Baza wiedzy

Szkoda całkowita AC – co dalej?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

szkoda całkowita AC

Szkoda całkowita w przypadku AC oznacza co innego niż przy ubezpieczeniach obowiązkowych. Koszt naprawy pojazdu w ramach autocasco wcale nie musi bowiem przekraczać 100% wartości auta sprzed wypadku. Wystarczy, że jest on wyższy niż pewien procent określony w polisie, by ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą. Nie oznacza to jednak, że jego decyzja zawsze będzie słuszna.

Kiedy ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą z AC?

Przy ubezpieczeniach obowiązkowych wiele kwestii uregulowanych jest przez przepisy, a ubezpieczyciel nie ma zbyt dużej dowolności. Inaczej sprawa wygląda już w przypadku dobrowolnej polisy – np. autocasco. Właśnie z tego powodu o ile zasady orzekania szkody całkowitej w OC zawsze będą takie same, to przy AC sprawa wygląda już zupełnie inaczej.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala swój własny próg wypłacalności mieszczący się w granicach 60-80%. Warunki stwierdzenia szkody całkowitej z AC będą się więc różnić w zależności od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym masz wykupioną polisę. Niezmienna pozostaje natomiast zasada ustalania wysokości odszkodowania. Otrzymana kwota zawsze powinna odpowiadać różnicy między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością wraku.

Szkoda całkowita AC – i co dalej?

Określając, czy dane uszkodzenia kwalifikują się jako szkoda całkowita AC, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę trzy kwestie:

 • wartość pojazdu sprzed szkody
 • wartość pojazdu po szkodzie (wraku)
 • koszty naprawy.

Każdą z tych wielkości określa jednostronnie. To natomiast stwarza duże pole do nadużyć.

Bardzo często dochodzi do zaniżania wartości samochodu sprzed szkody. Zdarza się na przykład, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie uwzględnia dodatkowego wyposażenia pojazdu, jego stanu technicznego albo nawet bezpodstawnie przyjmuje amortyzację części. Przy określeniu ceny wraku zwykle wykorzystuje natomiast specjalny program komputerowy. Ustalona z jego pomocą kwota nieraz znacząco odbiega od rzeczywistej wartości rynkowej. Dochodzi też do zawyżania kosztów samej naprawy, szczególnie w przypadku starszych, kilkuletnich pojazdów.

Z tych wszystkich powodów szkoda całkowita z AC niejednokrotnie stwierdzana jest niesłusznie, a Ty wiele na tym tracisz. Właśnie dlatego po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela najlepszym, co możesz zrobić, będzie dokładne przeanalizowanie wszystkich kalkulacji. Może się okazać, że warto złożyć odwołanie.

Szkoda całkowita AC została stwierdzona niesłusznie – jak się odwołać?

Jako że polisa AC jest dobrowolna, to przy likwidacji szkody nie obowiązują przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Decydujące znaczenie będą mieć natomiast Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ich postanowienia nieraz okażą się dla Ciebie niekorzystne, jednak to wciąż nie oznacza, że ubezpieczyciel ma prawo stosować kalkulacje niezgodne z rzeczywistością. Jeśli to robi, warto odwołać się od jego decyzji.

W tym celu najlepiej porównaj cenę samochodu sprzed kolizji z ceną pojazdów o tym samym roczniku, w podobnym stanie i ze zbliżonym przebiegiem. Pomocne mogą się tu okazać oferty komisów czy ogłoszenia w internecie. Pamiętaj też o sprawdzeniu rzeczywistej wartości wraku. Najpewniejszym sposobem będzie wycena sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę. To oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeśli jednak podejrzewasz, że ubezpieczyciel niesłusznie orzekł szkodę całkowitą AC, taka inwestycja może Ci się opłacić.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno zawierać takie elementy jak:

 • dane ubezpieczonego kierowcy
 • dane ubezpieczyciela
 • numer likwidacji szkody
 • sprecyzowane roszczenie
 • uzasadnienie swojego stanowiska wraz z dokumentami na jego potwierdzenie.

Co z wrakiem pojazdu?

Jeśli ubezpieczyciel słusznie orzekł szkodę całkowitą AC, a więc nie masz zamiaru odwoływać się od jego decyzji, może pojawić się inne pytanie  – co zrobić z wrakiem?

Jest on Twoją własnością, więc to Ty decydujesz, czy sprzedasz go na części, w całości, a może przeprowadzisz naprawę z własnej kieszeni. O ile jednak zdecydujesz się na pierwszą opcję, to zła wiadomość jest taka, że musisz działać całkowicie samodzielnie. W przypadku szkody całkowitej OC ubezpieczyciel musi pomóc Ci w sprzedaży wraku zgodnie z dokonaną wyceną. Przy autocasco takiego obowiązku jednak nie ma.

Szkoda całkowita z AC – podsumowanie

 1. Zasady orzekania szkody całkowitej z AC mogą się różnić w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Każde z nich ustala swój własny próg w granicach 60-80%.
 2. Czasami decyzja o orzeczeniu szkody całkowitej jest jednak niesłuszna. Może to być efekt zawyżania wartości wraku i kosztów naprawy oraz zaniżania wartości auta sprzed wypadku.
 3. Właśnie dlatego koniecznie przeanalizuj kalkulacje dołączone do decyzji, a jeśli szkoda całkowita z AC została orzeczona bezpodstawnie – złóż odwołanie od decyzji.
 4. W razie stwierdzenia szkody z AC to Ty jesteś właścicielem wraku i możesz zdecydować, czy sprzedać go na części, w całości, czy może pokryć koszty naprawy.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

szkoda całkowita co z wrakiem

Baza wiedzy

Szkoda całkowita – co dzieje się z wrakiem?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pełnego odszkodowania, a zamiast tego orzeknie szkodę całkowitą. Co w takim wypadku dzieje się z wrakiem?

koszty najmu pojazdu zastępczego szkoda całkowita

Baza wiedzy

Koszty najmu pojazdu zastępczego – czy ubezpieczyciel powinien je pokryć, jeśli została orzeczona szkoda całkowita?

Jeśli Twój samochód po wypadku nadaje się jedynie do kasacji, potrzebujesz nowego auta. Zwykle nie jesteś jednak w stanie dokonać zakupu z dnia na dzień, a to oznacza, że na jakiś czas musisz wypożyczyć samochód. I tu pojawia się pytanie: kto pokrywa koszty najmu pojazdu zastępczego, gdy została orzeczona szkoda całkowita– Ty czy ubezpieczyciel?

szkoda całkowita odszkodowanie

Baza wiedzy

Szkoda całkowita – zasady wypłaty odszkodowania

Nie zawsze pojazd uszkodzony w wypadku opłaca się jeszcze naprawić. Czasami związane z tym koszty przekraczałyby jego obecną wartość. W takiej sytuacji orzekana jest szkoda całkowita. Na jakich zasadach ubezpieczyciel wypłaci Ci wówczas odszkodowanie?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się