Wypadek w rolnictwie

Miał miejsce wypadek w rolnictwie, a Ty jesteś osobą poszkodowaną? Należy Ci się odszkodowanie z OC rolnika!

Wypadki w rolnictwie stanowią ogromny procent nieszczęśliwych zdarzeń, do jakich każdego roku dochodzi w Polsce. I nic dziwnego, bo praca w gospodarstwie wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Często już chwila nieuwagi wystarczy, by doszło do tragedii.

Każdy rolnik ma prawny obowiązek wykupienia OC. Tym samym jeśli dojdzie do wypadku, w którym Ty poniesiesz szkody, nie musisz się obawiać, że właściciel gospodarstwa nie będzie miał pieniędzy na wypłatę odszkodowania. Zamiast tego możesz zgłosić się prosto do jego ubezpieczyciela i otrzymać należną Ci kwotę.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje Ci nie tylko, gdy to sam rolnik zawinił

Zgodnie z przepisami to osoba ponosząca odpowiedzialność za całe zdarzenie musi naprawić szkodę. Pieniądze otrzymasz jednak nie tylko, gdy do wypadku doszło z winy rolnika. Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie także, gdy szkodę wyrządził pracownik albo osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Naprawienia szkody możesz żądać przede wszystkim jako osoba trzecia – np. gdy potkniesz się o pozostawiony niedbale sprzęt czy doznasz uszkodzenia ciała wskutek niezabezpieczenia maszyny używanej w gospodarstwie. W pewnych przypadkach pieniądze z OC rolnika będą przysługiwać Ci również jako pracownikowi. Co więcej, do ubezpieczyciela możesz się zgłosić także, gdy wypadek w rolnictwie doprowadził do śmierci bliskiej Ci osoby.

Odszkodowanie z OC rolnika powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Oznacza to, że możesz domagać się m.in. zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, naprawy mienia, a nawet otrzymać rentę wyrównawczą za utracone dochody. Dodatkowo obok odszkodowania przysługuje Ci także zadośćuczynienie, czyli kwota pieniężna mająca zrekompensować ból i doznane krzywdy.

wypadek w rolnictwie

Aby otrzymać odszkodowanie, musisz zgromadzić odpowiednie dowody

To, czy dostaniesz należne Ci pieniądze, zależy przede wszystkim od Ciebie. Musisz podjąć odpowiednie kroki, aby uzyskać odszkodowanie. Przede wszystkim konieczne będzie udowodnienie, że do wypadku doszło z winy rolnika lub osób, za które ten odpowiada. Do tego dochodzi jeszcze wykazanie poniesionych przez Ciebie szkód – zgromadzenie niezbędnych dokumentów i dowodów na poparcie Twoich racji.

Jednym z największych problemów przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie jest to, że odpowiedzialność rolnika nie zawsze przebiega na tej samej zasadzie. W zależności od tego, czy gospodarstwo jest w dużym stopniu zmechanizowane, rolnik będzie odpowiadał na zasadzie winy lub ryzyka. A to stanowi ogromną różnicę w kontekście dowodów, jakie musisz przedstawić, by otrzymać należne Ci pieniądze.

Odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie przesądza, że Ci się ono nie należy

Przepisy dotyczące odszkodowań i wypadków w rolnictwie są skomplikowane i wielu poszkodowanych ma problem z ich zrozumieniem. Ubezpieczyciele doskonale zdają sobie z tego sprawę i niestety nieraz wykorzystują tę niewiedzę. Interpretują przepisy na swoją korzyść, a to może prowadzić do sytuacji, gdy otrzymasz za niską kwotę albo nawet spotkasz się z niesłuszną odmową wypłaty jakichkolwiek pieniędzy.

Pamiętaj jednak, że decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Jeśli się z nią nie zgadzasz, zawsze możesz się odwołać. W sytuacji, gdy i to nie odniesie skutku, sprawa wciąż nie jest przegrana – możesz walczyć o swoje prawa także na drodze sądowej.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Przepisy dotyczące odszkodowań mogą Ci się wydawać zawiłe. Jeśli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania, być może odnosisz też wrażenie, że nie masz szans na korzystne zakończenie. Pamiętaj jednak, że warto walczyć o pieniądze, które Ci się należą. Co więcej – nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy masz szansę otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • przygotujemy niezbędne pisma i dowody, które pozwolą Ci wykazać wysokość poniesionych szkód,
  • będziemy Cię reprezentować w rozmowach z towarzystwem ubezpieczeniowym, a jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu – także na drodze sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.