Zwrot z polisolokaty

 

Polisolokata pochłonęła większość Twoich oszczędności? Możesz odzyskać opłatę likwidacyjną, a nawet wszystkie zainwestowane pieniądze!

Jeśli zapewnienia o korzyściach płynących z polisolokaty i Ciebie przekonały do zawarcia umowy, to pewnie teraz boleśnie odczuwasz skutki tej decyzji. Obietnice towarzystwa ubezpieczeniowego w wielu przypadkach okazały się dalekie od rzeczywistości – miało być ubezpieczenie na korzystnych warunkach i z perspektywą dużego zysku, a zamiast tego są ryzykowne inwestycje nieraz przynoszące straty.

Opłata likwidacyjna skutecznie zniechęca do wypowiedzenia umowy

Jako że na polisolokacie nie tylko niewiele zyskujesz, ale możesz nawet stracić, decyzja wydaje się praktycznie oczywista – wypowiedzieć umowę. Towarzystwa ubezpieczeniowe zadbały jednak o to, by Cię do tego zniechęcić. Wprawdzie teoretycznie możesz wypłacić zainwestowane środki, ale pomniejszone o tzw. opłatę likwidacyjną. A ta sięga nawet 90% wpłaconych pieniędzy.

Nie oznacza to jednak, że wybór sprowadza się do 2 rozwiązań: dalej płacić składki, które niekoniecznie przyniosą Ci zysk albo otrzymać z powrotem tylko niewielką część zainwestowanych środków.

W większości przypadków możesz liczyć na zwrot opłaty likwidacyjnej. Wszystko dlatego, że postanowienie wprowadzające tak wysokie koszty likwidacji polisolokaty uznaje się za niedozwolone. Traktuje się je więc jako nieistniejące i co za tym idzie – towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wymagać od Ciebie ponoszenia opłaty likwidacyjnej, a jeśli już ją pobrało, powinno ją zwrócić.

Nie tylko zwrot opłaty likwidacyjnej – możesz unieważnić nawet całą umowę

Zbyt wysoka opłata likwidacyjna to nie jedyny problem polisolokat. Bardzo często w tego typu umowach znajdują się też inne niedozwolone klauzule.

Towarzystwo ubezpieczeniowe przerzucało na Ciebie całe ryzyko inwestycyjne? Nikt nie poinformował Cię, że taka umowa ma niewiele wspólnego z ubezpieczeniem? A może nie zapoznano Cię z ryzykiem, jakie wiąże się z zawarciem umowy? – takie wykorzystanie Twojej niewiedzy i słabszej pozycji względem ubezpieczyciela może być podstawą do unieważnienia całej umowy.

Jeśli dojdzie do unieważnienia całej umowy polisolokaty, każda ze stron musi zwrócić wzajemne świadczenia. Dla Ciebie oznacza to odzyskanie wszystkich zainwestowanych pieniędzy – bez żadnych strat wynikających z nieudanych inwestycji i bez potrąceń np. na opłatę likwidacyjną.

zwrot z polisolokaty

Ubezpieczyciele mają za sobą całe grono prawników, ale sądy stoją po Twojej stronie

W odniesieniu do polisolokat pojawia się kilka problemów. Po pierwsze, bez prawniczej wiedzy i znajomości orzeczeń może być Ci trudno ocenić, czy masz szansę na unieważnienie całej umowy, czy może tylko na odzyskanie samej opłaty likwidacyjnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe nieraz chętnie wykorzystują swoją silniejszą pozycję, licząc na to, że konsument nie będzie próbował wdać się z nimi w spór.

Warto wiedzieć, że sądy przyznają rację konsumentom, tak samo jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co więcej, polisolokaty na tyle naruszają interesy konsumentów, że Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zakaz zawierania większości tego typu umów od 2022 roku. Oznacza to, że sytuacja jest praktycznie jednoznaczna, a Ty masz dużą szansę na odzyskanie wszystkich swoich pieniędzy.

Pomożemy Ci odzyskać pieniądze z polisolokaty

Sprawy związane z polisolokatami mogą wydawać Ci się bardzo skomplikowane, a spór z ubezpieczycielem – niezwykle stresujący. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • przeanalizujemy zawartą przez Ciebie umowę i sprawdzimy, czy znajdują się w niej niedozwolone klauzule,
  • powiemy Ci, czy możesz ubiegać się o zwrot opłaty z polisolokaty, czy o unieważnienie całej umowy,
  • zadbamy o przygotowanie niezbędnych pism i dokumentów,
  • będziemy Cię reprezentować w kontaktach z ubezpieczycielem i na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach i zapewnimy Ci wsparcie w procesie odzyskiwania należnych Ci pieniędzy.
Co to jest polisolokata?

Polisolokata teoretycznie stanowi połączenie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Założenie jest proste: regularnie płacisz składki, Twoje środki są inwestowane, a w przyszłości możesz wypłacić pieniądze powiększone o dodatkowy zysk. W praktyce jednak ochrona ubezpieczeniowa jest tylko pozorna, a ryzykowne inwestycje mogą przynieść straty.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

W pierwszej kolejności musisz wypowiedzieć umowę. Jeśli ubezpieczyciel z tego powodu pobierze nieproporcjonalnie wysoką opłatę likwidacyjną, możesz ubiegać się o jej zwrot. Co więcej, w wielu przypadkach jesteś w stanie sądowo unieważnić nawet całą umowę i odzyskać wszystkie zainwestowane środki.