Baza wiedzy

Czym jest szkoda majątkowa i czego można się domagać w związku z jej powstaniem?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.11.2021

szkoda majątkowa

W kontekście wypadków czy niewywiązania się z warunków umowy bardzo często pojawia się takie pojęcie jak „szkoda majątkowa”. Jej rozmiary bezpośrednio wiążą się z wysokością odszkodowania, którego możesz się domagać jako osoba poszkodowana.

Czym jest szkoda majątkowa?

Szkoda majątkowa, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z kwestiami ekonomicznymi. Mówiąc prościej – to wszystkie koszty i straty (finansowe) poniesione przez Ciebie w związku z danym zdarzeniem.

Przykładowo: w wyniku błędu diagnostycznego lekarz nie rozpoznaje choroby, z jaką się zmagasz i podejmuje nieprawidłowe leczenie. W rezultacie musisz spędzić w szpitalu kolejne kilka miesięcy. Później czeka Cię jeszcze kosztowna i długotrwała rehabilitacja. Okazuje się też, że błąd lekarza spowodował u Ciebie trwałą niepełnosprawność i w rezultacie nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy.

W tym przypadku naprawienie szkody powinno więc sprawić, że stan Twojego majątku będzie odpowiadał jego stanowi sprzed wypadku, a przynajmniej będzie do niego zbliżony. To oznacza z kolei, że odszkodowanie powinno objąć straty oraz korzyści utracone w związku z całym zdarzeniem.

Jakie uprawnienia przysługują Ci jako osobie poszkodowanej w związku ze szkodą majątkową?

Skoro szkoda majątkowa wiąże się z pojęciem strat oraz utraconych korzyści, to może obejmować zwrot:

  • kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • wydatków związanych z przekwalifikowaniem się,
  • kosztów dojazdów do placówek medycznych,
  • sumy potrzebnej na zakup leków czy zapewnienie specjalistycznej opieki,
  • utraconego zarobku,
  • wydatków wynikających z konieczności dostosowania Twojego mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Co więcej, jeśli zmniejszą się Twoje widoki powodzenia na przyszłość albo zwiększą się Twoje potrzeby, będzie przysługiwać Ci także prawo do renty.

Warto  też dodać, że odszkodowanie możesz otrzymać również jako osoba bliska dla poszkodowanego – np. gdy wskutek błędu lekarza czy wypadku komunikacyjnego umrze członek Twojej rodziny. W takiej sytuacji przepisy przewidują konkretne świadczenia należne w przypadku śmierci osoby najbliższej.

Jak udowodnić wysokość szkody majątkowej?

W przeciwieństwie do szkody niemajątkowej (krzywdy) wykazanie wysokości szkody materialnej jest prostsze (co jednak nie oznacza, że łatwe).

Wszystko opiera się na kalkulacjach. Ważne będą więc dokumenty potwierdzające rzeczywiście poniesione przez Ciebie koszty – rachunki za leki, rehabilitację, specjalistyczną opiekę itd.

Nieco więcej problemów pojawia się w kontekście utraconych korzyści. Tutaj przydatne okażą się przede wszystkim umowy, ale także oświadczenia kontrahentów czy inne dokumenty, z których będzie wynikać, że gdyby nie wypadek, to z dużym prawdopodobieństwem dane korzyści by się pojawiły.

Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami osoba zobowiązana do naprawienia szkody odpowiada tylko za tzw. normalne następstwa. Ma to uniemożliwiać pojawienie się sytuacji, gdy nadmiernie obciążasz ją odpowiedzialnością albo wręcz bezpodstawnie bogacisz się wskutek wypadku. W Twoim interesie leży więc wykazanie, że Twoje żądania są uzasadnione, a więc, że gdyby nie doszło do zdarzenia (np. wypadku czy błędu medycznego), rzeczywiście udałoby Ci się odnieść konkretne korzyści (np. zarobić określoną kwotę).

Szkoda majątkowa – podsumowanie

  1. Szkoda majątkowa to koszty i straty (finansowe) poniesione przez Ciebie w związku z danym zdarzeniem.
  2. Odszkodowanie wypłacone przez osobę odpowiedzialną za całe zdarzenie (np. wypadek) powinno pokryć poniesione przez Ciebie straty oraz utracone korzyści. Może obejmować m.in. sumę potrzebną na zakup leków, rehabilitację, specjalistyczny sprzęt, a także utracony zarobek.
  3. To Ty musisz wykazać wysokość poniesionych szkód. Przydatne okażą się więc takie dowody, jak wszelkiego rodzaju rachunki i faktury. Twoim zadaniem będzie też wykazanie, że żądane kwoty są uzasadnione, a więc, że nie obciążasz drugiej strony nadmierną odpowiedzialnością i nie domagasz się wygórowanego odszkodowania.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

szkoda niemajątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda niemajątkowa i jakie roszczenia w związku z nią Ci przysługują?

Szkoda nie zawsze sprowadza się tylko do strat majątkowych. Czasem to także ból, cierpienie czy strach o własne zdrowie i życie. W ramach rekompensaty za doznane krzywdy możesz domagać się zadośćuczynienia, czyli określonej kwoty pieniężnej.

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

koszty celowe i konieczne

Baza wiedzy

Koszty celowe i konieczne – czym są i jakie mają znaczenie w kontekście wysokości odszkodowania?

Gdy dojdzie do wypadku, a Ty w konsekwencji złamiesz nogę, staniesz się inwalidą albo odniesiesz inne obrażenia, należy Ci się odszkodowanie. Powinno ono pokryć jedynie tzw. koszty celowe i konieczne. Ubezpieczyciel może jednak twierdzić, że niektóre wydatki tych warunków nie spełniają. Gdzie w takim razie przebiega granica i jakie koszty rzeczywiście trzeba uwzględnić przy odszkodowaniu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się