Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Prawniczka Joanna Majkowska | 21.12.2021

najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Wypadek komunikacyjny oprócz oczywistego zagrożenia dla zdrowia, stresu, uszkodzeń pojazdu i związanych z nimi kosztów oznacza też utrudnienia w życiu codziennym – bez pojazdu poszkodowany często nie ma możliwości dojechania do pracy, po zakupy albo odebrania dziecka ze szkoły. Jeszcze do niedawna nie było jednak wiadomo, czy może zdecydować się na najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej i liczyć na to, że ubezpieczyciel zwróci mu poniesione w związku z tym koszty.

Przepisy zmieniły się na korzyść poszkodowanych

Kilka lat temu kwestia wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy nie była jasno określona przepisami, przez co często prowadziła do sporu pomiędzy poszkodowanym a Ubezpieczycielem. Uchwała Sądu Najwyższego z 2011 roku (sygn. akt III CZP 05/11) nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Co to oznacza w praktyce? Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do zwrotu wydatków związanych z wynajmem pojazdu zastępczego, niezależnie od tego czy posiada działalność gospodarczą związaną z użytkowanie samochodu. Kiedyś to właśnie przedsiębiorcy mogli liczyć na samochód zastępczy, teraz również osoby prywatne. Dodatkowo, uchwała Sądu Najwyższego zaznacza, że możliwość korzystania z pojazdu zastępczego nie jest uzależniona od dostępu do komunikacji zbiorowej. Towarzystwo może odmówić takiej wypłaty tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Szkoda częściowa a pojazd zastępczy

W sytuacji kiedy pojazd jest uszkodzony, ale kwalifikuje się do naprawy, co nazywamy szkodą częściową, poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego przez całość okresu naprawy. Co istotne, jako okres naprawy rozumiemy nie tylko czas samych czynności w warsztacie, ale również:

  •  czas przypadający na zebranie dokumentacji szkodowej i zgłoszenie szkody do Towarzystwa,
  • czas oczekiwania na oględziny, a następnie na wydanie kosztorysu,
  • czas jaki ma poszkodowany na przedstawienie własnego kosztorysu i negocjacje z Towarzystwem,
  • oczekiwanie na naprawę, oczekiwanie na części oraz czas potrzebny poszkodowanemu na odbiór pojazdu.

Korzystając z najmu pojazdu zastępczego, musimy pamiętać, że stawka dobowa musi być taka sama jak stawki rynkowe, a wynajmowany pojazd powinien być podobnej klasy do naszego uszkodzonego auta. Wynajmując pojazd o kilka klas lepszy od naszego ryzykujemy, że Towarzystwo nie uzna w całości naszego roszczenia.

Należy pamiętać, że osobom które starają się o zwrot kosztów za najem pojazdu należą się też odsetki za opóźnienie spowodowane odmową Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jedyne wyjątki to sytuacja kiedy roszczenie uległo przedawnieniu, w sprawie został zasądzony prawomocny wyrok albo została zawarta ugoda. Ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty w sytuacji kiedy poszkodowany posiada drugi pojazd, którym może się poruszać albo kiedy korzysta z samochodu sporadycznie.

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej a odpowiedzialność z tytułu AC

Wynajem pojazdu zastępczego z ubezpieczenia AC wygląda inaczej. Większość ubezpieczeń assistance nie obejmuje takiej usługi. Aby ją uzyskać należy wynegocjować inne warunki z przedstawicielem Towarzystwa albo skorzystać z ubezpieczenia ,,Premium”. Czytając umowę należy uważnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi wynajmu.

Orzecznictwo określa pewne wyjątki, w którym Towarzystwo musi udostępnić nam pojazd zastępczy nawet mimo braku takiego zapisu w umowie: „Za szkodę w postaci poniesionych przez powodów kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, spowodowaną wskutek opieszałości strony pozwanej, strona pozwana ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c.”

Jeżeli więc Ubezpieczyciel nie wyda decyzji w przeciągu 30 dni poszkodowany ma prawo do najmu pojazdu zastępczego do chwili otrzymania odszkodowaniu lub naprawy uszkodzonego pojazdu.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

koszty najmu pojazdu zastępczego szkoda całkowita

Baza wiedzy

Koszty najmu pojazdu zastępczego – czy ubezpieczyciel powinien je pokryć, jeśli została orzeczona szkoda całkowita?

Twoje auto może zostać nawet całkowicie zniszczone w wypadku. W takiej sytuacji nie pozostaje Ci nic innego jak przynajmniej czasowy wynajem pojazdu zastępczego. I tu pojawia się pytanie – czy jeśli została orzeczona szkoda całkowita, to ubezpieczyciel powinien pokryć koszty najmu?

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej

Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej – kiedy ubezpieczyciel zwróci związane z nim koszty?

Orzeczenie szkody całkowitej zwykle oznacza dla Ciebie konieczność najmu pojazdu zastępczego. W takiej sytuacji ubezpieczyciele często próbują uniknąć pokrycia związanych z tym kosztów. Zwykle ich decyzja jest jednak nieuzasadniona, a Ty możesz się domagać należnych Ci pieniędzy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się