Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany palec

Prawniczka Joanna Szymanowska | 30.11.2021

odszkodowanie za złamany palec

Kości palców są bardzo kruche. Nic więc dziwnego, że złamania paliczków nie należą do rzadkości. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie wskutek wypadku przy pracy albo podczas wypadku komunikacyjnego, odszkodowanie za złamany palec możesz otrzymać w ramach OC.

Jak wysokie odszkodowanie za złamany palec Ci się należy?

Wysokość i warunki otrzymania odszkodowania będą uzależnione od tego, z jakiej polisy dochodzisz wypłaty pieniędzy. W tym tekście skupimy się jednak tylko na złamaniu palca wskutek wypadku przy pracy albo wypadku komunikacyjnego. W obu tych sytuacjach nie ma bowiem znaczenia, czy posiadasz polisę NNW. Pieniądze wypłaci Ci ZUS, ubezpieczyciel sprawcy albo ubezpieczyciel pracodawcy.

Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli szukasz krótkiej, konkretnej odpowiedzi na pytanie, jakiej kwoty możesz się spodziewać, to nie znajdziesz jej w tym tekście i w żadnym innym artykule. Pod uwagę trzeba wziąć bowiem zbyt wiele zmiennych, które sprawiają, że kwoty odszkodowania mogą się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy.

Po pierwsze, jego wysokość określa się na podstawie uszczerbku wyrażonego w procentach. Im ten procent jest większy, tym wyższa kwota Ci się należy. Pod uwagę może zostać wzięty także Twój wiek, zawód oraz wpływ złamania paliczka palca na możliwość wykonywania pracy. Co więcej, istotną rolę odgrywa to, która ręka uległa uszczerbkowi. Jeśli złamiesz palec prawej ręki, a jednocześnie jesteś osobą praworęczną, odszkodowanie będzie wyższe niż przy urazie w lewej ręce.

Za złamanie paliczka palca możesz otrzymać nie tylko odszkodowanie odpowiadające procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nieraz zwróci Ci też dodatkowe koszty. Mowa tu przede wszystkim o wydatkach na leczenie, a więc tych wynikających ze specjalistycznej opieki, rehabilitacji, zakupu leków czy dojazdu do placówek. Z kolei jeśli uraz nie pozwala Ci na wykonywanie dotychczasowej pracy, wypłacona kwota powinna również obejmować utracony przez Ciebie dochód.

Złamanie palca wskutek wypadku przy pracy

Do sytuacji, w których często dochodzi do złamania paliczka palca, z pewnością należą wypadki przy pracy. W końcu podczas wykonywania obowiązków służbowych naprawdę nietrudno o przygniecenie ciężkim przedmiotem czy choćby upadek.

W tej sytuacji zasada jest ta sama co w razie każdego innego wypadku przy pracy – w pierwszej kolejności zgłaszasz się po odszkodowanie do ZUS-u. Dopiero gdy wypłacona kwota nie pozwoli na pokrycie wszystkich kosztów, możesz domagać się pieniędzy od pracodawcy.

Istnieje jednak dodatkowy warunek, jakim jest istnienie odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy. Ma ona miejsce m.in., gdy Twój przełożony nie przestrzegał przepisów BHP (np. wyposażył Cię w niesprawną maszynę) albo nie przeprowadził niezbędnych szkoleń. Oznacza to, że za wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy otrzymasz nie w każdym przypadku, gdy kwota z ZUS-u okaże się za niska, ale tylko w konkretnych sytuacjach.

Pracodawca zwykle ma wykupione OC, dlatego po pieniądze zgłosisz się nie bezpośrednio do niego, a do jego ubezpieczyciela. Oprócz odszkodowania za złamany palec możesz domagać się także dodatkowych świadczeń – np. zadośćuczynienia i renty.

Odszkodowanie za złamany palec z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Złamanie palca należy też do częstych urazów w wypadkach komunikacyjnych. W takiej sytuacji po odszkodowanie zgłaszasz się do ubezpieczyciela sprawcy. Wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać wszystkim poniesionym przez Ciebie wydatkom i stratom związanym z wypadkiem. Będą to więc:

  • koszty leczenia, dojazdów do placówek, rehabilitacji i zakupu leków,
  • utracone zarobki,
  • renta na zwiększone potrzeby – jeśli konieczne okaże się długotrwałe leczenie, rehabilitacja i opieka,
  • renta uzupełniająca – wyrównanie dochodów w porównaniu do tych osiąganych po wypadku względem tych przed wypadkiem.

W tej sytuacji oprócz odszkodowania oraz świadczeń związanych z ekonomicznymi konsekwencjami wypadku również możesz domagać się nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia, czyli rekompensaty za doznany ból i cierpienie.

Złamanie paliczka palca a odszkodowanie – jakich dokumentów potrzebujesz?

Żeby jednak otrzymać jakiekolwiek pieniądze, musisz zadbać o odpowiednie udokumentowanie szkód. To od Ciebie zależy, czy wypłacona kwota rzeczywiście będzie odpowiadać wysokości poniesionych strat i wydatków.

Z tego powodu w Twoim interesie leży zgromadzenie wszystkich niezbędnych dowodów. Do tych podstawowych należy oczywiście dokumentacja medyczna. W razie złamania palca w wyniku wypadku komunikacyjnego duże znaczenie będzie mieć również notatka policyjna, a jeśli do zdarzenia doszło w pracy – protokół powypadkowy.

Pamiętaj też o zebraniu rachunków i faktur związanych z wydatkami na leczenie, rehabilitację itd. W odniesieniu do zadośćuczynienia przydatne okażą się natomiast przede wszystkim opinie psychologiczne oraz dokładny opis doświadczeń i przeżyć, z jakimi zmagasz się w związku z wypadkiem.

Odszkodowanie za złamany palec – podsumowanie

  1. Na wysokość odszkodowania za złamany palec wpływa wiele czynników: m.in. stopień uszczerbku na zdrowiu, wiek czy wykonywany zawód. Kwoty mogą się więc wahać od kilku o kilkudziesięciu tysięcy złotych.
  2. Jeśli do złamania doszło wskutek wypadku przy pracy, w pierwszej kolejności po odszkodowanie zgłaszasz się do ZUS-u. Dopiero gdy taka kwota okaże się niewystarczająca, a jednocześnie to Twój pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek, dodatkowe odszkodowanie otrzymasz z jego OC.
  3. W wypadkach komunikacyjnych szkodę musisz natomiast zgłosić ubezpieczycielowi sprawcy, odszkodowanie powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie wydatki i straty związane z wypadkiem, a więc nie tylko koszty leczenia, ale także rehabilitacji, opieki, specjalistycznego sprzętu, a nawet utracone dochody.
  4. Aby tak się jednak stało, musisz zadbać o przedstawienie dowodów potwierdzających wysokość poniesionych szkód. Do najważniejszych z nich należy dokumentacja medyczna, rachunki i faktury za leczenie, a także protokół powypadkowy (w razie wypadku przy pracy) albo notatka policyjna (przy wypadku komunikacyjnym).
  5. Oprócz samego odszkodowania możesz otrzymać także dodatkowe świadczenia – np. zadośćuczynienie za doznane krzywdy i rentę na zwiększone potrzeby.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Zgłaszasz się po odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy, ale wypłacone pieniądze okazują się niewystarczające. Czy to oznacza, że pozostałą kwotę musisz pokryć z własnej kieszeni? Niekoniecznie. Sprawdź, czy przypadkiem nie przysługuje Ci dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu.

odszkodowanie za złamany nos

Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany nos – kiedy je otrzymasz i na jakich zasadach?

Złamanie nosa to jedno z najczęstszych obrażeń, które możesz odnieść m.in. w wypadku komunikacyjnym, w wypadku przy pracy, a także wskutek pobicia. We wszystkich tych sytuacjach masz prawo żądać, by osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie poniosła konsekwencje, a więc wypłaciła Ci odszkodowanie za złamany nos.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się