Baza wiedzy

Koszty najmu pojazdu zastępczego – czy ubezpieczyciel powinien je pokryć, jeśli została orzeczona szkoda całkowita?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

koszty najmu pojazdu zastępczego szkoda całkowita

Jeśli Twój samochód po wypadku nadaje się jedynie do kasacji, potrzebujesz nowego auta. Zwykle nie jesteś jednak w stanie dokonać zakupu z dnia na dzień, a to oznacza, że na jakiś czas musisz wypożyczyć samochód. I tu pojawia się pytanie: kto pokrywa koszty najmu pojazdu zastępczego, gdy została orzeczona szkoda całkowita– Ty czy ubezpieczyciel?

Czym jest szkoda całkowita OC?

Definicja szkody całkowitej będzie się różnić w zależności od tego, czy mowa o OC, czy AC.

Ogólnie rzecz biorąc, można jednak powiedzieć, że kiedy zgłaszasz się do ubezpieczyciela, ten ocenia rozmiar szkód. Zwykle wypłaca Ci kwotę umożliwiającą dokonanie napraw. Może jednak uznać to za nieopłacalne, a więc orzec szkodę całkowitą.

W przypadku OC nieopłacalność naprawy oznacza sytuację, w której związany z tym koszt przekracza wartość auta sprzed wypadku. W efekcie zamiast otrzymać kwotę niezbędną do przeprowadzenia napraw, dostajesz sumę odpowiadającą różnicy między wartością samochodu przed zdarzeniem a wartością wraku.

Do Ciebie należy natomiast decyzja, na jaki cel przeznaczysz uzyskane odszkodowanie. Możesz potraktować je jako część kapitału na zakup nowego auta albo mimo wszystko zdecydować się na naprawę starego samochodu, dokładając pozostałą sumę z własnej kieszeni.

W tym tekście skupimy się właśnie na szkodzie całkowitej z OC. Nieco inne zasady obowiązują natomiast w przypadku szkody całkowitej z AC. Tam próg nieopłacalności naprawy jest niższy niż 100% i różni się w zależności od konkretnej polisy. Jeśli interesuje Cię ten temat, w naszej Bazie Wiedzy znajdziesz cały artykuł poświęcony temu zagadnieniu.

Szkoda całkowita a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad związanych z odszkodowaniem naprawienie szkód powinno obejmować zarówno poniesione przez Ciebie straty, jak i utracone korzyści. Jednocześnie chodzi tu tylko o tzw. normalne następstwa całego zdarzenia.

Teraz przełóżmy to na praktykę. Jeśli Twój samochód nadaje się tylko do kasacji, to już więcej z niego nie skorzystasz. Musisz więc kupić nowe auto, a to wymaga czasu. Wówczas – jeśli samochód jest Ci niezbędny – masz właściwie tylko dwie opcje: pożyczyć go od kogoś albo zdecydować się na najem pojazdu zastępczego.

To oczywiście wiąże się z konkretnymi kosztami. A chyba trudno mieć wątpliwości, że te w ogóle nie miałyby miejsca, gdyby nie wypadek. Tym samym koszty najmu pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej możesz uznać za będące „normalnym następstwem zdarzenia”.

Wniosek jest więc prosty – koszty najmu pojazdu w momencie, gdy została orzeczona szkoda całkowita, powinny obciążać nie Ciebie, a ubezpieczyciela.

W tym miejscu trzeba jeszcze dodać, że sama wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela absolutnie nie odbiera Ci prawa do zwrotu kosztów związanych z najmem zastępczego auta. Jak już wiesz przy szkodzie całkowitej przysługuje Ci różnica między wartością auta sprzed wypadku a wartością wraku. Ta suma jest więc rekompensatą za całkowite zniszczenie auta. Koszty wynajęcia pojazdu zastępczego to już natomiast osobna strata wynikająca z wypadku, a więc należy Ci się za nią osobna rekompensata.

Na jaki okres należy się samochód zastępczy z OC sprawcy?

Wiadomo już, że będzie przysługiwać Ci samochód zastępczy z OC sprawcy nawet, jeśli ubezpieczyciel orzeknie szkodę całkowitą. Pozostaje jeszcze druga kwestia – jaki okres korzystania z takie auta pokryje odszkodowanie?

Jeszcze jakiś czas temu ten temat był dosyć problematyczny, bo stanowisko Polskiej Izby Ubezpieczeń rozmijało się ze stanowiskiem sądów. Obecnie jednak obie strony są podobnego zdania.

Zdecydowanie nie można przyjąć, że ubezpieczyciel pokrywa koszty najmu pojazdu zastępczego tylko od chwili wypadku do momentu, gdy została orzeczona szkoda całkowita. Sądy (i PIU również) stoją na stanowisku, że czas ponoszenia tych kosztów nie może się skończyć wcześniej niż w dniu wypłaty odszkodowania. Co więcej, należy doliczyć do tego jeszcze czas niezbędny do zakupu nowego samochodu.

Z drugiej strony nie oznacza to, że możesz odwlekać nabycie nowego auta w nieskończoność i w tym czasie obciążać ubezpieczyciela wszystkimi wydatkami.

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń czas doliczany od momentu wypłaty odszkodowania będzie wynosił co do zasady maksymalnie 7 dni. Oczywiście może ulegać skróceniu, jeśli szybciej nabędziesz auto. Z drugiej strony w szczególnych okolicznościach istnieje też możliwość jego wydłużenia.

Podsumowując ten wątek, można więc powiedzieć, że ubezpieczyciel powinien pokrywać koszty najmu auta zastępczego co najmniej do momentu wypłaty odszkodowania, a w wielu przypadkach nawet do 7 dni dłużej.

Zamiast dochodzić zapłaty od ubezpieczyciela, możesz zdecydować się na odkup szkody

Problem z dochodzeniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego polega na tym, że zwykle zabiera dużo czasu. Nawet duże szanse na uzyskanie pełnej kwoty niewiele zmienią, jeśli pieniądze są Ci potrzebne praktycznie od zaraz. W takiej sytuacji masz jeszcze drugą możliwość – odkup szkody.

Procedura jest bardzo prosta – podpisujesz umowę cesji. Oznacza to, że prawo do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela przechodzi na inny podmiot (zwykle kancelarię odszkodowawczą). To ona będzie od tej pory ubiegać się o otrzymanie odszkodowania. Ty natomiast już w ciągu kilku dni od podpisania umowy otrzymasz ustaloną kwotę. Na tym sprawa się dla Ciebie skończy – nie ma znaczenia, czy kancelaria odzyska jakiekolwiek pieniądze i czy będzie to pełna kwota. Nawet jeśli tak się stanie, nie musisz zwracać żadnych pieniędzy.

Najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej – podsumowanie

  1. Ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci kwotę odpowiadającą tzw. normalnym następstwom wypadku. W razie szkody całkowitej będzie to przede wszystkim różnica między wartością auta sprzed zdarzenia a wartością wraku. Obok tej sumy możesz jednak domagać się również zwrotu kosztów najmu auta zastępczego – taki wydatek również kwalifikuje się bowiem do kategorii normalnych następstw wypadku.
  2. Ubezpieczyciel powinien przy tym pokryć koszty najmu auta zastępczego, które poniesiesz co najmniej do momentu wypłaty odszkodowania. Zwykle jednak zwrot ten obejmie także kolejne 7 dni.
  3. Jeśli potrzebujesz pieniędzy od zaraz albo chcesz uniknąć stresu związanego z dochodzeniem pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela, możesz zdecydować się na odkup szkody – sprzedasz swoje roszczenie i w ciągu kilku dni otrzymasz ustaloną kwotę. Na tym całe postępowanie się dla Ciebie skończy.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Gdy Twoje auto zostaje uszkodzone w wypadku i trafia do warsztatu, przynajmniej przez jakiś czas nie dysponujesz samochodem. To oczywiście stanowi pewne utrudnienie w codziennym życiu. Nie musisz jednak korzystać jedynie z komunikacji miejskiej i taksówek. Pozostaje jeszcze auto zastępcze. Dobra wiadomość jest taka, że zwykle to ubezpieczyciel zapłaci za najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej.

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Jeśli dojdzie do niej z winy drugiego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

szkoda majątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda majątkowa i czego można się domagać w związku z jej powstaniem?

Niedotrzymanie warunków umowy, wypadek spowodowany przez innego kierowcę czy poślizgniecie się na nieodśnieżonym chodniku – to wszystko sytuacje, w których możesz ponieść konkretne straty materialne. W tym kontekście duże znaczenie ma więc takie pojęcie jak szkoda majątkowa.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się