Baza wiedzy

Wypadek przy pracy a odszkodowanie od pracodawcy

Prawniczka Joanna Szymanowska | 29.11.2021

wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Za wypadek przy pracy możesz otrzymać nie tylko świadczenie z ZUS, ale czasem i odszkodowanie od pracodawcy. Wypłaci Ci je jednak tylko przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kiedy w takim razie otrzymasz pieniądze w ramach OC pracodawcy  i co poza odszkodowaniem Ci przysługuje?

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadałoby zacząć od samej definicji, a więc wytłumaczyć, kiedy w ogóle ma miejsce wypadek przy pracy. Zgodnie z ustawą jest to:

nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Pewnie wypadek kojarzy Ci się przede wszystkim z miejscami, w których ludzie są szczególnie narażeni na urazy. Tak naprawdę może do niego dojść jednak nie tylko na hali, w stoczni czy w zakładzie produkcyjnym. Takie sytuacje zdarzają się w każdym zawodzie i na każdym stanowisku – nawet w pracy biurowej.

Co więcej do wypadku przy pracy wcale nie musi dojść w momencie wykonywania przez Ciebie codziennych obowiązków służbowych. W tę definicje wpasowują się także urazy, których doznasz podczas wykonywania innych czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia) albo w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem pełnienia obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z drugiej strony sam fakt, że wypadek będzie mieć miejsce np. w momencie, gdy znajdujesz się w firmie, nie przesądza automatycznie, że można go uznać za wypadek przy pracy. Definicja jasno wskazuje na jeszcze jeden warunek, jakim jest pozostawanie takiego zdarzenia w związku z pracą.

Świadczenia przysługujące pracownikowi – co Ci się należy?

Za wypadek przy pracy i poniesiony uszczerbek na zdrowiu, przysługują Ci różne świadczenia. Najważniejsze z nich to:

 • zasiłek chorobowy – gdy wskutek wypadku utracisz zdolność do pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po zakończeniu zasiłku chorobowego nadal nie możesz pracować,
 • zasiłek wyrównawczy – jeżeli Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu ze względu na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie – jeśli doznasz stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa – jeżeli ze względu na niezdolność do dotychczasowej pracy musisz się przekwalifikować.

Kiedy możesz się ubiegać o odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy?

Jeśli Twój przypadek spełnia wszystkie ustawowe wymogi, a więc można go uznać za wypadek przy pracy, w pierwszej kolejności otrzymasz jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy.

Pieniędzy od samego pracodawcy możesz się z kolei domagać jedynie w szczególnych przypadkach. Po pierwsze, takie odszkodowanie zawsze ma charakter uzupełniający. Występujesz więc o nie dopiero po otrzymaniu świadczenia z ZUS-u i tylko gdy uzyskana kwota jest za mała w stosunku do doznanych szkód (np. kosztów leczenia). Co więcej, odszkodowanie za wypadek przy pracy pracodawca wypłaci Ci tylko, jeśli ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Zwykle będzie to tzw. odpowiedzialność na zasadzie winy. W takiej sytuacji musisz udowodnić, że pracodawca zawinił swoim działaniem albo zaniechaniem (np. nie przestrzegał zasad BHP) i że właśnie to doprowadziło do wypadku.

Zdarza się jednak, że odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy przebiega nie na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka. Chodzi tu o sytuacje, gdy wykonujesz pracę w przedsiębiorstwie „wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody” (np. gazu, elektryczności itd.). Mowa tu więc m.in. o pracy w kolei czy zakładzie produkcyjnym.

W takich okolicznościach przyjmuje się, że pracodawca nie musi ponosić winy za całe zdarzenie, by odpowiadać za poniesione przez Ciebie szkody. Uniknie wypłaty odszkodowania tylko, jeśli udowodni, że miała miejsce jedna z 3 okoliczności przewidzianych przez przepisy – np. wykazując, że do wypadku doszło z Twojej wyłącznej winy.

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy?

Jako że to Ty chcesz wywodzić konkretne skutki prawne (czyli otrzymać odszkodowanie od pracodawcy), musisz przedstawić dowody, które potwierdzą, że:

 • pracodawca ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie (na zasadzie winy lub ryzyka – w zależności od sytuacji),
 • po Twojej stronie powstała szkoda (uszczerbek na zdrowiu),
 • między wypadkiem a szkodą zachodzi związek przyczynowy.

Ważną rolę w uzyskaniu odszkodowania będzie więc odgrywał protokół BHP, który sporządza się po zgłoszeniu wypadku. To właśnie w nim ustala się okoliczności całego zdarzenia. Protokół BHP może więc potwierdzić, że pracodawca nie przestrzegał podstawowych zasad bezpieczeństwa w pracy (np. nie wyposażył Cię w odpowiednią odzież ochronną albo zlecił pracę przy niesprawnej maszynie).

Druga istotna kwestia związana jest z uszczerbkiem na zdrowiu i wysokością poniesionych szkód. W tym kontekście najważniejszym dowodem będzie dokumentacja medyczna (potwierdzająca doznane urazy), a także wszelkiego rodzaju faktury i rachunki dotyczące kosztów leczenia. Musisz udowodnić przede wszystkim, że w wyniku wypadku przy pracy nastąpiło pogorszenie Twojej sytuacji materialnej (np. pojawiła się konieczność pokrycia kosztów leczenia, zwiększone potrzeby).

Wypadek przy pracy a odszkodowanie od pracodawcy – podsumowanie

 1. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Może do niego dojść na każdym stanowisku i w każdym zawodzie.
 2. Jako poszkodowany pracownik w pierwszej kolejności zgłaszasz się po odszkodowanie do ZUS-u. Dopiero gdy wypłacona kwota okaże się za niska, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. To wszystko jednak pod warunkiem, że ponosi on odpowiedzialność za wypadek przy pracy.
 3. To Twoim obowiązkiem będzie udowodnienie, że odszkodowanie od pracodawcy Ci się należy. Przydatnymi dowodami może się okazać przede wszystkim protokół BHP i dokumentacja medyczna.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Zgłaszasz się po odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy, ale wypłacone pieniądze okazują się niewystarczające. Czy to oznacza, że pozostałą kwotę musisz pokryć z własnej kieszeni? Niekoniecznie. Sprawdź, czy przypadkiem nie przysługuje Ci dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu.

odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Jeśli do wypadku przy pracy dojdzie nie z Twojej winy, możesz domagać się odszkodowania od swojego pracodawcy. Jego odpowiedzialność nie ogranicza się przy tym do Kodeksu pracy. Może odpowiadać także na podstawie Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego.

jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy swoje roszczenia możesz kierować nie tylko do pracodawcy. Przysługuje Ci także jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Aby je otrzymać, musisz jednak spełnić kilka wymogów.

Kiedy zgłosić wypadek w pracy?

Wypadek przy pracy należy zgłosić niezwłocznie, oczywiście o ile pozwala na to stan Twojego zdrowia. Taki obowiązek masz zresztą nie tylko jako poszkodowany, ale także jako pracownik będący świadkiem całego zdarzenia.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Aby otrzymać odszkodowanie z ZUS-u za długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu, najpierw musisz zakończyć leczenie i rehabilitację. Dopiero wtedy możesz ubiegać się o odszkodowanie, składając odpowiedni wniosek. Kiedy to Twój pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek, otrzymasz dodatkowe odszkodowanie od jego ubezpieczyciela, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej uzyskasz świadczenie z ZUS-u i że będzie ono niewystarczające.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się