Baza wiedzy

Wypadek w sklepie – kto odpowiada za takie zdarzenie i jak możesz uzyskać odszkodowanie?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

wypadek w sklepie

Śliska podłoga, niezabezpieczony sprzęt – to najczęstsze przyczyny wypadków w sklepie. Gdy w wyniku takiego zdarzenia poniesiesz szkody, przysługuje Ci prawo do odszkodowania lub zadoścuczynienia. Swoje roszczenie musisz przy tym kierować do osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek.

Wypadek w sklepie – kto odpowiada?

Za ewentualny wypadek w sklepie odpowiedzialność ponosi jego właściciel. Nie oznacza to jednak, że musi być obecny w momencie zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada także za działania lub zaniechania ze strony swojego personelu.

Warto jednak dodać, że sklepy zwykle posiadają ubezpieczenie OC. A to oznacza, że wypłaty odszkodowania będziesz dochodzić nie od samego właściciela, ale od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Aby otrzymać pieniądze, najpierw musisz złożyć odpowiedni wniosek, do którego dołączysz szczegółowy opis wypadku oraz dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Ubezpieczyciel będzie mieć wówczas 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Właściciel sklepu nie zawsze poniesie odpowiedzialność

Co ważne, odpowiedzialność za wypadek w sklepie zwykle przebiega na zasadzie winy. Na właścicielu sklepu spoczywa bowiem wiele obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury sklepowej i zapewnieniem bezpieczeństwa.

Tym samym jeśli do wypadku dojdzie w wyniku działania lub zaniechania (niedopełnienia obowiązków), właściciel będzie musiał naprawić powstałe z tego powodu szkody. Takim zaniechaniem może być np. mokra podłoga albo pozostawienie w alejce skrzynek lub produktów, o których klienci mogliby się potknąć.

Jednocześnie skoro to Ty ubiegasz się o odszkodowanie, na Tobie spoczywa też ciężar dowodu. Musisz więc wykazać istnienie:

 • winy sklepu,
 • szkody (np. urazów i związanymi z tym kosztami leczenia),
 • związku przyczynowo-skutkowego między działaniem/zaniechaniem sklepu a szkodą.

Dopiero wtedy możesz otrzymać odszkodowanie i ewentualne zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Sprawa skomplikuje się więc w razie nieszczęśliwego wypadku. Zdarza się bowiem, że właściciel sklepu dopilnował wszystkich norm bezpieczeństwa, a winy nie można mu przypisać – np. potkniesz się i wywrócisz w sklepie, ale nie z powodu śliskiej podłogi albo źle ustawionych skrzynek, ale ze względu na własną nieuwagę.

W takiej sytuacji nie ma mowy o winie sklepu, a więc mimo istnienia szkody odszkodowanie za upadek w sklepie Ci się nie należy.

Przyczynienie się do szkody odbiera prawo do części odszkodowania

Osobną kwestią jest przyczynienie się do szkody. W takim przypadku nawet gdy to właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie, wysokość odszkodowania zostanie odpowiednio obniżona.

Na przykład: personel sklepu nie uprzątnął rozlanego płynu na podłodze. Do wypadku doszło jednak, gdy klient biegł przez alejkę. W takiej sytuacji sklep ponosi winę, ale i sam poszkodowany przyczynił się do wypadku. Zwykle więc procentowo określi się jego stopień przyczynienia (np. 50%) i obniży kwotę odszkodowania.

Odpowiedzialność sklepu na zasadzie ryzyka

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, w tym centrów handlowych. Przyjmuje się, że odpowiadają one na zasadzie ryzyka, a więc tak jak „przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody”.

Dla Ciebie jako osoby poszkodowanej oznacza to łatwiejsze uzyskanie odszkodowania. Nie musisz bowiem wykazywać winy sklepu. Wystarczy sam fakt powstania szkody w związku z ruchem przedsiębiorstwa (funkcjonowaniem sklepu). Pieniądze uzyskasz tym samym nawet, gdy właściciel marketu ani jego pracownicy nie ponoszą winy za całe zdarzenie.

Sklep może natomiast zwolnić się od odpowiedzialności tylko w 3 przypadkach, a więc gdy wykaże że:

 • do wypadku doszło wyłącznie z Twojej winy,
 • szkoda powstała z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą sklep nie ponosi odpowiedzialności,
 • szkoda powstała wskutek siły wyższej.

Odpowiedzialność za wypadek w sklepie – podsumowanie

 1. Właściciel sklepu ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w sklepie. Odpowiada więc za działania i zaniechania (np. nie wytarcie podłogi) nie tylko swoje, ale i swojego personelu. Większość sklepów ma wykupione ubezpieczenie OC, dlatego po pieniądze musisz się zgłosić nie do samego właściciela, a do jego ubezpieczyciela.
 2. W celu otrzymania odszkodowania przygotuj wniosek z opisem wypadku i dokumentami (np. dokumentacją medyczną potwierdzającą szkody). To Ty musisz udowodnić: winę sklepu, szkodę oraz związek przyczynowy między winą a szkodą.
 3. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych. Te nie odpowiadają na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka. W tym przypadku wystarczy więc, że szkoda powstała w związku z ruchem przedsiębiorstwa (funkcjonowaniem sklepu).
 4. Market może zwolnić się z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka tylko jeśli udowodni istnienie jednego z 3 przypadków przewidzianych przez przepisy.
 5. Jeśli przyczynisz się do wypadku, odszkodowanie wciąż Ci się należy, ale zostanie odpowiednio obniżone.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za upadek w sklepie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za upadek w sklepie

Śliska podłoga, źle postawiony towar – czasem niewiele trzeba, by doszło do upadku w sklepie. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji zgłosić się do ubezpieczyciela sklepu i żądać naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód.

odszkodowanie za poślizgnięcie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za poślizgnięcie – kiedy i na jakich zasadach je otrzymasz?

Poślizgnięcie nie musi prowadzić do dużych urazów. Czasem jednak konsekwencją takiego zdarzenia okazują się nawet złamania czy poważne problemy zdrowotne. Wtedy możesz zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie drogi w odpowiednim stanie i żądać odszkodowania.

 

roszczenia przysługujące poszkodowanemu

Baza wiedzy

Czego może się domagać poszkodowany? – odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, że jako osoba poszkodowana możesz domagać się naprawienia szkody. Co jednak wchodzi w skład przysługującego Ci odszkodowania i czy to wszystkie roszczenia przysługujące Ci jako poszkodowanemu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się