Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

 

Bliska Ci osoba zmarła wskutek wypadku przy pracy? Możesz otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie!

Wprawdzie nie ma takich pieniędzy, które ukoją ból po stracie bliskiej osoby, jednak wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym pociąga za sobą nie tylko cierpienie. Nieraz prowadzi także do znacznego pogorszenia Twojej sytuacji życiowej. Właśnie dlatego, przysługuje Ci szereg konkretnych roszczeń, które nie ograniczają się tylko do świadczenia z ZUS-u.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odszkodowanie powinno pokryć wszystkie wydatki i straty poniesione w związku z wypadkiem przy pracy. Jeśli całe zdarzenie doprowadziło do śmierci bliskiej osoby, przysługują Ci konkretne roszczenia.

Pieniądze z ZUS-u są niewystarczające? Dodatkowe odszkodowanie może wypłacić pracodawca!

W odniesieniu do jednorazowego odszkodowania wprowadzono duże ograniczenia. Przepisy wyznaczają maksymalną kwotę, jaką możesz otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie wypłacone odszkodowanie często nie pozwala na naprawienie wszystkich szkód.

Jeśli kwota z ZUS-u będzie za niska, pozostałe pieniądze może zapłacić pracodawca zmarłego. Masz prawo żądać, by pokrył m.in. koszty leczenia i pogrzebu. Co więcej, jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, to osoby uprawnione do alimentów (czyli najczęściej dzieci) obok odszkodowania mogą domagać się także renty.

 

Gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny albo w dużej mierze przyczyniał się do jej utrzymania, jego śmierć dotkliwie odczujesz także pod względem ekonomicznym. W takiej sytuacji można mówić o znacznym pogorszeniu się Twojej sytuacji życiowej, a co za tym idzie – o prawie do tzw. stosownego odszkodowania.

Nie tylko odszkodowanie – pracodawca zapłaci też zadośćuczynienie

Wspomniane odszkodowanie ma naprawić szkodę, czyli wszystkie straty materialne. Śmierć bliskiej osoby to jednak znacznie więcej – to także cierpienie i tęsknota. Poniesionych krzywd nie da się zmierzyć czy wycenić. Mimo wszystko przepisy przyznają Ci prawo do zadośćuczynienia, czyli kwoty pieniężnej, która ma przynajmniej częściowo zrekompensować Twoje cierpienie.

W kontekście zadośćuczynienia znaczenie będą mieć chociażby bliskość Twoich stosunków ze zmarłym, konieczność skorzystania z pomocy psychologa czy psychiatry, jak i czas trwania oraz intensywność żałoby.

wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Należne Ci pieniądze otrzymasz tylko, jeśli przedstawisz odpowiednie dowody

Aby jednak pracodawca wypłacił jakiekolwiek pieniądze, musisz udowodnić, że w ogóle ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie. W zależności od konkretnej sytuacji odpowiedzialność ta będzie przebiegać na zasadzie winy lub ryzyka, co ma ogromne znaczenie w kontekście dowodów, które musisz przedstawić.

Do tego dochodzi jeszcze konieczność udowodnienia poniesionych szkód. To Ty musisz zebrać dowody, które wykażą, że odszkodowanie rzeczywiście Ci się należy i które potwierdzą, że żądana kwota jest adekwatna do Twojej sytuacji. 

Sprawa jeszcze bardziej komplikuje się w odniesieniu do zadośćuczynienia. Jego wysokości nie da się prosto wyliczyć. Na wysokość kwoty, jaką otrzymasz będą mieć wpływ okoliczności danej sprawy, ale przede wszystkim – przedstawione przez Ciebie dowody.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Po śmierci bliskiej osoby zmagasz się z ogromną stratą i cierpieniem. To może sprawiać, że pragniesz przede wszystkim spokoju i nie masz siły na przygotowywanie pism oraz dochodzenie odszkodowania. Pamiętaj jednak, że pieniądze uzyskane od pracodawcy mogą zabezpieczyć Twoją przyszłość i zapewnić Ci finansowy spokój. Nie musisz też działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • sprawdzimy, czy w Twoim przypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym,
  • ustalimy wysokość poniesionych przez Ciebie szkód,
  • zadbamy o zgromadzenie odpowiednich dokumentów,
  • będziemy reprezentować Cię w kontaktach z pracodawcą zmarłego czy jego ubezpieczycielem, a także podczas ewentualnego sporu na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach i będziemy wspierać na każdym etapie dochodzenia odszkodowania, by cały ten proces był dla Ciebie jak najmniej stresujący.