Baza wiedzy

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć siostry i jak je uzyskać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 10.11.2022

odszkodowanie za śmierć siostry

Czy śmierć siostry daje prawo do odszkodowania? A jeśli tak, to jak je uzyskać? To pytania, które zadaje sobie wiele osób. Jeśli i Ty zamierzasz wystąpić o pieniądze od ubezpieczyciela, pamiętaj, że każdy rodzaj sprawy rządzi się nieco innymi prawami. Przy śmiertelnym wypadku przy pracy o odszkodowanie za śmierć siostry będziesz ubiegać się na odmiennych zasadach niż np. przy wypadku komunikacyjnym. Właśnie dlatego w tym artykule z osobna opisaliśmy całą procedurę obowiązującą w 4 najczęstszych rodzajach spraw.

Kiedy możesz otrzymać odszkodowanie za śmierć siostry?

Zanim dowiesz się, jak wygląda uzyskiwanie odszkodowania przy wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach rolniczych i błędach medycznych, musisz poznać pewne podstawowe informacje. Bez nich kolejne akapity nie będą dla Ciebie w pełni zrozumiałe.

Po pierwsze, wbrew pozorom odszkodowanie za śmierć siostry nie jest podstawowym, a tym bardziej jedynym roszczeniem, które Ci przysługuje. W tak szczególnym przypadku jak utrata bliskiej osoby przepisy przewidują specjalny rodzaj odszkodowania. Jest to tzw. stosowne odszkodowanie, które otrzymasz tylko, jeśli znacznie pogorszy się Twoja sytuacja życiowa. Oznacza to, że w wielu przypadkach utrata siostry w ogóle nie będzie Cię uprawniać do wystąpienia o odszkodowanie.

Nie oznacza to jednak, że nie należy Ci się żadna rekompensata. O ile śmierć siostry może nie pogorszyć Twojej sytuacji życiowej, to już na pewno powoduje rozpacz, tęsknotę i prowadzi do zerwania rodzinnych więzi. Krótko mówiąc, pociąga za sobą wiele krzywd, a za takie doświadczenia należy Ci się nie stosowne odszkodowanie, a zadośćuczynienie.  Co więcej, w związku ze śmiercią siostry możesz mieć prawo również do renty, zwrotu kosztów pogrzebu i zwrotu kosztów leczenia.

Świadczenia te się nie wykluczają i możesz wystąpić o nie w tym samym wniosku, w którym zgłaszasz się po odszkodowanie. Z tego powodu w kolejnych akapitach omawiamy nie tyle proces uzyskania samego stosownego odszkodowania, co wszystkich świadczeń, które należą Ci się po śmierci siostry.

Odszkodowanie za śmierć siostry w wypadku komunikacyjnym

Jeśli siostra zmarła w wypadku komunikacyjnym, na początku zawsze ustal: czy w ogóle masz prawo do odszkodowania oraz od kogo się go domagać.

Wiele zależy tu od konkretnej sytuacji. Jeśli na przykład siostra zostałaby potrącona na pasach, to odszkodowanie powinien wypłacić ubezpieczyciel kierowcy. Podobnie w przypadku, gdyby zmarła wskutek zderzenia swojego auta z innym samochodem – ale tylko pod warunkiem, że to drugi kierowca był sprawcą wypadku. Jeśli natomiast siostra odpowiadałaby za wypadek, w razie jej śmierci żadne pieniądze by Ci nie przysługiwały.

Załóżmy jednak, że pierwsze 2 warunki zostały spełnione. Wiesz już, że należy Ci się odszkodowanie i kto powinien je wypłacić. Teraz musisz przygotować wniosek, w którym wykażesz, że należą Ci się konkretne świadczenia o określonej wysokości.

Wydaje się to stosunkowo proste, ale nie bez powodu wiele osób już na tym etapie korzysta z profesjonalnej pomocy. Bez wiedzy prawniczej największym problemem zwykle okazuje się ustalenie, ile tak naprawdę Ci się należy, a przede wszystkim – udowodnienie, że domagasz się odpowiedniej kwoty.

Jak ubiegać się o stosowne odszkodowanie?

Jak wiesz już z pierwszych akapitów tego tekstu, stosowne odszkodowanie przysługuje, tylko osobie najbliższej zmarłego i tylko pod warunkiem, że wskutek jego śmierci znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa.

Musisz więc po pierwsze wykazać, że siostra była dla Ciebie osobą najbliższą. A wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste – więzy krwi o niczym tu nie przesądzają. Liczy się sytuacja faktyczna. Jeśli więc np. mieszkasz wspólnie z siostrą, zdecydowanie spełniasz to kryterium. Z drugiej strony jeśli widujecie się kilka razy do roku, prawdopodobnie trudno was uznać za osoby najbliższe.

Do tego dochodzi drugi warunek–  znaczne pogorszenie się Twojej sytuacji życiowej. Może to oznaczać na przykład, że ze względu na śmierć siostry:

 • tracisz jej wsparcie finansowe,
 • nie możesz już liczyć na pomoc w opiece nad rodzeństwem (np. młodszymi braćmi albo niepełnosprawną siostrą),
 • pozostajesz bez pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Jak otrzymać zadośćuczynienie za śmierć siostry?

Kluczowe znaczenie przy wypadkach śmiertelnych zwykle ma jednak nie stosowne odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Aby je otrzymać, musisz wykazać, że siostra należała do grona najbliższych Ci osób, a co za tym idzie – jej śmierć wiąże się dla Ciebie na przykład ze stratą bliskiej więzi, rozpaczą itd.

Tutaj jednak pojawia się inny problem – oszacowanie krzywd. Nie jest to proste zadanie i istnieje naprawdę wiele czynników, od których zależy wysokość zadośćuczynienia. Na pewno warto zgromadzić dowody, takie jak choćby orzeczenie psychologa czy psychiatry i dokładnie opisać swoje przeżycia związane z wypadkiem. I takie dokumenty nie pozwolą jednak ściśle wyliczyć odpowiedniej kwoty. Wiele będzie więc zależeć od przedstawionych przez Ciebie argumentów, w tym np. szczegółowego omówienia Twojej sytuacji i powołania się na wyroki w podobnych sytuacjach.

Odszkodowanie za śmierć siostry w wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy wiążą się z zupełnie inną drogą uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia, niż ma to miejsce chociażby przy wypadku komunikacyjnym,

Przede wszystkim w pierwszej kolejności po pieniądze zgłaszasz się nie do ubezpieczyciela, a do ZUS-u. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jednorazowe odszkodowanie (nie myl go ze stosownym odszkodowaniem – to zupełnie inne pojęcie!).

Jednorazowe odszkodowanie dostaniesz tylko pod warunkiem, że należysz do kręgu niepełnoletniego rodzeństwa zmarłej i w dodatku to ona utrzymywała Cię i wychowywała. Jeśli nie spełniasz tych wymogów, odszkodowanie z ZUS-u Ci nie przysługuje.

Na tym nie kończą się jednak Twoje możliwości. W dalszej kolejności możesz zgłosić się po pieniądze bezpośrednio do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Tutaj pojawia się jednak dodatkowy wymóg – to pracodawca musi ponosić odpowiedzialność za wypadek. Możliwości są przy tym 2:

 1. Siostra pracowała w tzw. zakładzie wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody. Wtedy nie ma znaczenia, czy pracodawca jest winny całej sytuacji. O ile nie powoła się na jeden z 3 konkretnych wyjątków przewidzianych przez przepisy, musi wypłacić Ci zadośćuczynienie.
 2. Pracodawca odpowiada na zasadzie winy, a więc tylko gdy ponosi winę za wypadek (np. zaniedbał przepisy BHP), otrzymasz od niego zadośćuczynienie.

Procedura otrzymania pieniędzy będzie się więc różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Przy odpowiedzialności na zasadzie winy musisz przede wszystkim wykazać, że to ze względu na działanie pracodawcy doszło do tragedii. Z kolei przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wystarczy sam fakt, że siostra pracowała w miejscu, gdzie taki rodzaj odpowiedzialności obowiązuje.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia – musisz udowodnić wysokość przysługujących Ci świadczeń – ustalić wysokość ewentualnego odszkodowania, a także zadośćuczynienia, przedstawiając odpowiednie dowody. W tym przypadku duże znaczenie będzie mieć przede wszystkim protokół powypadkowy i zeznania świadków zdarzenia.

Odszkodowanie za śmierć siostry – błąd lekarski

Jeśli do śmierci siostry doszło wskutek błędu lekarskiego, to musisz skupić się na 3 kwestiach:

 1. Ustalić, do kogo zgłosić się po odszkodowanie (w zależności od przypadku będzie to szpital, lekarz lub szpital i lekarz łącznie).
 2. Sprawdzić, czy lekarz na pewno popełnił błąd lekarski.
 3. Udowodnić wysokość poniesionych szkód

Kiedy otrzymasz odszkodowanie za błąd lekarski?

Nie zawsze śmierć Twojej siostry od razu oznacza, że doszło do błędu lekarskiego. Z kolei jeśli taki błąd nie miał miejsca, to nie przysługuje Ci ani odszkodowanie, ani zadośćuczynienie, ani żadne inne świadczenie od lekarza czy szpitala.

W takim razie trzeba zacząć od podstawowej kwestii: czym właściwie jest błąd lekarski? W największym skrócie można powiedzieć, że ma on miejsce, gdy lekarz nie postępował zgodnie ze sztuką lekarską i swoim działaniem doprowadził do śmierci Twojej siostry.

Zawsze więc musisz przedstawić dowody, które wykażą winę lekarza, szkodę oraz związek przyczynowy między winą a szkodą. Szczególne znaczenie będzie mieć dokumentacja medyczna czy opinia biegłego lekarza. I w tym przypadku to Ty musisz udowodnić, że Twoja sytuacja życiowa znacznie się pogorszyła (jeśli chcesz otrzymać stosowne odszkodowanie) i opisać zakres krzywd związanych ze śmiercią siostry.

Odszkodowanie za śmierć siostry w wypadku rolniczym

Wypadek w rolnictwie to kolejna skomplikowana sytuacja. Wiele zależy bowiem od tego, czy:

 1. Twoja siostra była zatrudniona w gospodarstwie rolnym – wtedy najpierw ubiegasz się o pieniądze w ramach KRUS, a pieniądze z OC rolnika przysługują Ci na analogicznych zasadach co przy wypadku przy pracy.
 2. Poniosła śmierć jako osobą trzecią – pieniądze od razu otrzymasz z OC rolnika.

Tutaj jednak znów pojawiają się wątpliwości co do odpowiedzialności rolnika. W wielu przypadkach odpowiada na zasadzie winy. Jeśli więc śmierć siostry nie jest powiązana z zaniedbaniami rolnika, to nie przysługują Ci też żadne pieniądze. Z drugiej strony gdy do wypadku doszło w wysoko zmechanizowanym gospodarstwie, wina nie ma znaczenia. O ile nie zachodzi jeden z 3 wyjątków przewidzianych przez przepisy, ubezpieczyciel rolnika musi wypłacić Ci odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne ewentualne świadczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć siostry?

Jak widzisz, kwestia uzyskiwania odszkodowania i innych świadczeń jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Na tyle, że nawet w tak długim artykule nie da się szczegółowo omówić całej procedury.

Na pewno musisz jednak zapamiętać, że jeśli chcesz otrzymać jakiekolwiek pieniądze, w pierwszej kolejności trzeba:

 • sprawdzić, czy w ogóle Ci się należą,
 • ustalić, czego możesz żądać i w jakiej wysokości,
 • zebrać dowody, które potwierdzą wszystkie wymagane kwestie – przede wszystkim winę danej osoby, wysokość szkód i stopień doznanych przez Ciebie krzywd.

Nawet staranne przygotowanie nie gwarantuje Ci jednak, że ubezpieczyciel przychyli się do Twojego stanowiska. Istnieje duża szansa, że wypłaci Ci niższe odszkodowanie, niż powinien. Możesz jednak odwołać się od jego decyzji, a jeśli to nie przyniesie efektów – wnieść sprawę do sądu.

Wciąż brzmi to jednak skomplikowanie, stresująco i zapewne przywodzi Ci na myśl szereg formalności, o które musisz zadbać. To jednak nie jedyna droga! Możesz powierzyć swoją sprawę prawnikom i w ten sposób ograniczyć swoje zaangażowanie w sprawę do minimum. Wtedy to oni zajmą się przygotowaniem pism, zebraniem dowodów i kontaktem z ubezpieczycielem. Zyskasz nie tylko spokój, ale i pewność, że wysokość przysługujących Ci świadczeń została prawidłowo ustalona.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Baza wiedzy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – od kogo można je otrzymać?

Do wypadków śmiertelnych dochodzi w wielu sytuacjach – choćby w pracy czy na drodze. W takich przypadkach pamiętaj, że jako rodzinie zmarłego przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych – komu się należy i w jakiej wysokości?

Gdy w wyniku wypadku tracisz bliską osobę, zmagasz się z ogromną stratą. Właśnie dlatego nawet jeśli nie jesteś uczestnikiem takiego zdarzenia, możesz otrzymać pewną rekompensatę. Jest to zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych.

od czego zależy wysokość zadośćuczynienia

Baza wiedzy

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Jeśli wyrządzona Ci szkoda oznaczała nie tylko straty materialne, ale także ból i cierpienie, masz prawo do dodatkowej rekompensaty – zadośćuczynienia. Od razu nasuwa się jednak pytanie – jaka kwota będzie odpowiednia, by zrekompensować krzywdy? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale istnieje kilka czynników, które mogą mieć znaczenie.

Jakie roszczenia przysługują po śmierci siostry?

Gdy siostra zmarła wskutek wypadku lub błędu lekarskiego, może przysługiwać Ci tzw. stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Masz prawo domagać się także zwrotu kosztów pogrzebu i ewentualnych kosztów leczenia.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć siostry?

Odszkodowanie i inne świadczenia za śmierć siostry zwykle otrzymasz od osoby odpowiedzialnej za wypadek. Może to być więc np. ubezpieczyciel kierowcy-sprawcy, ubezpieczyciel rolnika albo ubezpieczyciel lekarza, który popełnił błąd medyczny.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się