawiliśmy w pozwie, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela. Wnosiliśmy również o powołanie biegłego, który sam ocenił szkody i potwierdził nasze racje. Uznał, że uszkodzenie silnika było następstwem wcześniejszego rozszczelnienia układu chłodniczego. Doprowadziło to do ubytku cieczy chłodzącej z układu chłodzenia, a następnie do podniesienia temperatury silnika, przegrzania i finalnie – jego uszkodzenia. Taka sytuacja nie miała nic wspólnego z definicją szkody eksploatacyjnej przedstawionej w OWU PZU.

Nasze działania sprawiły, że sąd zobowiązał PZU do zapłaty na rzecz naszej klientki kwoty 21.992 złotych oraz odsetek za opóźnienie. Dodajmy jeszcze, że to przegrana strona pokrywa koszty konieczne do uzyskania należnych pieniędzy, a więc koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego. Nasz klientka nie tylko więc odzyskała kwotę należną jej z AC, ale również nie musiała ponosić w związku z tym dodatkowych wydatków.

Pamiętaj: uważnie przeczytaj OWU jeszcze przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi. Zapoznaj się z przypadkami wyłączenia odpowiedzialności i zakresem ubezpieczenia, czyli zdarzeniami, za które ubezpieczyciel odpowiada.

A jeśli tylko będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości co do decyzji wydanej po zgłoszeniu szkody, warto zweryfikować założenia ubezpieczyciela przedstawione w decyzji. W ten sposób eliminujesz ryzyko niesłusznej odmowy wypłaty odszkodowania lub otrzymania znacznie zaniżonej kwoty. 

Prawidłowa interpretacja przepisów i OWU na własną rękę może być trudna i istnieje ryzyko, że popełnisz w tym zakresie błędy. Zamiast jednak decydować się na samodzielne dochodzenie odszkodowania, możesz sięgnąć po pomoc kancelarii. A co jeśli okaże się, że ubezpieczyciel nie ma racji? Jak pokazuje sprawa naszej klientki – nie warto się poddawać.

Jeśli nie chcesz działać samodzielnie, zgłoś się do nas. Już od 2009 roku wspieramy naszych klientów w walce z ubezpieczycielami i jak pokazują kolejne nasze sukcesy – jesteśmy w tym naprawdę skuteczni. Chcesz dołączyć do grona osób, które dzięki naszej pomocy odzyskały pełne odszkodowanie? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej weryfikacji sprawy.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC – podsumowanie:

 1. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC, nawet jeśli Twoje auto zostało uszkodzone. Takie przypadki nazywa się wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i powinny one zostać szczegółowo określone w OWU.
 2. Jeśli spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania ze względu na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z AC, koniecznie zweryfikuj tę decyzję. Może się okazać, że ubezpieczyciel dokonuje nadinterpretacji OWU lub sytuacji faktycznej, by uniknąć konieczności zapłaty.
 3. W takim przypadku możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji, a jeśli i to nie przyniesie skutku – dochodzić należnych Ci pieniędzy na drodze sądowej.
 4. Pamiętaj, że nie musisz walczyć o należne Ci pieniądze samodzielnie. Możesz skorzystać z pomocy prawników, który – korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy – znajdą wszelkie nieścisłości w decyzji ubezpieczyciela, przygotują odpowiednie argumenty oraz dowody i będą Cię reprezentować w sprawie. W ten sposób znacznie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie wszystkiego, co Ci się należy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się