Baza wiedzy

Odszkodowanie za poślizgnięcie – kiedy i na jakich zasadach je otrzymasz?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.11.2021

odszkodowanie za poślizgnięcie

Potknięcia czy poślizgnięcia na chodniku zdarzają się bardzo często. Zwykle jednak wszystko kończy się kilkoma siniakami i co najwyżej uczuciem zakłopotania. Bywają jednak i przypadki, kiedy taka niepozorna sytuacja prowadzi do złamań czy poważnych problemów zdrowotnych. I nieraz nie jest to tylko efekt nieuważnego stawianie przez Ciebie kroków. Czasami to wynik utrzymania nawierzchni w nienależytym stanie. A w takiej sytuacji możesz otrzymać odszkodowanie za poślizgnięcie czy upadek. 

Kto ponosi odpowiedzialność za stan drogi lub chodnika?

Krzywy chodnik, śliska nawierzchnia, dziury – to najczęstsze problemy, które prowadzą do potknięć i upadków. Takie niepozorne sytuacje niestety często mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje i prowadzić do długotrwałych urazów.

O ile całe zdarzenie nie jest jedynie wynikiem Twojego rozkojarzenia czy braku uważności, ale wynika z zaniedbania obowiązku utrzymania nawierzchni w należytym stanie, możesz zgłosić się do odpowiedniej osoby po wypłatę odszkodowania.

Tutaj pojawia się więc podstawowe pytanie – kim jest ta „odpowiednia osoba”? Wiele zależy od konkretnej sytuacji. Czasami będzie to gmina, innym razem wspólnota mieszkaniowa, a jeszcze kiedy indziej – spółdzielnia. Jeśli natomiast chodnik przylega do nieruchomości, obowiązek utrzymania czystości czy odpowiedniego stanu nawierzchni należy właśnie do właściciela budynku. Zarządca odpowiada natomiast jedynie za usuwanie zanieczyszczeń uprzątniętych przez właściciela.  W pierwszej kolejności musisz więc ustalić, do kogo w ogóle należy zgłosić się po odszkodowanie.

Czego możesz się domagać?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

„Szkoda” rozumiana jest przy tym jako wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty materialne. Tym samym odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek może obejmować zwrot kosztów leczenia czy odszkodowanie za utracony zarobek.

Jeśli dodatkowo całe zdarzenie wiązało się dla Ciebie z bólem czy cierpieniem (np. strachem o własne zdrowie, koniecznością pogodzenia się z trwałą niepełnosprawnością itd.) możesz otrzymać również zadośćuczynienie jako rekompensatę doznanych krzywd.

Aby uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie, musisz zebrać odpowiednie dowody

Trudno jednak mówić o jakimkolwiek odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu bez przedstawienia dowodów.

Osoba zajmująca się utrzymaniem nawierzchni w odpowiednim stanie odpowiada na zasadzie winy. Oznacza to, że żeby skierować do niej jakiekolwiek roszczenia, musisz jeszcze wykazać, że to w wyniku jej działania czy zaniechania (np. wskutek nieodśnieżenia chodnika, niewymienienia uszkodzonej płyty itd.) doszło do poślizgnięcia i upadku.

Przedstawione dowody powinny więc wskazywać na to, że:

  • wystąpiła szkoda,
  • osoba odpowiedzialna za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie dopuściła się uchybień (ponosi winę za całe zdarzenie),
  • między tymi zaniedbaniami a szkodą istnieje związek przyczynowy.

W tym kontekście duże znaczenie będą mieć więc zgromadzone dowody. Możesz zadbać chociażby o zrobienie zdjęć nawierzchni, uzyskanie filmu z monitoringu czy naszkicowanie miejsca zdarzenia. Do ważnych dowodów należy również Twoje oświadczenie jako poszkodowanego o przyczynach wypadku. Jeśli całe zdarzenie widzieli świadkowie, warto też zadbać o zapisanie ich danych kontaktowych.

Samo udowodnienie winy to jednak dopiero pierwsza kwestia. Musisz jeszcze wykazać wysokość poniesionych przez Ciebie szkód. Właśnie dlatego pamiętaj o zebraniu wszystkich rachunków i faktur za leczenie, rehabilitację czy zakup specjalistycznego sprzętu. Pomocna może okazać się także dokumentacja medyczna – na jej podstawie nie tylko wykażesz rozmiary odniesionych obrażeń, ale też łatwiej uzasadnisz wysokość ewentualnego zadośćuczynienia.

Na zgłoszenie się po odszkodowanie masz przy tym 3 lata od momentu wystąpienia szkód, a więc w tym przypadku – od momentu poślizgnięcia i upadku. To naprawdę dużo czasu, by zebrać dowody.

Odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek – podsumowanie

  1. Poślizgnięcie czy upadek to nieraz wynik zaniedbań ze strony osoby odpowiedzialnej za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie – np. nieodśnieżenie chodnika, pozostawienie krzywej nawierzchni czy dziur.
  2. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odszkodowanie (np. zwrot kosztów leczenia czy utraconego zarobku) oraz ewentualnie także o zadośćuczynienie (rekompensatę za cierpienie i krzywdy).
  3. Odpowiedzialność za utrzymanie nawierzchni zwykle ponosi zarządca drogi. W zależności od konkretnej sytuacji mogą to być jednak także inne podmioty. Musisz więc ustalić, do kogo kierować swoje roszczenia.
  4. Aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze konieczne będzie wykazanie wysokości poniesionej szkody, zaniedbania ze strony osoby odpowiedzialnej za stan nawierzchni oraz związku przyczynowego między tymi dwiema kwestiami. Z tego powodu duże znaczenie będą mieć zgromadzone przez Ciebie dowody.
  5. Na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia masz 3 lata od momentu zdarzenia.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za upadek w sklepie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za upadek w sklepie

Śliska podłoga, źle postawiony towar – czasem niewiele trzeba, by doszło do upadku w sklepie. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji zgłosić się do ubezpieczyciela sklepu i żądać naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód.

wypadek w sklepie

Baza wiedzy

Wypadek w sklepie – kto odpowiada za takie zdarzenie i jak możesz uzyskać odszkodowanie?

Śliska podłoga, niezabezpieczony sprzęt – to najczęstsze przyczyny wypadków w sklepie. W takiej sytuacji możesz domagać się odszkodowania, a czasem również zadośćuczynienia od osoby ponoszącej odpowiedzialność za całe zdarzenie.

odszkodowanie zadośćuczynienie

Baza wiedzy

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym różnią się od siebie te dwa świadczenia?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa zupełnie różne pojęcia, które jednak wciąż są często mylone. Czym różnią się od siebie te dwa świadczenia i kiedy możesz domagać się zadośćuczynienia, a kiedy odszkodowania?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się