Baza wiedzy

Odmowa wypłaty odszkodowania – jakie masz możliwości?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 27.11.2021

odmowa wypłaty odszkodowania

Dochodzi do wypadku nie z Twojej winy, zgłaszasz szkodę i czekasz na swoje pieniądze, a tymczasem ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Brzmi znajomo? Jeśli ten scenariusz spotkał także Ciebie, to dobra wiadomość jest taka, że wciąż nie wszystko stracone. Masz co najmniej kilka możliwości, by otrzymać pieniądze, które Ci się należą.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania?

Gdy zgłosisz szkodę ubezpieczycielowi ma on 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i wypłatę odpowiedniej kwoty. Termin ten liczy się od momentu, w którym otrzyma zawiadomienie o powstałej szkodzie.

Z samym zgłoszeniem teoretycznie nie musisz się śpieszyć, bo przedawnienie roszczeń odszkodowawczych następuje dopiero po kilku latach. W praktyce jednak zwykle zależy Ci, by pieniądze uzyskać jak najszybciej. Dzięki nim możesz przecież naprawić samochód, podjąć leczenie czy pokryć inne wydatki, które pojawiły się w związku z wypadkiem.

Idealnie byłoby więc, gdyby po tych 30 dniach ubezpieczyciel po prostu wypłacił Ci dokładnie taką kwotę, jakiej się domagasz. Nie zawsze tak się jednak stanie. Abstrahując już nawet od częstych przypadków zaniżania odszkodowania, zdarza się także, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić Ci ani złotówki. Na szczęście wciąż możesz odzyskać swoje pieniądze. I to niekoniecznie od razu na drodze sądowej.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Kiedy spotkasz się z odmową wypłaty należnych Ci pieniędzy, w pierwszej kolejności możesz po prostu złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Procedura jest  ta sama co w przypadku zaniżonego odszkodowania. Wykazujesz więc, czemu nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela i przedstawiasz dowody na poparcie swoich racji. O ile jednak przy zaniżonych odszkodowaniach taki stan rzeczy zwykle wynika z nieprawidłowo sporządzonego kosztorysu albo nieuwzględnienia niektórych kosztów, to tutaj sprawa wygląda już nieco inaczej. Ubezpieczyciel uznaje przecież, że w ogóle nie masz prawa do jakichkolwiek świadczeń.

Wprawdzie czasami jest to jak najbardziej uzasadnione. Zdarza się jednak także, że wbrew swoim twierdzeniom zakład ubezpieczeń wcale nie ma podstaw do podjęcia takiej decyzji.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania z OC tylko gdy ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powstanie szkody. W pozostałych przypadkach nie ma takiego prawa.

Mimo tego zdarza się, że nie otrzymujesz odszkodowania ze względu na samo przyczynienie się do powstania szkody. Wtedy decyzja ubezpieczyciela o pozbawieniu Cię odszkodowania jest niezgodna z przepisami. Ze względu na przyczynienie może co najwyżej obniżyć wysokość kwoty, którą Ci wypłaci.

Czasami też w uzasadnieniu decyzji przeczytasz, że ubezpieczyciel przypisuje Ci wyłączną odpowiedzialność za wypadek. Jak już wiesz, w tym przypadku rzeczywiście może odmówić Ci wypłaty pieniędzy. Osobną kwestią pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście słusznie obarczył Cię winą za całe zdarzenie. Jeśli nie – masz prawo do odszkodowania.

Inaczej sprawa wygląda natomiast w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych (np. AC). Tutaj ubezpieczyciel ma dużą dowolność, jeśli chodzi o ewentualne wyłączenia swojej odpowiedzialności. Może się więc okazać, że Twój przypadek został akurat przewidziany w OWU jako ten, za który ubezpieczyciel nie odpowiada. Pamiętaj jednak, by dokładnie przeanalizować OWU. Argumenty ubezpieczyciela nie zawsze są słuszne. Zdarza się, że bezpodstawnie interpretuje postanowienia umowy na swoją korzyść, kiedy tak naprawdę pieniądze Ci się należą.

Jak napisać odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania?

Jak już wiesz, jeśli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania, Twoim zadaniem będzie wykazanie, że podstawa odmowy jest błędna (nieprawdziwa).

Przeanalizuj dokładnie argumenty przedstawione przez ubezpieczyciela i postaraj się je obalić. Oczywiście takiego pisma wcale nie musisz przygotowywać samodzielnie. Jeśli nie chcesz działać na własną rękę, możesz skorzystać z pomocy prawnika. W końcu jako laik zwykle nie masz pewności, czy ubezpieczyciel ma rację. W ten sposób zwiększasz też swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe widzi bowiem, że reprezentuje Cię osoba, która doskonale zna przepisy i wie, co tak naprawdę Ci się należy.

Ubezpieczyciel odrzucił reklamację – co dalej?

Idealnie byłoby, gdyby ubezpieczyciel uznał Twoje odwołanie i na tym sprawa by się skończyła. Często jednak może spotkać Cię inny scenariusz i Twoja reklamacja wcale nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Perspektywa pójścia do sądu pewnie nie wydaje Ci się zachęcająca. Może zastanawiasz się nawet, czy nie zrezygnować i nie odpuścić. Ubezpieczyciele doskonale o tym wiedzą. Ogromny procent poszkodowanych rezygnuje właśnie na tym etapie. W końcu pisanie pism i stres towarzyszący sprawom sądowym nie jest w żaden sposób zachęcający.

Tak naprawdę jednak masz dwie możliwości. Jedna to właśnie droga sądowa. Istnieje jednak także alternatywa – skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego.

Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może Ci pomóc w sporze z ubezpieczycielem?

Rzecznik Finansowy pomaga poszkodowanym, którzy w porównaniu do dużych firm odszkodowawczych znajdują się na słabszej pozycji. Reprezentuje więc interesy tych osób m.in. właśnie w sporach z ubezpieczycielami.

Jeśli zdecydujesz się na pomoc Rzecznika Finansowego, masz dwie możliwości:

  • złożenie bezpłatnego wniosku o interwencję – możesz skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wyczerpiesz tryb odwoławczy (czyli złożysz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela)
  • złożenie wniosku o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu – tutaj wyczerpanie trybu odwoławczego nie jest konieczne. Musisz jednak opłacić wniosek. Rzecznik będzie w tym przypadku osobą neutralną, a nie reprezentującą Twoje interesy (będzie pełnił rolę mediatora).

Droga sądowa – dlaczego warto z niej skorzystać?

Gdy ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania, możesz też walczyć o swoje prawa w sądzie. W tym przypadku składasz więc pozew i dołączasz do niego odpowiednie dokumenty – przede wszystkim decyzję ubezpieczyciela, Twoje odwołanie od niej oraz decyzję o odrzuceniu reklamacji. Pozywasz ubezpieczyciela o zapłatę pieniędzy, które Twoim zdaniem Ci się należą.

Na drogę sądową warto zdecydować się przede wszystkim, gdy interwencja Rzecznika nie przyniesie skutku. Możesz jednak wnieść pozew od razu po odrzuceniu Twojej reklamacji – bez występowania o pomoc Rzecznika.

W tym momencie pewnie zastanawiasz się, czy pieniądze są warte stresu i całego zachodu związanego z uzyskaniem odszkodowania przed sądem. Na to pytanie tylko Ty jesteś w stanie sobie odpowiedzieć. Pamiętaj jednak, że chodzi tu o pieniądze, które zgodnie z prawem Ci się należą. Dla dużego zakładu ubezpieczeń ta kwota tak naprawdę jest niewielka, ale dla Ciebie może mieć ogromne znaczenie. Poza tym dlaczego masz odpowiadać za szkody wyrządzone nie z Twojej winy i ponosić wszystkie koszty z własnej kieszeni?

Ubezpieczyciel nie zawsze zresztą będzie chciał wdawać się w spór. Kiedy wie, że sprawa jest dla niego przegrana, wystarczy samo wniesienie pozwu, by wypłacił Ci żądaną kwotę albo zaproponował ugodę. Oczywiście nie masz gwarancji, że tak będzie i w Twoim przypadku. Jeśli jednak istnieje duża szansa, że sąd stanie po Twojej stronie, warto złożyć pozew. Tym bardziej, że to ubezpieczyciel jako strona przegrana pokryje później koszty sądowe.

Oczywiście Twoje szanse na wygranie sporu wzrastają, gdy korzystasz z profesjonalnej pomocy. Pamiętaj jednak, by wybrać kancelarię, która specjalizuje się w prawie odszkodowawczym. Nie każdy prawnik jest ekspertem od każdej dziedziny prawa, a w tym przypadku wiedza i doświadczenie są niezwykle ważne. Stawką będą przecież pieniądze, które możesz uzyskać.

Odmowa wypłaty odszkodowania – podsumowanie

  1. Ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania z OC tylko gdy ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powstanie szkody. W pozostałych przypadkach nie ma takiego prawa. Jeśli więc odmawia Ci prawa do jakichkolwiek pieniędzy np. ze względu na Twoje przyczynienie się do powstania szkody, robi to bezpodstawnie.
  2. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku odszkodowań z AC. Tutaj ubezpieczyciel może już wyłączyć swoją odpowiedzialność w wielu przypadkach wymienionych w OWU. Warto jednak upewnić się, że prawidłowo interpretuje przepisy i postanowienia umowy ubezpieczenia. Może okazać się, że wbrew jego twierdzeniom powinien wypłacić Ci odszkodowanie.
  3. Gdy uważasz, że decyzja ubezpieczyciela jest niesłuszna, w pierwszej kolejności złóż odwołanie. Gdy takie działanie nie przyniesie skutku, możesz zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Alternatywą będzie złożenie pozwu i walka o swoje prawa na drodze sądowej.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

Baza wiedzy

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżanie odszkodowań to powszechna praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Nie musisz jednak zgadzać się z przedstawionym kosztorysem. Wręcz przeciwnie – gdy proponowana kwota jest zbyt niska, warto zdecydować się na odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Baza wiedzy

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co robić?

Sytuacja, gdy ubezpieczyciel wypłaca zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, to dość częsty scenariusz. Nie musisz jednak zgadzać się z jego decyzją. Wciąż masz szansę na otrzymanie całej należnej Ci kwoty.

ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie

Baza wiedzy

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy kwota proponowana przez ubezpieczyciela okazuje się niewystarczająca do naprawienia szkody. Jeśli ten scenariusz dotyczy również Ciebie, masz co najmniej kilka możliwości, by uzyskać pełne należne Ci odszkodowanie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się