Baza wiedzy

Zasady wypłacania odszkodowań przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Prawniczka Joanna Szymanowska | 26.11.2021

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy nie zawsze jest możliwe. Kiedy kierowca ucieka z miejsca zdarzenia albo nie ma ważnej polisy, pieniądze wypłaci Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym przypadku naprawienie szkody będzie jednak przebiegać na nieco innych zasadach.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków, których sprawca:

  • jest nieznany
  • uciekł z miejsca zdarzenia.

Oczywiście UFG ma także wiele innych zadań. Należy do nich m.in. nakładanie kar na właścicieli pojazdów, którzy nie mają ważnego OC, wypłata odszkodowań i świadczeń w razie upadłości czy likwidacji zakładu ubezpieczeń, jak i prowadzenie bazy polis ubezpieczeń komunikacyjnych.

Środki na funkcjonowanie UFG pozyskiwane są ze składek, które opłacają posiadacze obowiązkowych ubezpieczeń. Jeśli więc masz ważną polisę OC, też dokładasz się do istnienia funduszu.

Jak uzyskać pieniądze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Załóżmy, że nie możesz otrzymać odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy (bo sprawca nie jest znany lub nie ma ważnej polisy). Nie oznacza to jednak, że musisz pokrywać koszty związane z wypadkiem własnej kieszeni. Zamiast tego zgłaszasz szkodę do UFG i to właśnie on wypłaca Ci pieniądze.

Samo dokonanie zgłoszenia nie jest trudnym zadaniem. Możesz to zrobić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Żaden nie może Ci odmówić przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Oznacza to, że w takiej sytuacji możesz skontaktować się chociażby ze swoim ubezpieczycielem, u którego masz wykupioną polisę.

Kolejne kroki należą już do ubezpieczyciela. To on ustala przebieg zdarzeń i wartość poniesionych przez Ciebie szkód. Następnie przekazuje zgłoszenie do UFG, który wypłaci Ci pieniądze.

Termin likwidacji szkody jest tu analogiczny do tego obowiązującego przy standardowej procedurze zgłaszania szkody. UFG ma więc 30 dni od otrzymania dokumentów na wydanie decyzji. Jeśli natomiast z jakiegoś powodu okaże się, że w tak krótkim czasie jest to niemożliwe (nie da się tak szybko ustalić kluczowych okoliczności), to w terminie 30 dni otrzymasz tylko kwotę bezsporną. Pozostałą sumę UFG wypłaci Ci w ciągu 14 dni od momentu, gdy ustali te informacje albo gdy ich ustalenie było możliwe.

Jakie świadczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Zasady wypłacania odszkodowania przez UFG będą się różnić w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce – ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia czy brak ważnej polisy.

W tym pierwszym przypadku UFG ma za zadanie przede wszystkim wypłacić odszkodowanie za szkody na osobie, czyli te związane z rozstrojem zdrowia i obrażeniami ciała.

Nieco inaczej sprawa wygląda natomiast, jeśli chodzi o szkody na mieniu. Jeśli w wyniku takiego wypadku Twój samochód został uszkodzony, to pieniądze w ramach UFG dostaniesz tylko pod warunkiem, że którykolwiek z uczestników wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu na czas dłuższy niż 14 dni.

Co więcej, jeśli masz ważne AC, a sprawca nie jest znany, to w pierwszej kolejności szkody naprawiasz właśnie ze swojego autocasco. Nie musisz się jednak obawiać, że stracisz przez to zniżki – UFG je pokryje.

Ile wypłaca UFG, gdy sprawca nie miał ważnej polisy?

Drugi przypadek naprawy szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wiąże się z sytuacją, gdy sprawca nie miał ważnej polisy. Ważność OC możesz zresztą sprawdzić właśnie na stronie UFG. Wystarczy, że podasz numer rejestracyjny samochodu.

Jeśli z informacji na stronie UFG będzie wynikać, że sprawca nie posiada ważnego OC, to Fundusz powinien wypłacić Ci pieniądze, które pokryją:

  • szkody na osobie oraz
  • szkody na mieniu (np. koszty naprawy samochodu) – w tym przypadku nie ma znaczenia, czy ktokolwiek z uczestników doznał obrażeń trwających powyżej 14 dni.

Termin przedawnienia roszczeń z UFG – ile czasu masz na zgłoszenie szkody?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych jest taki sam co gdy zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela sprawcy.

Oznacza to, że co do zasady na dochodzenie odszkodowania masz 3 lata od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, przy czym maksymalnie 10 lat od samego zdarzenia.

Jeśli natomiast szkoda wynika z przestępstwa, to na skuteczne działanie masz aż 20 lat od momentu popełnienia zbrodni lub występku. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, kiedy dowiesz się o szkodzie. Termin 20 lat zawsze liczy się tu od momentu przestępstwa.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – podsumowanie

  1. UFG to instytucja, do której zadań należy przede wszystkim ochrona poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca nie miał ważnej polisy albo uciekł z miejsca zdarzenia.
  2. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca Ci właśnie UFG. Szkodę możesz mu zgłosić poprzez dowolny zakład ubezpieczeń oferujący polisy OC. To właśnie ubezpieczyciel przeprowadzi likwidację szkód, a następnie przekaże dokumenty UFG.
  3. Jeśli sprawca nie miał ważnej polisy, należy Ci się odszkodowanie zarówno za szkody na mieniu, jak i szkody na osobie. Jeśli natomiast sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, UFG pokryje szkody na mieniu tylko, jeśli któryś z uczestników wypadku doznał obrażeń ciała trwających dłużej niż 14 dni.
  4. Na zgłoszenie szkody do UFG co do zasady masz 3 lata od dowiedzeniu się o szkodzie, przy czym maksymalnie 10 lat od momentu wypadku. W szczególnych sytuacjach termin ten może wydłużyć się nawet do 20 lat.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

sprawca ucieka z miejsca zdarzenia

Baza wiedzy

Ucieczka sprawcy z miejsca wypadku – co z odszkodowaniem?

Jako osoba poszkodowana w kolizji zwykle wiesz co robić – razem z drugim kierowcą sporządzasz oświadczenie o zdarzeniu drogowym albo wzywasz policję, a potem zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy i czekasz na odszkodowanie. Co jednak, gdy sprawca zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje czyny ucieka z miejsca zdarzenia?

sprawca kolizji uciekł

Baza wiedzy

Co zrobić, gdy sprawca kolizji uciekł?

Dochodzi do stłuczki nie z Twojej winy, a Twój samochód zostaje uszkodzony. W takiej sytuacji wystarczy porozmawiać z drugim kierowcą, spisać oświadczenie, a następnie zgłosić się po odszkodowanie do ubezpieczyciela. Problem pojawia się jednak, jeśli sprawca kolizji uciekł. Na szczęście to wcale nie oznacza, że nie otrzymasz odszkodowania.

gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy

Baza wiedzy

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Stłuczka na drodze może przytrafić się każdemu – nawet najbardziej ostrożnemu kierowcy. Jeśli to nie Ty odpowiadasz za całe zdarzenie, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się odszkodowania. To wymaga jednak przygotowania odpowiedniego wniosku.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się