Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 13.05.2022

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Tym bardziej, gdy to druga strona ponosi wyłączną odpowiedzialność za całe zajście. W takiej sytuacji to drugi kierowca, a właściwie jego ubezpieczyciel, pokryje wszystkie koszty związane z naprawą Twojego auta, wypłacając odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. 

Kolizja a wypadek drogowy – czym różnią się od siebie te dwa pojęcia?

Być może jak większość osób używasz pojęcia „wypadek” w stosunku do wszystkich zajść z udziałem Twojego samochodu – zarówno przy okazji stłuczki, jak i poważniejszych zdarzeń. W praktyce jednak istnieje wyraźny podział między sytuacjami, które można nazwać właśnie wypadkiem, a takimi, które będą tylko kolizją drogową. Jaka jest więc różnica?

 • kolizja to zdarzenie, w którym nie ucierpiały żadne osoby. Straty ograniczają się jedynie do mienia – Twojego samochodu, auta drugiego kierowcy, ogrodzenia, słupów lub przewożonych przez Ciebie przedmiotów (np. elektroniki) itd.,
 • wypadek wiąże się już natomiast z poważniejszymi konsekwencjami. Tutaj można wyróżnić osoby, które doznały urazów, rozstroju zdrowia, a nawet poniosły śmierć.

Jakie świadczenia przysługują Ci z OC sprawcy kolizji?

Jako osoba poszkodowana możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. To właśnie on powinien wypłacić Ci odpowiednią kwotę odszkodowania. I właśnie w tym kontekście duże znaczenie będzie mieć to, czy dane zdarzenie było wypadkiem, czy może tylko kolizją.

Jak to wygląda w praktyce? Ubezpieczyciel powinien naprawić wszystkie szkody, które poniesiesz w związku z daną sytuacją. Z tego powodu odszkodowanie z OC sprawcy wypadku mogłoby obejmować nie tylko koszty naprawy samochodu, ale i leczenia, rehabilitacji itp. Do tego nieraz przysługiwałoby Ci także zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny oraz renta wyrównawcza.

W przypadku kolizji sprawa wygląda już inaczej. Jak wynika z samej definicji, nie ma tu osób rannych. Odpadają więc jakiekolwiek koszty związane z leczeniem, rehabilitacją itd. Oznacza to, że kwota wypłacona przez ubezpieczyciela w związku z kolizją pokryje jedynie koszty i straty związane ze szkodą na mieniu. Tym samym odszkodowanie może obejmować:

 • wydatki na naprawę samochodu,
 • koszt holowania,
 • cenę wynajmu samochodu zastępczego,
 • inne mienie uszkodzone podczas kolizji (przedmioty znajdujące się w samochodzie – np. Twój telefon).

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Najczęściej wysokość należnej Ci kwoty ustala się w ten sposób, że zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi sprawcy, a ten zwraca się do rzeczoznawcy, który sporządza kosztorys. Na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaca Ci następnie kwotę potrzebną na naprawę samochodu powiększoną o ewentualny koszt holowania i wynajmu pojazdu zastępczego.

Może się jednak okazać, że przyznana Ci suma jest za niska. Czasami widzisz to już na pierwszy rzut oka, innym razem dopiero po rozpoczęciu napraw przekonasz się, że ich przeprowadzenie w takiej cenie jest niemożliwe.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że rzeczoznawca pracuje dla ubezpieczyciela. Jak możesz się spodziewać, będzie wyceniał szkody na jego korzyść. W efekcie nieraz dojdzie więc do zaniżania cen uszkodzonych części, niedoszacowania kosztów robocizny albo dokonania amortyzacji. Czasami spotkasz się również z bezpodstawnym stwierdzeniem szkody całkowitej. Wtedy zamiast kwoty potrzebnej do naprawy auta otrzymasz jedynie wartość pojazdu sprzed kolizji pomniejszoną o wartość wraku.

Oczywiście nie musisz się na to godzić. Zgodnie z przepisami należy Ci się pełna kwota odpowiadająca poniesionym przez Ciebie szkodom. Jeśli więc spotkasz się z podobną sytuacją, masz prawo podjąć dalsze kroki i dochodzić należnych Ci pieniędzy.

Ile odszkodowania z OC sprawcy możesz dostać?

Jak już wiesz, odszkodowanie z OC sprawcy kolizji powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Oznacza to, że – przynajmniej teoretycznie – dostaniesz dokładnie tyle, ile wynoszą koszty i straty związane z całym zdarzeniem.

Wysokość wypłaconej sumy będzie się więc różnić w zależności od konkretnego przypadku – znaczenie będzie mieć to, czy potrzebujesz samochodu zastępczego, jak duże są wydatki na naprawę auta i czy inne wartościowe rzeczy uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jak uzyskać odszkodowanie? Jak i w jakim terminie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Tak naprawdę cały proces uzyskania odszkodowania rozpoczyna się już na miejscu kolizji. Tuż po stłuczce pamiętaj, by spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia, zrobić zdjęcia z miejsca wypadku i uzyskać dane kontaktowe od ewentualnych świadków.

W przypadku kolizji co do zasady nie musisz natomiast wzywać policji. Co więcej, jeśli Twój samochód po stłuczce nadaje się do dalszej jazdy, nie ma potrzeby natychmiastowego kontaktowania się z ubezpieczycielem.

Koniecznie sprawdź jednak, czy drugi kierowca ma ważną polisę. Możesz to zrobić za pomocą strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli okaże się, że sprawca nie miał ważnego OC, to właśnie UFG, a nie ubezpieczyciel kierowcy wypłaci Ci odszkodowanie.

Kolejny etap to skontaktowanie się z ubezpieczycielem. Zwykle szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów, choć metody te będą różnić się w zależności od konkretnego TU. Najlepiej więc sprawdź na jego stronie internetowej, jakie masz możliwości.

Do wniosku dołącz odpowiednie dokumenty – oświadczenie sprawcy, zdj. itd., a także opisz okoliczności i przebieg wypadku. Potem pozostaje Ci już tylko czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Jeśli natomiast sprawca nie miał ważnego OC, szkodę zgłaszasz do UFG za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe polisy.

W jakich sytuacjach należy wezwać policję nawet w przypadku kolizji?

Kolizja zwykle nie wymaga wezwania policji na miejsce zdarzenia. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Przede wszystkim jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, to nie macie jak sporządzić wspólnego oświadczenia. W takiej sytuacji konieczny będzie przyjazd policji i spisanie notatki policyjnej.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku, gdy sprawca nie miał ważnej polisy OC.

Ostatni przypadek, w którym wezwanie policji okaże się konieczne, to ten gdy sprawca nie przyznaje się do winy. Wtedy to zadaniem policji będzie ustalenie, które z was powinno ponieść odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Ile dni na wypłatę odszkodowania ma ubezpieczyciel sprawcy?

Wysyłasz wszystkie dokumenty i czekasz na decyzję ubezpieczyciela. Pewnie zależy Ci na szybkiej naprawie samochodu albo innych uszkodzonych przedmiotów. Możesz się więc zastanawiać, ile czasu ma ubezpieczyciel.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji powinien wypłacić przeważnie w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie. Natomiast tu znów pojawiają się pewne wyjątki.

Czasami 30 dni to za krótko, by wyjaśnić okoliczności związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela czy wysokością odszkodowania. W takim przypadku:

 • ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zawiadomienia wypłaca kwotę bezsporną,
 • informuje Cię, że wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności w tym czasie nie było możliwe,
 • wskazuje przewidywany termin, w którym zdoła to ustalić,
 • wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu, w którym wyjaśnienie okoliczności było możliwe, przy czym maksymalnie w ciągu 90 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Jeszcze dłuższy termin przewidziano dla sytuacji, w których wyjaśnienie takich okoliczności uzależnione jest od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym lub cywilnym.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie lub odmawia jego wypłaty?

Z poprzednich akapitów wiesz już, że ubezpieczyciel teoretycznie powinien wypłacić Ci pełną kwotę, ale w praktyce nieraz otrzymasz zaniżony kosztorys.

To jednak nie wszystko – zdarzają się nawet przypadki, gdy ubezpieczyciel niesłusznie pozbawia Cię prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Robi to np. ze względu na przyczynienie się do powstania szkody, choć w tym przypadku mógłby co najwyżej obniżyć wypłaconą sumę, a nie odmówić Ci jakichkolwiek peniędzy. Czasami też bezpodstawnie przerzuca całą odpowiedzialność za kolizję na Ciebie.

W każdym z tych przypadków możesz jednak skutecznie działać. Pierwszym krokiem będzie odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz też zdecydować się na pomoc Rzecznika Finansowego, który – w zależności od wybranego przez Ciebie trybu – będzie reprezentował Cię w sporze z ubezpieczycielem albo pełnił rolę bezstronnego mediatora.

Ostatecznie zawsze masz też prawo wnieść pozew i walczyć o pieniądze w sądzie. Oczywiście może Ci się to wydawać stresujące i skomplikowane. Nie musisz jednak działać samodzielnie i możesz zdecydować się na wsparcie prawnika.

Istnieje też ostatnia opcja – odkup szkody. W tej sytuacji sprzedajesz prawo do swojego roszczenia i otrzymujesz ustaloną kwotę w ciągu kilku dni. Nie musisz więc przejmować się dalszym rozwojem sprawy, za to masz środki potrzebne na naprawę auta.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – podsumowanie

 1. Kolizja to sytuacja, w której uczestnicy zdarzenia nie ponieśli szkód na osobie. Tym samym wypłata odszkodowania będzie ograniczała się do wartości szkód na mieniu (związanych z uszkodzeniem samochodu i innych wartościowych przedmiotów, takich jak elektronika).
 2. W przypadku kolizji co do zasady nie musisz wzywać policji na miejsce zdarzenia. Jeśli Twój samochód nadaje się do dalszej jazdy nie ma też konieczności natychmiastowego kontaktowania się z ubezpieczycielem. Pamiętaj jednak, by spisać oświadczenie sprawy zdarzenia, zrobić zdjęcia i uzyskać dane kontaktowe od ewentualnych świadków. Koniecznie sprawdź także, czy sprawca ma ważne OC.
 3. Wezwanie policji będzie konieczne tylko w 3 sytuacjach: gdy sprawca nie przyznaje się do winy, zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ma ważnego OC.
 4. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel co do zasady ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W szczególnych sytuacjach termin ten może się wydłużyć.
 5. Zdarza się, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. W takim przypadku możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli i to nie przyniesie skutku, wciąż pozostaje Ci jeszcze kilka możliwości: pomoc Rzecznika Finansowego, złożenie pozwu lub odkup szkody.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy

Baza wiedzy

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Stłuczka na drodze może przytrafić się każdemu – nawet najbardziej ostrożnemu kierowcy. Jeśli to nie Ty odpowiadasz za całe zdarzenie, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się odszkodowania. To wymaga jednak przygotowania odpowiedniego wniosku.

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak wygląda dochodzenie roszczeń odszkodowawczych?

dopłaty do odszkodowań OC

Baza wiedzy

Czym są dopłaty do odszkodowań OC i kiedy warto się na nie zdecydować?

Sytuacje, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie, wcale nie należą do rzadkości. Niestety w wielu przypadkach samo odwołanie od decyzji nie przynosi efektów. Nie oznacza to jednak, że pozostaje Ci już tylko droga sądowa. Możesz skorzystać z alternatywy, jaką są dopłaty do odszkodowań OC.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się