Baza wiedzy

Odszkodowanie za poślizgnięcie – kiedy i na jakich zasadach je otrzymasz?

Prawniczka Joanna Majkowska | 25.11.2021

odszkodowanie za poślizgnięcie

Potknięcia czy poślizgnięcia na chodniku zdarzają się bardzo często. Zwykle jednak wszystko kończy się kilkoma siniakami i co najwyżej uczuciem zakłopotania. Bywają jednak i przypadki, kiedy taka niepozorna sytuacja prowadzi do złamań czy poważnych problemów zdrowotnych. I nieraz nie jest to tylko efekt nieuważnego stawianie przez Ciebie kroków. Czasami to wynik utrzymania nawierzchni w nienależytym stanie. A w takiej sytuacji możesz otrzymać odszkodowanie za poślizgnięcie czy upadek. 

Kto ponosi odpowiedzialność za stan drogi lub chodnika?

Krzywy chodnik, śliska nawierzchnia, dziury – to najczęstsze problemy, które prowadzą do potknięć i upadków. Takie niepozorne sytuacje niestety często mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje i prowadzić do długotrwałych urazów.

O ile całe zdarzenie nie jest jedynie wynikiem Twojego rozkojarzenia czy braku uważności, ale wynika z zaniedbania obowiązku utrzymania nawierzchni w należytym stanie, możesz zgłosić się do odpowiedniej osoby po wypłatę odszkodowania.

Tutaj pojawia się więc podstawowe pytanie – kim jest ta „odpowiednia osoba”? Wiele zależy od konkretnej sytuacji. Czasami będzie to gmina, innym razem wspólnota mieszkaniowa, a jeszcze kiedy indziej – spółdzielnia. Jeśli natomiast chodnik przylega do nieruchomości, obowiązek utrzymania czystości czy odpowiedniego stanu nawierzchni należy właśnie do właściciela budynku. Zarządca odpowiada natomiast jedynie za usuwanie zanieczyszczeń uprzątniętych przez właściciela.  W pierwszej kolejności musisz więc ustalić, do kogo w ogóle należy zgłosić się po odszkodowanie.

Czego możesz się domagać?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

„Szkoda” rozumiana jest przy tym jako wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty materialne. Tym samym odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek może obejmować zwrot kosztów leczenia czy odszkodowanie za utracony zarobek.

Jeśli dodatkowo całe zdarzenie wiązało się dla Ciebie z bólem czy cierpieniem (np. strachem o własne zdrowie, koniecznością pogodzenia się z trwałą niepełnosprawnością itd.) możesz otrzymać również zadośćuczynienie jako rekompensatę doznanych krzywd.

Aby uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie, musisz zebrać odpowiednie dowody

Trudno jednak mówić o jakimkolwiek odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu bez przedstawienia dowodów.

Osoba zajmująca się utrzymaniem nawierzchni w odpowiednim stanie odpowiada na zasadzie winy. Oznacza to, że żeby skierować do niej jakiekolwiek roszczenia, musisz jeszcze wykazać, że to w wyniku jej działania czy zaniechania (np. wskutek nieodśnieżenia chodnika, niewymienienia uszkodzonej płyty itd.) doszło do poślizgnięcia i upadku.

Przedstawione dowody powinny więc wskazywać na to, że:

  • wystąpiła szkoda,
  • osoba odpowiedzialna za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie dopuściła się uchybień (ponosi winę za całe zdarzenie),
  • między tymi zaniedbaniami a szkodą istnieje związek przyczynowy.

W tym kontekście duże znaczenie będą mieć więc zgromadzone dowody. Możesz zadbać chociażby o zrobienie zdjęć nawierzchni, uzyskanie filmu z monitoringu czy naszkicowanie miejsca zdarzenia. Do ważnych dowodów należy również Twoje oświadczenie jako poszkodowanego o przyczynach wypadku. Jeśli całe zdarzenie widzieli świadkowie, warto też zadbać o zapisanie ich danych kontaktowych.

Samo udowodnienie winy to jednak dopiero pierwsza kwestia. Musisz jeszcze wykazać wysokość poniesionych przez Ciebie szkód. Właśnie dlatego pamiętaj o zebraniu wszystkich rachunków i faktur za leczenie, rehabilitację czy zakup specjalistycznego sprzętu. Pomocna może okazać się także dokumentacja medyczna – na jej podstawie nie tylko wykażesz rozmiary odniesionych obrażeń, ale też łatwiej uzasadnisz wysokość ewentualnego zadośćuczynienia.

Na zgłoszenie się po odszkodowanie masz przy tym 3 lata od momentu wystąpienia szkód, a więc w tym przypadku – od momentu poślizgnięcia i upadku. To naprawdę dużo czasu, by zebrać dowody.

Odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek – podsumowanie

  • poślizgnięcie czy upadek to nieraz wynik zaniedbań ze strony osoby odpowiedzialnej za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie – np. nieodśnieżenie chodnika, pozostawienie krzywej nawierzchni czy dziur,
  • w takiej sytuacji możesz ubiegać się o odszkodowanie (np. zwrot kosztów leczenia czy utraconego zarobku) oraz ewentualnie także o zadośćuczynienie (rekompensatę za cierpienie i krzywdy),
  • odpowiedzialność za utrzymanie nawierzchni zwykle ponosi zarządca drogi. W zależności od konkretnej sytuacji mogą to być jednak także inne podmioty. Musisz więc ustalić, do kogo kierować swoje roszczenia,
  • aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze musisz wykazać wysokość poniesionej szkody, zaniedbanie ze strony osoby odpowiedzialnej za stan nawierzchni oraz związek przyczynowy między tymi dwiema kwestiami. Z tego powodu duże znaczenie będą mieć zgromadzone przez Ciebie dowody,
  • na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia masz 3 lata od momentu zdarzenia.

 

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za upadek w sklepie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za upadek w sklepie

Śliska podłoga, źle postawiony towar – czasem niewiele trzeba, by doszło do upadku w sklepie. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji zgłosić się do ubezpieczyciela sklepu i żądać naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód.

wypadek w sklepie

Baza wiedzy

Wypadek w sklepie – kto odpowiada za takie zdarzenie i jak możesz uzyskać odszkodowanie?

Śliska podłoga, niezabezpieczony sprzęt – to najczęstsze przyczyny wypadków w sklepie. W takiej sytuacji możesz domagać się odszkodowania, a czasem również zadośćuczynienia od osoby ponoszącej odpowiedzialność za całe zdarzenie.

odszkodowanie zadośćuczynienie

Baza wiedzy

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym różnią się od siebie te dwa świadczenia?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa zupełnie różne pojęcia, które jednak wciąż są często mylone. Czym różnią się od siebie te dwa świadczenia i kiedy możesz domagać się zadośćuczynienia, a kiedy odszkodowania?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się