Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 27.11.2021

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Wypadki drogowe nie zawsze kończą się jedynie stłuczonym reflektorem czy wgniecioną blachą. W ich wyniku nieraz trafiasz do szpitala, musisz poddać się leczeniu albo tracisz pełną sprawność. W takich przypadkach należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu.

Szkody na osobie a odszkodowanie

Kiedy myślisz o szkodach związanych z wypadkiem samochodowym, przed oczami masz pewnie przede wszystkim uszkodzone auta. Najpoważniejsze konsekwencje takich zdarzeń związane są jednak nie z pojazdami, a z samymi uczestnikami wypadku. Właśnie dlatego możesz domagać się nie tylko naprawienia szkód na mieniu (np. pokrycia kosztów naprawy samochodu), ale także szkód na osobie.

Tu pojawia się pytanie – czym te szkody na osobie tak właściwie są? Mówiąc w największym skrócie, to wszystkie materialne konsekwencje związane z uszczerbkiem na zdrowiu poniesionym w wypadku.

Wyobraź sobie na przykład, że w wyniku wypadku spowodowanego z winy innego kierowcy łamiesz nogę, nos i kilka żeber. Musisz przejść operację, spędzić trochę czasu w szpitalu, a potem jeździć jeszcze na rehabilitację.

Kosztuje Cię to nie tylko sporo bólu i cierpienia (za które należy Ci się zadośćuczynienie), ale i pieniędzy. Ktoś musi przecież zapłacić za leki, dojazd do placówek, do tego przez czas rekonwalescencji nie możesz pracować, więc tracisz też zarobek. To wszystko właśnie szkody na osobie, które powinno pokryć OC sprawcy.

Co powinno obejmować odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wiesz już, czym są szkody na osobie, więc czas przejść do tego, co prawdopodobnie najbardziej Cię interesuje – czego tak właściwie możesz się domagać, a więc jakie koszty powinno pokryć odszkodowanie.

Tutaj z odpowiedzią przychodzi art. 444 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany ma prawo do rekompensaty wszystkich związanych z tym wydatków.

Jak widzisz, przepis mówi o wszystkich wydatkach. A to oznacza, że odszkodowanie może obejmować m.in.:

  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i transportu do placówek medycznych,
  • równowartość utraconych zarobków wynikających z niemożności wykonywania pracy,
  • koszty dostosowania mieszkania do swoich potrzeb (jeśli po wypadku potrzebujesz specjalnych warunków),
  • sumę potrzebną na przygotowanie do nowego zawodu (gdy konsekwencje wypadku są na tyle poważne, że nie jesteś w stanie wykonywać dotychczasowej pracy).

Co więcej, oprócz samego odszkodowania nieraz będzie przysługiwać Ci także renta uzupełniająca. Ma za zadanie wyrównać różnicę w Twoich dochodach sprzed i po wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu zwykle wiąże się także z bólem, cierpieniem i trudnymi doświadczeniami psychicznymi. A za te należy Ci się dodatkowa rekompensata – wspomniane już zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Możesz się go domagać obok odszkodowania, co oznacza, że te dwa świadczenia się nie wykluczają.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

To w Twoim interesie leży uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. A zgodnie z jednym z podstawowych przepisów to na osobie, która wywodzi skutki prawne z danego zdarzenia spoczywa ciężar dowodu. Mówiąc prościej: chcesz otrzymać pieniądze od ubezpieczyciela sprawcy – udowodnij, że Ci się należą i w jakiej wysokości.

Na szczęście skoro odszkodowanie związane jest ściśle ze sferą majątkową, to całkiem łatwo je wyliczyć. Wszystko sprowadza się do zsumowania wydatków i strat związanych z wypadkiem. Oczywiście musisz dysponować przy tym odpowiednimi dowodami. Właśnie dlatego przydadzą się wszystkie rachunki i paragony. Warto też dodać, że w wielu sytuacjach – wbrew temu co nieraz twierdzi ubezpieczyciel – może przysługiwać Ci także zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, a nawet za granicą.

Co równie ważne, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wylicza się zupełnie inaczej niż w ramach ubezpieczenia NNW czy świadczeń z ZUS-u. W tych dwóch ostatnich przypadkach uszczerbek na zdrowiu określa się procentowo i na tej podstawie przysługuje Ci konkretna, z góry wyznaczona kwota. Często jest ona mniejsza niż rzeczywiste koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Naprawienie szkód z OC to jednak zupełnie odrębny temat. Tutaj – dokładnie jak w cytowanym wyżej przepisie – ubezpieczyciel musi pokryć wszystkie koszty wynikające z wypadku.

Jeśli więc chcesz uzyskać pełne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, dokładnie zapisuj wszystkie wydatki, zbieraj paragony i faktury. Pamiętaj też, że musisz uzasadnić swoje roszczenia, czyli napisać, skąd wynikły te koszty i wykazać, że były one bezpośrednio związane z wypadkiem oraz że obowiązek naprawienia szkód spoczywa na ubezpieczycielu.

Śmiertelny wypadek a odszkodowanie z OC sprawcy – czego możesz się domagać?

Uszczerbek na zdrowiu może być jednak na tyle poważny, że doprowadzi do śmierci poszkodowanego. W takiej sytuacji przepisy przewidują konkretne roszczenia dla najbliższych. Je również wypłaci ubezpieczyciel sprawcy w ramach polisy OC.

Przede wszystkim możesz domagać się zwrotu kosztów pogrzebu i ewentualnych kosztów leczenia przez Ciebie poniesionych. Nieco bardziej skomplikowana będzie natomiast kwestia odszkodowania. Dla bliskich zmarłego przewidziano tzw. stosowne odszkodowanie. Możesz je otrzymać jednak tylko wtedy, gdy śmierć bliskiej Ci osoby doprowadziła do znacznego pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej.

To jednak nie wszystko, co należy Ci się od ubezpieczyciela. Nieraz będzie Ci przysługiwać także renta alimentacyjna oraz zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych, które ma za zadanie zrekompensować ból po stracie bliskiej osoby.

Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu – podsumowanie

  1. Odszkodowanie z OC sprawcy należy Ci się nie tylko za szkody na mieniu, ale także za uszczerbek na zdrowiu. Mowa tu o konsekwencjach materialnych wynikających z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
  2. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może więc obejmować koszty leczenia, dojazdu do placówek, wydatki na zakup specjalistycznego sprzętu czy utracony dochód.
  3. W związku z uszczerbkiem na zdrowiu możesz też otrzymać dodatkowe świadczenia od ubezpieczyciela sprawcy – rentę wyrównawczą oraz zadośćuczynienie za krzywdy.
  4. Jeśli chcesz uzyskać pełne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, musisz udowodnić rozmiar poniesionych szkód. Przydatnymi dowodami będą przede wszystkim paragony i faktury oraz dokumentacja medyczna.
  5. W sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu był na tyle poważny, że doprowadził do śmierci bliskiej Ci osoby, możesz otrzymać takie świadczenia jak stosowne odszkodowanie, renta alimentacyjna oraz zadośćuczynienie, a także domagać się zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak wygląda dochodzenie roszczeń odszkodowawczych?

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Jeśli dojdzie do niej z winy drugiego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – czego możesz się domagać?

Każdej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego. Możesz się przy tym domagać zarówno naprawy szkód materialnych, jak i tzw. szkód na osobie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się