Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany nos

Prawniczka Joanna Majkowska | 30.11.2021

odszkodowanie za złamany nos

Uszczerbek na zdrowiu związany ze złamaniem nosa to dość częste następstwo różnych wypadków. Zazwyczaj dochodzi do niego wskutek wypadków komunikacyjnych, pobić lub wypadków przy pracy. Tak jak różne są mechanizmy wystąpienia urazu, tak różne są wysokości przyznanego  zadośćuczynienia oraz odszkodowania za złamany nos, które można uzyskać.

Złamany nos a procentowy uszczerbek na zdrowiu

Na wstępie, warto odpowiedzieć sobie na pytanie – ile wynosi procentowy uszczerbek na zdrowiu złamany ze złamaniem nosa? Z najczęściej wykorzystywanej przez sądy tabeli, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. 2013.954 j.t. z póź. zm.) wynika, że uszkodzenia nosa uszczerbek wynosi od 1 do 25%.

Wysokość przyznanego uszczerbku, a co za tym idzie zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od tego, czy wskutek złamania kości nosa doszło do uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za możliwość odczuwania przez Poszkodowanego zapachów oraz czy złamanie skutkowało problemami z oddychaniem. Przyznane zadośćuczynienie zależy też od tego, czy doszło do oszpecenia twarzy, jak przebiegało leczenie i w jakim wieku jest dotknięta go osoba. Przyznane świadczenia mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Poza zadośćuczynieniem związanym z bólem i cierpieniem, ubiegać można się również o odszkodowanie, za utracone dochody, za poniesione koszty leczenia, za koszty dojazdów do placówek medycznych.

Złamałem nos wskutek wypadku komunikacyjnego – co powinienem zrobić?

W przypadku złamania nosa wskutek wypadku komunikacyjnego niezbędną do roszczenia rzeczą jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia. Na jego podstawie, dzięki systemowi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jesteśmy w stanie ustalić numer polisy OC i zakład ubezpieczeń z jakim została zawarta. Ponadto, potrzebna będzie sukcesywnie zbierana dokumentacja medyczna (taka jak karta wypisowa ze szpitala, zwolnienia lekarskie, skierowania), faktury związane z kosztami leczenia. Dzięki temu, jesteśmy w stanie udowodnić wystąpienie wyższego uszczerbku na zdrowiu i udowodnić ubezpieczycielowi, że doznane obrażenia miały długofalowy dla zdrowia poszkodowanego skutek oraz odzyskać wszystkie leczenia jakie poniósł.

Paradoksalnie, złamanie nosa wskutek wypadku komunikacyjnego w przypadku, gdy dozna go kierowca lub pasażer najczęściej świadczy o tym, że samochód był niesprawny (poduszki powietrzne nie zadziałały odpowiednio) lub poszkodowany nie zapiął pasów bezpieczeństwa. W tym ostatnim wypadku, liczyć należy się z uznaniem przyczynienia w wysokości od 30 do 50 procent i proporcjonalnym pomniejszeniem wypłaconych świadczeń.

Co jeśli do złamania nosa dojdzie wskutek pobicia?

W przypadku pobicia przede wszystkim, musimy udać się na obdukcję, specjalistyczne badanie, które winien przeprowadzić lekarz medycyny sądowej. W treści opinii wydanej po badaniu lekarz w krótki sposób wyjaśnia mechanizm wystąpienia urazu i ocenia na jak długo doszło do rozstroju zdrowia. Najczęściej, gdy nie dochodzi do przemieszczenia odłamów kostnych, lekarze stwierdzają, że doszło do lekkiego uszczerbku na zdrowiu (poniżej 7 dni), które to przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego. W przypadku przemieszczenia odłamów kostnych, kwalifikowane jest to jako tzw. średni uszczerbek na zdrowiu i ścigane z urzędu.

W przypadku trwającego postępowania karnego, treść art. 46 §1 kodeksu karnego daje Poszkodowanemu możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w jego toku. Stosowny wniosek należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego. W postępowaniach karnych, sądy najczęściej orzekają symboliczne kwoty. Czy w przypadku, gdy przyznane świadczenie jest niezadowalające można pozwać sprawcę pobicia? Tak, taką możliwość przyznaje §3 wyżej wskazanego przepisu.

Drugą drogą dochodzenia należnych pobitemu roszczeń jest właśnie postępowanie cywilne. W przypadku, gdy sprawca został skazany przez sąd karny sąd cywilny związany, na podstawie dyspozycji art. 11 k.p.c. jest wyrokiem sądu karnego i jedynym spornym tematem jest wysokość należnego zadośćuczynienia, która ustalana jest przez biegłego lekarza w oparciu o badanie naoczne i dokumenty z przebiegu leczenia.

W odróżnieniu od wypadków komunikacyjnych, problematyczne może być wyegzekwowanie zasądzonej kwoty. Po uprawomocnieniu się wyroku, niezbędne jest uzyskanie klauzuli wykonalności na poszczególne punkty orzeczenia stanowiące obowiązek wypłacenia poszczególnych kwot oraz złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. Sprawca pobicia może okazać się niewypłacalny lub próbować unikać wypłaty zasądzonych świadczeń. W takich przypadkach nieoceniona jest pomoc profesjonalisty, który wspólnie z komornikiem odpowiednio poprowadzi postępowanie egzekucyjne i odzyska należne poszkodowanemu środki.

Odszkodowanie za złamany nos wskutek wypadku przy pracy

Zdarza się, że do złamania nosa dochodzi również w pracy. Najczęstszym mechanizmem powstania urazu jest upadek z drabiny, uderzenie ciałem obcym. Przede wszystkim, warto zgłosić się do ZUS po jednorazowe odszkodowanie tytułem wypadku przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tytułem takiego świadczenia wypłaca kwotę 864 zł za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak łatwo można policzyć, świadczenie takie może sięgnąć nawet 21 600 zł.

W określonych przypadkach, np. gdy poszkodowany nie miał odpowiedniego przeszkolenia do pracy na wysokościach, maszyna na której pracował była niesprawna można ubiegać się o należne środki również od pracodawcy.

Podstawowym dokumentem, który analizujemy jest protokół BHP z treści którego wynika w jakich okolicznościach doszło do wypadku i jakie są jego przyczyny. W przypadku, jeśli pracodawca zaniedbał swoje obowiązki w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, warto zgłosić mu swoje roszczenia.

Przedsiębiorcy najczęściej mają wykupione polisy OC również na tę okoliczność, więc to ubezpieczyciel poniesie ciężar wypłaty świadczenia w ramach sumy ubezpieczenia. W przypadku jej przekroczenia, za pozostałą część odpowiada pracodawca.
W przypadku jeśli złamałeś nos i masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie, skontaktuj się z nami, bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę i pomożemy Ci uzyskać należne Ci pieniądze.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za złamany palec

Baza wiedzy

Odszkodowanie za złamany palec

O uraz palca nie trudno. Może dojść do niego chociażby podczas wypadku przy pracy lub wypadku komunikacyjnego. Jeśli któraś z tych sytuacji dotyczy również Ciebie, pamiętaj, że możesz otrzymać odszkodowanie za złamany palec. I to nawet gdy nie masz wykupionej polisy NNW.

 

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

roszczenia przysługujące poszkodowanemu

Baza wiedzy

Czego może się domagać poszkodowany? – odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, że jako osoba poszkodowana możesz domagać się naprawienia szkody. Co jednak wchodzi w skład przysługującego Ci odszkodowania i czy to wszystkie roszczenia przysługujące Ci jako poszkodowanemu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się