Wypadek na chodniku

 

Wypadek na chodniku nie zawsze wynika z Twojej nieuwagi. Czasami to skutek utrzymania nawierzchni w złym stanie. A w takiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie.

Nie masz obowiązku ciągłego patrzenia pod nogi i poświęcania temu całej swojej uwagi. Za to masz prawo oczekiwać, że chodnik, po którym idziesz, będzie utrzymany w odpowiednim stanie. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Nie brak miejsc, gdzie płyty są dziurawe lub odstają, nie wspominając już o zaniedbaniach związanych z odśnieżaniem.

Czasem już śliska czy nierówna powierzchnia wystarczy, by doszło do upadku. Niestety nie każdy z nich kończy się tylko siniakami. Konsekwencje bywają o wiele poważniejsze – złamania czy skręcenia to tylko kilka z wielu przykładów. W takiej sytuacji przysługują Ci konkretne roszczenia do osoby, która zaniedbała obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie.

Możesz domagać się naprawienia poniesionych szkód

Osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie powinna pokryć wszystkie koszty i straty poniesione przez Ciebie w związku z upadkiem. Odszkodowanie może więc obejmować:

  • koszty leczenia,
  • utracony dochód (gdy w wyniku odniesionych obrażeń nie możesz pracować),
  • równowartość rzeczy osobistych, które uległy zniszczeniu (np. gdy wskutek upadku roztrzaskasz telefon czy laptop).

Wypadek na chodniku nieraz pociąga za sobą nie tylko straty materialne. Często wiąże się także z bólem towarzyszącym rekonwalescencji. Bywa też, że obrażenia są naprawdę poważne, a Ty boisz się o swoje zdrowie albo nie masz perspektywy powrotu do pełnej sprawności. Właśnie dlatego odszkodowanie to nie jedyne przysługujące Ci roszczenie – możesz otrzymać także zadośćuczynienie, które wynagrodzi Ci doznane krzywdy. 

wypadek na chodniku

Sprawy o odszkodowanie za wypadek na chodniku mogą być skomplikowane

To Ty jako osoba poszkodowana musisz udowodnić winę drugiej strony i wykazać wysokość poniesionej szkody. Możesz jednak napotkać pewne problemy w tym zakresie. Po pierwsze, czasem niełatwo ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie. W zależności od konkretnego przypadku może być to  właściciel terenu, zarządca, gmina, zarząd osiedla albo spółdzielnia mieszkaniowa, a jeszcze kiedy indziej – firma zajmująca się odśnieżaniem.

Musisz zadbać również o to, by zgromadzone przez Ciebie dokumenty i dowody wyraźnie wskazywały, jakie straty i jakie koszty pociągał za sobą wypadek na chodniku. Sprawa nieco bardziej komplikuje się w przypadku zadośćuczynienia – nie da się przecież jednoznacznie ustalić, ile warte jest Twoje cierpienie.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie

Nie rezygnuj z walki o pieniądze, które Ci się należą! Wielu poszkodowanych sądzi, że upadek na chodniku jest zbyt błahym zdarzeniem, by mogli otrzymać jakiekolwiek pieniądze. Nieraz zniechęcają ich też skomplikowane przepisy i trudność w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za wypadek. Pamiętaj jednak, że nie musisz samodzielnie. Możesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i powiemy Ci, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • zadbamy o zgromadzenie odpowiednich dokumentów,
  • ustalimy, kto ponosi odpowiedzialność za utrzymanie chodnika w należytym stanie,
  • będziemy reprezentować Cię na wszystkich etapach sprawy: w rozmowach z drugą stroną, podczas ewentualnych negocjacji ugodowych, a jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu – także na sali sądowej,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.
Wypadek na chodniku – kto odpowiada?

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku zależy od tego, w jakim miejscu doszło do zdarzenia. W przypadku dróg publicznych będzie to gmina lub miasto. Za chodniki osiedlowe mogą natomiast odpowiadać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe albo zarząd osiedla.