Baza wiedzy

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.06.2022

sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC

Jeśli dojdzie do wypadku, za który odpowiedzialny jest inny kierowca, możesz domagać się, by jego ubezpieczyciel naprawił poniesione przez Ciebie szkody. Czasami jednak nie jest to takie proste, bo okazuje się, że sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC. Czy oznacza to, że naprawa samochodu i wszystkie inne wydatki będą w tej sytuacji obciążać Ciebie? Na szczęście niekoniecznie!

Czy otrzymasz odszkodowanie, jeśli sprawca nie miał ważnego OC?

Każdy właściciel samochodu obowiązkowo musi posiadać ważne OC. Bez niego teoretycznie nie ma prawa uczestniczyć w ruchu drogowym.

Praktyka pokazuje jednak, że bywa z tym różnie. Według szacunków po polskich drogach jeździ ponad 200 tysięcy pojazdów bez ważnego ubezpieczenia. Niestety, istnieją więc spore szanse, że sprawca wypadku z Twoim udziałem też należy do tego grona.

Od razu nasuwa się myśl, że skoro kierowca zapomniał wykupić ubezpieczenie albo nawet celowo tego nie zrobił, wszystkie szkody powinien pokryć z własnej kieszeni. Nie każdy dysponuje jednak na tyle dużą sumą, by rzeczywiście było to możliwe. Na taką okoliczność przewidziano więc inne rozwiązanie – jeśli sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC, po odszkodowanie zgłaszasz się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która ma chronić interesów uczestników ruchu drogowego. Robi to m.in. właśnie poprzez zapewnienie ochrony poszkodowanym w wypadku z udziałem nieznanego sprawcy czy też kierowcy bez ważnego OC.

Wypłata odszkodowań to jednak nie jedyne zadanie UFG. Fundusz kontroluje też właścicieli pojazdów w zakresie ważności polisy OC. Robi to poprzez prowadzenie specjalnej bazy zawierającej spis wszystkich sprzedanych polis. Dzięki temu przy pomocy numeru rejestracyjnego i VIN możesz łatwo sprawdzić dane ubezpieczeniowe pojazdu.

Niestety zła wiadomość jest taka, że walka z UFG o należne Ci pieniądze jest zwykle trudniejsza i bardziej czasochłonna niż w przypadku sporów z ubezpieczycielem. Wynika to z kilku kwestii szczegółowo omówionych niżej. Na ten moment musisz jednak wiedzieć przynajmniej, że działając na własną rękę, możesz mieć duży problem z uzyskaniem pełnej kwoty, a tym bardziej z szybkim zakończeniem sprawy.

Jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

O tym, że sprawca może nie mieć ważnego ubezpieczenia OC, musisz pamiętać szczególnie przy spisywaniu oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jeśli dojdzie do kolizji (stłuczki), a więc nie ma rannych czy ofiar śmiertelnych, nie musicie wzywać policji. Wystarczy spisanie właśnie takiego wspólnego oświadczenia, w którym znajdzie się:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • indywidualne dane kierowców – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • numer polisy sprawcy i dane jego ubezpieczyciela,
 • informacje o świadkach zdarzenia,
 • opis kolizji,
 • wykaz elementów uszkodzonych,
 • podpis Twój i sprawcy.

Nie musicie oczywiście robić tego w całości odręcznie. Najlepiej, jeśli wydrukujesz gotowy wzór i będziesz go mieć zawsze w swoim samochodzie. Wtedy spisanie oświadczenia przebiegnie sprawniej i będziesz mieć pewność, że znalazły się w nim wszystkie niezbędne dane.

Koniecznie sprawdź, czy sprawca ma ważną polisę!

Jednym z ważnych elementów oświadczenia sprawcy kolizji z pewnością jest numer jego polisy. To właśnie na tej podstawie możesz zgłosić się do odpowiedniego ubezpieczyciela i żądać naprawienia szkody.

Niejeden kierowca bez ważnego OC nie przyzna się jednak, że nie ma wykupionego ubezpieczenia. W najgorszym wypadku dowiesz się więc o tym dopiero w momencie kontaktu z TU, które odmówi przyjęcia zgłoszenia.

Właśnie dlatego najlepiej będzie, gdy na etapie spisywania oświadczenia zweryfikujesz tę informację. Twoją czujność powinna wzbudzić szczególnie sytuacja, gdy sprawca nie ma przy sobie polisy, ale twierdzi, że posiada ważne ubezpieczenie. Wtedy koniecznie sprawdź, czy mówi prawdę!

Możesz to zrobić w naprawdę prosty sposób. Pomoże Ci w tym wspomniana już baza prowadzona przez UFG. Wystarczy, że wejdziesz na stronę ufg.pl i wybierzesz opcję „identyfikacja umowy OC na dzień”. Po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru VIN w systemie wyświetli się informacja o marce pojazdu, numerze polisy i ubezpieczycielu. Jeśli natomiast zobaczysz komunikat „brak danych”, będzie to dla Ciebie jasny sygnał, że sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC.

A co w przypadku, gdy sprawca jest nieznany?

Nie brak jednak kierowców, którzy nie chcą ponosić odpowiedzialności za powstałą szkodę. Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia nie zamyka Ci jednak drogi do uzyskania odszkodowania.

Jeśli już do takiej sytuacji dojdzie, pamiętaj, by w pierwszej kolejności poinformować o całym zajściu policję. Do czasu jej przyjazdu zadbaj też o zabezpieczenie dowodów. Najlepiej, by miejsce zdarzenia pozostało całkowicie niezmienione – o ile oczywiście jest to możliwe.

Istnieje szansa, że policja zdoła ustalić sprawcę, choćby na podstawie monitoringu. W takiej sytuacji możesz zgłosić się do ubezpieczyciela kierowcy odpowiedzialnego za całe zdarzenie i dochodzić odszkodowania w tradycyjny sposób. W pozostałych przypadkach pozostaje Ci UFG.

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Gdy sprawca nie ma ważnego OC albo jest nieznany, możesz zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zrobisz to za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń oferującego polisy OC dla pojazdów mechanicznych. Żaden z takich ubezpieczycieli nie może Ci odmówić przyjęcia zgłoszenia. Najlepiej jednak, by likwidację szkody przeprowadziła duża ubezpieczalnia. Dzięki temu łatwiej będzie Ci uzyskać należną Ci kwotę. Zgromadzoną dokumentację prześle następnie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od tej sytuacji istnieje jednak pewien wyjątek. Jeśli masz wykupione AC, nie zgłaszasz szkody do UFG, a do własnego ubezpieczyciela, a ten wypłaca Ci należną kwotę z Autocasco. Nie oznacza to jednak, że koszty kolejnej takiej polisy wzrosną. Obciążanie Cię dodatkowymi wydatkami dlatego, że sprawca nie miał OC czy uciekł z miejsca zdarzenia byłoby przecież niesprawiedliwe. Właśnie dlatego UFG zwróci Ci koszty utraconych zniżek przy zakupie kolejnej polisy AC.

Warto też dodać, że nie zawsze UFG wypłaci Ci pieniądze. Gdy sprawca nie ma ważnego OC rzeczywiście jest to możliwe. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy kierowca uciekł z miejsca zdarzenia i nie udało się ustalić jego tożsamości.

W takim przypadku UFG otrzymasz kwotę tylko związaną ze szkodą na osobie (obrażeniami ciała itd.). Jeśli zaś chodzi o szkody majątkowe (np. związane z uszkodzeniem samochodu), możesz liczyć na ich naprawienie tylko w wtedy, gdy wskutek wypadku doszło do śmierci czy poważnych urazów ciała – trwających co najmniej 14 dni. W przeciwnym razie pozostaje Ci już tylko pokrycie tych wydatków z własnej kieszeni.

Ile czasu trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny co do zasady wypłaci Ci odszkodowanie po 30 dniach od dokonania zgłoszenia. Termin ten liczy się więc od czasu, gdy otrzyma dokumenty od towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego zgłosisz szkodę.

Zdarza się jednak, że rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcie decyzji nie jest możliwe w tak krótkim czasie ze względu na szczególne okoliczności. W takiej sytuacji UFG wypłaci Ci w standardowym, 30-dniowym terminie tylko bezsporną część odszkodowania. Na pozostałą kwotę musisz natomiast poczekać do 14 dni od momentu wyjaśnienia wspomnianych szczególnych okoliczności.

To wszystko wygląda dobrze na piśmie, ale w praktyce możesz spotkać się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że w UFG nie ma przypadkowych prawników. Zwykle są to osoby z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Możesz się więc spodziewać, że otrzymana decyzja będzie starannie przygotowana i dopracowana pod kątem prawnym. Nieraz będzie z niej wynikać, że należy Ci się znacznie mniej, niż w rzeczywistości.

Jako osoba bez doświadczenia i wiedzy prawniczej możesz mieć więc duży problem z dochodzeniem pełnej należnej Ci kwoty. W większości przypadków początkowo przyznane Ci odszkodowanie będzie za niskie. Od decyzji UFG możesz się jednak odwołać, a jeśli to nie przyniesie skutku – walczyć o swoje pieniądze w sądzie.

Oczywiście ze względu na duże doświadczenie prawników zatrudnionych w UFG każdy ich  krok będzie starannie przemyślany. To jednak nie oznacza, że nie masz szans w tym sporze.

Wprawdzie z naszego doświadczenia wynika, że nawet uzyskanie ugody na korzystnych warunkach w tym przypadku okazuje się wyzwaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli wybierzesz odpowiednią osobę do prowadzenia Twojej sprawy, masz duże szanse, że zakończy się ona po Twojej myśli.

Co w tym przypadku znaczy „odpowiednia osoba”? Biorąc pod uwagę wspomniane już doświadczenie pracowników UFG zdecydowanie nie może to być przypadkowy prawnik. Koniecznie skorzystaj z pomocy kogoś, kto z sukcesem poprowadził już niejedną sprawę dotyczącą sporów z UFG. Wtedy możesz mieć pewność, że będzie naprawdę skuteczny.

Sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC – podsumowanie

 1. Jeśli dojdzie do kolizji, a Ty i sprawca nie chcecie wzywać policji, koniecznie sprawdź ważność jego polisy.
 2. W sytuacji, gdy okaże się, że kierowca nie ma ważnego OC, zapisz dokładnie wszystkie jego dane i zgłoś szkodę do UFG – zrobisz to z pomocą dowolnego ubezpieczyciela.
 3. Po prawidłowym zgłoszeniu szkody musisz poczekać do 30 dni na wypłatę odszkodowania.
 4. Jeśli masz wykupione AC, zamiast do UFG zgłoś się do swojego ubezpieczyciela – UFG zwróci Ci pieniądze z tytułu większej składki.
 5. Do UFG możesz zwrócić się także, gdy sprawca szkody jest nieznany (zbiegł z miejsca zdarzenia) – w takiej sytuacji nie zawsze jednak otrzymasz pełne odszkodowanie.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Baza wiedzy

Zasady wypłacania odszkodowań przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia albo nie ma ważnej polisy OC, nie oznacza to, że nie otrzymasz należnych Ci pieniędzy. Wypłaci je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na jakich zasadach możesz wtedy dostać odszkodowanie?

sprawca kolizji uciekł

Baza wiedzy

Co zrobić, gdy sprawca kolizji uciekł?

Dochodzi do stłuczki nie z Twojej winy, a Twój samochód zostaje uszkodzony. W takiej sytuacji wystarczy porozmawiać z drugim kierowcą, spisać oświadczenie, a następnie zgłosić się po odszkodowanie do ubezpieczyciela. Problem pojawia się jednak, jeśli sprawca kolizji uciekł. Na szczęście to wcale nie oznacza, że nie otrzymasz odszkodowania.

sprawca ucieka z miejsca zdarzenia

Baza wiedzy

Ucieczka sprawcy z miejsca wypadku – co z odszkodowaniem?

Jako osoba poszkodowana w kolizji zwykle wiesz co robić – razem z drugim kierowcą sporządzasz oświadczenie o zdarzeniu drogowym albo wzywasz policję, a potem zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy i czekasz na odszkodowanie. Co jednak, gdy sprawca zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje czyny ucieka z miejsca zdarzenia?

Jak sprawdzić, czy sprawca kolizji lub wypadku ma OC?

Aby sprawdzić ważność polisy, wejdź na stronę ufg.pl. Tam w bazie OC i AC wybierz opcję sprawdzanie ubezpieczenia OC, a następnie identyfikacja umowy OC na dzień. Potem wystarczy już tylko wpisać dane pojazdu, by dowiedzieć się, czy ubezpieczenie jest ważne.

Kto wypłaci odszkodowanie, gdy sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC?

Jeśli sprawca nie ma ważnego OC, pieniądze możesz otrzymać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkodę zgłaszasz mu za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela. To on przeprowadza następnie likwidację szkody, a potem przekazuje potrzebne dokumenty do UFG.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się