Baza wiedzy

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.11.2021

szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Zdarza się, że do wypadku dochodzi z Twojej winy. W takiej sytuacji nie otrzymasz odszkodowania w ramach OC. Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze tylko, gdy masz wykupioną dodatkową, nieobowiązkową polisę. Może być to ubezpieczenie majątkowe albo ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Istnieją takie rodzaje ubezpieczeń, które po prostu musisz wykupić. Mowa tu przede wszystkim o OC pojazdów mechanicznych albo OC gospodarstwa rolnego. Wszystko po to, by w sytuacji, gdy ponosisz odpowiedzialność za wypadek, druga strona na pewno otrzymała odszkodowanie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak nie tylko OC, ale także dodatkowe polisy – np. AC czy ubezpieczenie na życie. To już przykłady ubezpieczeń dobrowolnych, na które możesz, ale nie musisz się decydować. Będą chronić Ciebie lub Twoich bliskich nie tylko w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków. Pozwolą nawet na naprawienie szkód, które powstały z Twojej winy.

Ubezpieczenia nieobowiązkowe a zasada swobody umów

Przy ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciele mają znacznie mniejszą swobodę w ustalaniu warunków ubezpieczenia. Wiele kwestii odgórnie regulują przepisy.

Inaczej sprawa wygląda natomiast przy ubezpieczeniach nieobowiązkowych. Tutaj wkracza już zasada swobody umów. Zgodnie z nią treść umowy ubezpieczenia może być praktycznie dowolnie ustalana przez strony. Wystarczy, by nie była sprzeczna z samą naturą ubezpieczenia, ustawą i zasadami współżycia społecznego

Oczywiście w praktyce Ty i ubezpieczyciel wcale nie ustalacie treści polisy wspólnie. To on przedstawi Ci warunki ubezpieczenia, a  Ty możesz je zaakceptować i zawrzeć umowę lub też nie. Nie zmienia to jednak faktu, że ubezpieczyciel ma naprawdę dużą dowolność choćby w zakresie wyłączenia swojej odpowiedzialności za niektóre szkody.

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie – jak uzyskać odszkodowanie?

Szkody z dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie rządzą się nieco innymi prawami niż te z ubezpieczeń obowiązkowych. W tym przypadki nie musisz udowadniać niczyjej winy i związku przyczynowego między winą a szkodą. Wystarczy, że doszło do konkretnego zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia.

Z tego powodu kluczowe znaczenie przy wypłacie odszkodowania mają OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). To właśnie tam znajdziesz najważniejsze informacje. Dowiesz się przede wszystkim, jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie, co jest wyłączone spod tej ochrony i jakie obowiązki masz Ty i ubezpieczyciel. Przykładowo może się okazać, że otrzymasz pieniądze za kradzież auta, ale tylko jeśli nie było w nim kluczyków. Jednocześnie ze względu na wspomnianą zasadę swobody umów w ubezpieczeniach dobrowolnych OWU poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą się mocno od siebie różnić.

Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci pieniądze, kolejnym krokiem będzie zgłoszenie szkody (zwykle masz na to konkretny, często naprawdę krótki termin). Na tym etapie mogą pojawić się pewne problemy – np. zaniżenie odszkodowania albo nieuzasadniona odmowa jego wypłaty. Pamiętaj jednak, że przy ubezpieczeniach dobrowolnych też masz prawo złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, a nawet walczyć o swoje prawa w sądzie.

Od czego zależy wysokość odszkodowania w ubezpieczeniach dobrowolnych?

Mogłoby się wydawać, że odszkodowanie powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie straty i koszty – np. jeśli wydatki na leczenie, naprawę samochodu itd. będą wynosić 150 tysięcy złotych, to i takie powinno być otrzymane odszkodowanie.

W praktyce sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze, głównym punktem odniesienia będzie samo OWU. Tam znajdziesz informacje o sposobie wyliczania odszkodowania. To jednak wciąż nie wszystko, bo znaczenie ma także suma ubezpieczenia (informacje o niej są w polisie). Jest to maksymalna kwota, jaką wypłaci Ci ubezpieczyciel, a więc górna granica Twoje ubezpieczenia. Jeśli więc wynosi ona np. 100 tysięcy, a Twoje szkody 150 tysięcy, ubezpieczyciel nie pokryje wszystkich szkód.

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie – podsumowanie

  1. Jeśli do szkód doszło z Twojej winy, otrzymasz odszkodowanie, o ile masz wykupioną odpowiednią polisę (np. AC albo ubezpieczenie na życie). Są to ubezpieczenia dobrowolne. Oznacza to nie tylko, że nie musisz ich posiadać, ale też, że ubezpieczyciel ma w tym wypadku większą swobodę ustalania warunków ubezpieczenia niż w przypadku OC.
  2. Aby otrzymać odszkodowanie w ramach ubezpieczenia dobrowolnego, w pierwszej kolejności zajrzyj do OWU i sprawdź, czy Twój przypadek jest objęty ubezpieczeniem. Zwróć uwagę przede wszystkim na sytuacje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
  3. Wysokość wypłaconego odszkodowanie będzie zależeć przede wszystkim od warunków ustalonych w OWU, a także od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.
  4. Jeśli nie zgadzasz się decyzją wydaną przez ubezpieczyciela, możesz się od niej odwołać, a na dalszym etapie zdecydować się na drogę sądową.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

szkoda majątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda majątkowa i czego można się domagać w związku z jej powstaniem?

Niedotrzymanie warunków umowy, wypadek spowodowany przez innego kierowcę czy poślizgniecie się na nieodśnieżonym chodniku – to wszystko sytuacje, w których możesz ponieść konkretne straty materialne. W tym kontekście duże znaczenie ma więc takie pojęcie jak szkoda majątkowa.

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o ustalanie zasad wypłaty odszkodowania. Przepisy narzucają mu m.in. termin, w którym musi wypłacić należne Ci pieniądze.

szkoda niemajątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda niemajątkowa i jakie roszczenia w związku z nią Ci przysługują?

Szkoda nie zawsze sprowadza się tylko do strat majątkowych. Czasem to także ból, cierpienie czy strach o własne zdrowie i życie. W ramach rekompensaty za doznane krzywdy możesz domagać się zadośćuczynienia, czyli określonej kwoty pieniężnej.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się