Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.11.2021

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepisy dokładnie regulują tę kwestię, wprowadzając konkretne ograniczenia. Zakład ubezpieczeń nie może więc odkładać wypłaty w nieskończoność. Pieniądze powinny pojawić się na Twoim koncie zwykle już w ciągu 30 dni. W tym zakresie istnieją jednak pewne wyjątki. 

Czym jest likwidacja szkody?

Przed omawianiem terminów likwidacji szkody trzeba jeszcze wyjaśnić, na czym taka likwidacja w ogóle polega.

Intuicyjnie to sformułowanie może kojarzyć Ci się np. z naprawą samochodu czy wypłatą odpowiedniej kwoty. W praktyce jednak likwidacja szkody jest znacznie szerszym pojęciem. To całe postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń, w ramach którego ustala się:

  • przyczyny powstania szkód,
  • osobę odpowiedzialną za ich naprawienie,
  • rozmiar szkód.

Likwidacja szkody to więc wszystkie czynności od momentu, w którym dokonasz zgłoszenia aż do chwili, gdy pieniądze znajdą się na Twoim koncie.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela został z góry określony przez przepisy, a dokładniej przez art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zgodnie z tym przepisem termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych powinien wynosić maksymalnie 30 dni od momentu dokonania zgłoszenia.

Nie zawsze 30 dni – termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych może się wydłużyć

Zdarza się jednak, że wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni nie jest możliwa. Nieraz w tak krótkim czasie nie da się wyjaśnić pewnych okoliczności, a co za tym idzie – ustalić, czy zakład ubezpieczeń rzeczywiście powinien ponieść odpowiedzialność za powstałą szkodę. Bywa też, że samo określenie wysokości odszkodowania okazuje się problematyczne.

W takich przypadkach ubezpieczyciel może skorzystać z dłuższego terminu. Wtedy pieniądze wypłaci Ci w ciągu 14 dni od momentu, w którym wyjaśnienie wspomnianych okoliczności było możliwe. Co jednak ważne, przepis wyraźnie wskazuje, że chodzi o 14 dni liczonych od momentu, gdy wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe przy zachowaniu należytej staranności. Nie ma więc znaczenia, czy ubezpieczyciel rzeczywiście dokonał potrzebnych ustaleń. Liczy się tylko to, że miał taką możliwość.

Nie musisz się jednak obawiać czekania w nieskończoność na wypłatę odszkodowania. Przepis wprowadza dodatkowe ograniczenie. Wypłata odszkodowania musi nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od chwili złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem będą sytuacje, w których ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czy wysokości należnego Ci odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Jeśli termin likwidacji szkody przekroczy 30 dni, ubezpieczyciel ma dodatkowe obowiązki

Zakład ubezpieczeń nie może jednak nadużywać przepisów pozwalających na wydłużenie terminu likwidacji szkody. Nie ma więc prawa z dowolnego powodu zwlekać z wypłatą.

Przepisy przewidują zresztą konkretne dodatkowe obowiązki, które mają zapobiegać tego typu sytuacjom. W związku z tym jeśli nie możesz otrzymać odszkodowania w terminie 30 dni, zakład ubezpieczeń musi Cię o tym poinformować. Co więcej, ma obowiązek określenia przypuszczalnego terminu, w którym ostatecznie będzie mógł wypłacić należne Ci pieniądze.

Pozostaje jeszcze kwestia bezspornej części odszkodowania – ta kwota powinna trafić na Twoje konto w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. I to nawet, jeśli pozostała część odszkodowania zostanie Ci wypłacona dopiero później.

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – podsumowanie

  1. Likwidacja szkody to czynności prowadzone od momentu zgłoszenia przez Ciebie szkody aż do chwili wypłaty odszkodowania.
  2. Co do zasady termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych wynosi 30 dni. W tym czasie na Twoje konto zawsze musi też trafić tzw. kwota bezsporna.
  3. Gdy pewnych okoliczności nie można wyjaśnić w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody, a zależy od nich ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela czy wysokości odszkodowania, termin likwidacji szkody może się wydłużyć – pieniądze trafią do Ciebie najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu, gdy wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
  4. Maksymalny czas na wypłatę odszkodowania nie może jednak przekroczyć 90 dni – wyjątkiem są tu sytuacje, gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela czy wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela

Baza wiedzy

Wypłata odszkodowania – ile czasu ma ubezpieczyciel?

Przepisy dokładnie regulują czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku OC co do zasady będzie to 30 dni. Inaczej natomiast sytuacja wygląda, jeśli likwidacji szkody dokonujesz ze swojej polisy AC.

okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Ile wynosi okres przedawnienia spraw odszkodowawczych?

Przepisy przewidują konkretny okres przedawnienia spraw odszkodowawczych. Jeśli nie zaczniesz działać w ustalonym terminie, ryzykujesz, że nie otrzymasz żadnych pieniędzy. Ile w takim razie masz czasu, by dochodzić wypłaty odszkodowania?

czas likwidacji szkody

Baza wiedzy

Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w określonym terminie. Jeśli jednak czas likwidacji szkody z nieuzasadnionych powodów się wydłuży, możesz domagać się nie tylko samego odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się