Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany nos – kiedy je otrzymasz i na jakich zasadach?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 30.11.2021

odszkodowanie za złamany nos

Złamanie nosa to jedno z najczęstszych obrażeń, które możesz odnieść m.in. w wypadku komunikacyjnym, w wypadku przy pracy, a także wskutek pobicia. We wszystkich tych sytuacjach masz prawo żądać, by osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie poniosła konsekwencje, a więc wypłaciła Ci odszkodowanie za złamany nos.

Kiedy możesz otrzymać odszkodowanie za złamany nos?

Złamanie nosa może wydawać się niewielkim urazem. W praktyce jednak konsekwencje nieraz okazują się długotrwałe. Złe zrośnięcie przegrody prowadzi do problemów z oddychaniem, a nawet do niekorzystnych zmian w wyglądzie. Do powszechnych powikłań złamania nosa należą również krwiaki.

Tym samym z pozoru niewielki uraz może być znacznie poważniejszy w skutkach. Czasem nie obejdzie się bez interwencji ortopedy, a nawet chirurga plastycznego. Czeka Cię leczenie i towarzyszący mu ból, a także czasowe wyłączenie z życia zawodowego i codziennego.

Przy tym wszystkim nos jest dosyć podatny na złamania, co oznacza, że do tego typu urazu dochodzi stosunkowo często. Może być on skutkiem wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy albo pobicia. We wszystkich tych sytuacjach masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Jak wysokie odszkodowanie za złamany nos Ci się należy?

Aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze, musisz wiedzieć, czego tak właściwie możesz się domagać. Odszkodowanie ma za zadanie naprawić poniesioną przez Ciebie szkodę majątkową, a więc wszystkie następstwa finansowe wypadku. Oznacza to, że w jego skład wchodzi m.in.:

 • utracony dochód (za czas wykluczenia z możliwości wykonywania pracy),
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia (w tym dojazdu z i do placówek czy kosztów opieki),
 • zapłata z góry sumy potrzebnej na leczenie.

Twoim zadaniem będzie więc przeanalizowanie swojej sytuacji, ustalenie wszystkich wydatków poniesionych w związku z wypadkiem i zebranie dowodów na potwierdzenie swoich roszczeń. Na tej podstawie możesz dochodzić pełnego odszkodowania.

Odszkodowanie za złamany nos a stopień uszczerbku na zdrowiu

Jak widzisz, od ubezpieczyciela możesz otrzymać m.in. świadczenie za uszczerbek na zdrowiu. Jego wysokość zwykle ustala się, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu.

Z tabeli dołączonej do rozporządzenia jasno wynika, że stopień uszczerbku na zdrowiu za złamany nos może wynosić 1-25%. To, jaka wartość zostanie uwzględniona w Twoim przypadku, zależy od skutków wypadku. Dokładne określenie stopnia uszczerbku możliwe będzie dopiero po wykonaniu pełnej diagnostyki i przeprowadzeniu leczenia. Wpływ na wysokość odszkodowania zależy bowiem m.in. od tego czy:

 • masz problemy z oddychaniem,
 • doszło do oszpecenia twarzy,
 • pojawiło się zaburzenie odczuwania zapachów.

Nos złamany wskutek wypadku komunikacyjnego – co możesz zrobić?

Jak już zostało wspomniane, odszkodowanie za złamany nos możesz uzyskać w różnych sytuacjach. Każda z nich będzie wiązać się z nieco innymi regułami postępowania w celu uzyskania należnych Ci pieniędzy. Przyjrzyjmy się więc każdej z nich.

Złamanie nosa wskutek wypadku komunikacyjnego oznacza, że odszkodowanie otrzymasz z OC sprawcy. Ewentualnie, jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia albo nie miał ważnego OC pieniądze te wypłaci Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Znacznie częściej jednak zapłaty będziesz dochodzić bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

Skoro to Ty jesteś osobą poszkodowaną i to Ty masz otrzymać pieniądze, to również Ty musisz się zatroszczyć o to, by dokładnie określić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Jeśli zaniedbasz zebranie pełnej dokumentacji albo pominiesz niektóre koszty, ubezpieczyciel na pewno Ci o nich nie przypomni.

Procedura zgłaszania się po odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest taka sama jak przy ubieganiu się np. o pieniądze potrzebne na naprawę samochodu. Swoje roszczenia zgłaszasz więc w tym samym wniosku, pamiętając, by uwzględnić także szkody na osobie (czyli w tym wypadku złamany nos).

Koniecznie też dołącz takie dowody jak:

 • dokumentacja medyczna (karta wypisowa ze szpitala, zwolnienia lekarskie, skierowania),
 • faktury związane z kosztami leczenia,
 • dokumenty potwierdzające wysokość utraconego dochodu.

Odszkodowanie za złamany nos wskutek wypadku przy pracy

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli złamany nos to skutek wypadku przy pracy. Wtedy nie możesz od razu zgłosić się po odszkodowanie do pracodawcy. Najpierw zawsze występujesz po jednorazowe odszkodowanie do ZUS-u. Szczegółowe procedury jego uzyskania zostały opisane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc nie ma sensu ich tu przytaczać.

ZUS obowiązują konkretne zasady ustalania wysokości odszkodowania. Dana kwota odpowiada 1% uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że nieraz uzyskana finalnie suma będzie niższa niż rzeczywiście poniesione przez Ciebie szkody.

Przykładowo, jeśli Twój uszczerbek określono na 10%, a za każdy % trwałego uszczerbku ZUS wypłaci Ci 1133 złotych, finalnie otrzymasz 11.330 złotych. Biorąc pod uwagę koszty leczenia, utracony dochód i inne ewentualne następstwa materialne wypadku, taka kwota może się okazać niewystarczająca.

W wielu przypadkach zachodzi jednak odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy. Głównie chodzi tu o sytuacje, gdy nie przestrzegał on w zakładzie pracy przepisów BHP. Czasami jednak taka odpowiedzialność może mieć jednak miejsce nawet, gdy pracodawca nie ponosi winy za całe zdarzenie. Będzie tak np. jeśli pracujesz w dużej fabryce (wtedy odpowiedzialność przebiega w nieco inny sposób – na zasadzie ryzyka).

Tym samy, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie od pracodawcy:

 1. Najpierw zawsze zgłaszasz się do ZUS-u.
 2. Ustalasz, czy wypłacone odszkodowanie jest niewystarczające.
 3. Jeśli odp. brzmi „tak”, sprawdzasz, czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy (w zależności od sytuacji na zasadzie ryzyka lub winy).
 4. Jeśli znów odpowiedź brzmi „tak”, zgłaszasz się po dodatkowe odszkodowanie.

Większość przedsiębiorców ma wykupione OC, dlatego zwykle odszkodowania będziesz dochodzić nie tyle od samego pracodawcy, co od jego ubezpieczyciela.

Co jeśli do złamania nosa dojdzie wskutek pobicia?

Zdarza się także, że złamanie nosa jest jednym z urazów będących efektem pobicia. W tej sytuacji sprawca całego zajścia ponosi 2 rodzaje odpowiedzialności – karną oraz cywilną.

Jako ofiara pobicia musisz przede wszystkim udać się na obdukcję. Tam lekarz medycyny sądowej zbada Cię i sporządzi opinię, oceniając rozległość urazu. Potem pozostaje już dochodzenie swoich roszczeń.

Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej, musisz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pobicie ściga się bowiem z oskarżenia prywatnego. Bez Twojego działania prokurator nie będzie wszczynał postępowania.

Nasza kancelaria zajmuje się przede wszystkim uzyskiwaniem odszkodowań, ale kwestia postępowania karnego została tu wspomniana nie bez powodu. Jeden z przepisów Kodeksu karnego daje Ci bowiem możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia już w toku całego procesu dotyczącego przestępstwa.

Często jednak zasądzona wówczas kwota okazuje się praktycznie symboliczna i wtedy możesz skorzystać z drugiej drogi – postępowania cywilnego. W takiej sytuacji składasz pozew o zapłatę odszkodowania i ewentualnych innych świadczeń.

Możesz też nie dochodzić żadnego odszkodowania w ramach postępowania karnego, ale uruchomić proces cywilny po wydaniu wyroku. Sąd będzie wtedy związany wyrokiem sądu karnego. Oznacza to, że nie będzie mieć wątpliwości co do tego, że to sprawca odpowiada za poniesione przez Ciebie szkody. Pozostanie Ci więc już jedynie udowodnienie ich wysokości.

W takich sprawach problemem może się jednak okazać otrzymanie zasądzonej kwoty. W wypadkach komunikacyjnych czy wypadkach przy pracy zwykle zgłaszasz się po pieniądze do ubezpieczyciela. Ten ma kapitał, z którego wypłaci Ci żądaną sumę.

W przypadku odszkodowania uzyskiwanego bezpośrednio od sprawcy może się to okazać bardziej skomplikowane. Nie każda osoba będzie bowiem dysponować aż tak wysoką kwotą. Konieczne może się więc okazać zaangażowanie w sprawę komornika. W takiej sytuacji najlepiej więc, jeśli skorzystasz z pomocy prawnika

Nie tylko odszkodowanie za złamany nos – co jeszcze możesz otrzymać?

Wprawdzie ten tekst ma dotyczyć głównie odszkodowania. Trzeba jednak dodać, że często możesz domagać się także innych świadczeń.

Po pierwsze, zdarza się, że złamanie nosa wiąże się z trwałym oszpeceniem twarzy (np. gdy kość nie będzie w stanie prawidłowo się zrosnąć). Do tego dochodzi jeszcze cierpienie związane z leczeniem. To wszystko sprawia, że ponosisz nie tylko materialne konsekwencje wypadku, ale i te niemajątkowe (krzywdy). Z tego powodu możesz domagać się również wypłaty zadośćuczynienia – i to niezależnie od tego, czy o pieniądze występujesz do sprawcy wypadku komunikacyjnego, pracodawcy czy osoby, która Cię pobiła.

Wysokość takie świadczenia będzie zależeć m.in. od rozległości obrażeń (a co za tym idzie – cierpień), stopnia oszpecenia twarzy, przebiegu leczenia, Twojego wieku i tego, jak cała sytuacja wpłynęła na Twoje samopoczucie. Istnieje więc wiele kryteriów, od których zależy wysokość zadośćuczynienia. Trudno tym samym wskazać konkretną sumę, jakiej możesz oczekiwać. Zadośćuczynienie nieraz wynosi jednak nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zdarza się również, że konsekwencje złamania są na tyle długotrwałe, że zyskujesz prawo do renty. Stanie się tak, gdy utracisz zdolność do pracy, zwiększą się Twoje potrzeby życiowe albo zmniejszą widoki powodzenia na przyszłość (brak perspektyw na dalszy rozwój zawodowy).

Wszystkie te świadczenia przysługują przy tym niezależnie od siebie. W niektórych przypadkach otrzymasz więc zarówno odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak i rentę.

Odszkodowanie za złamany nos – podsumowanie

 1. Odszkodowanie za złamany nos możesz otrzymać m.in. gdy do takiego urazu doszło wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy albo pobicia. Może ono obejmować m.in. zwrot kosztów leczenia, utracony dochód czy wydatki potrzebne na dojazd do placówek leczniczych.
 2. W razie wypadku komunikacyjnego procedura dochodzenia odszkodowania za złamany nos przebiega na tej samej zasadzie co przy naprawie szkód np. za uszkodzone auto. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy wypadku przy pracy – tu zawsze w pierwszej kolejności zgłaszasz się do ZUS-u, a dopiero potem do pracodawcy. Jeśli natomiast złamanie nosa to skutek pobicia, o odszkodowanie możesz się ubiegać w ramach procesu karnego lub w osobnym postępowaniu cywilnym.
 3. To Ty musisz udowodnić wysokość poniesionych szkód i odpowiedzialność drugiej strony. Duże znaczenie będą mieć więc zgromadzone przez Ciebie dowody.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za złamany palec

Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany palec

O uraz palca nie trudno. Może dojść do niego chociażby podczas wypadku przy pracy lub wypadku komunikacyjnego. Jeśli któraś z tych sytuacji dotyczy również Ciebie, pamiętaj, że możesz otrzymać odszkodowanie za złamany palec. I to nawet gdy nie masz wykupionej polisy NNW.

 

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

roszczenia przysługujące poszkodowanemu

Baza wiedzy

Czego może się domagać poszkodowany? – odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, że jako osoba poszkodowana możesz domagać się naprawienia szkody. Co jednak wchodzi w skład przysługującego Ci odszkodowania i czy to wszystkie roszczenia przysługujące Ci jako poszkodowanemu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się