Baza wiedzy

Czym jest choroba zawodowa i jakie roszczenia przysługują Ci z jej tytułu?

Prawniczka Joanna Majkowska | 29.11.2021

choroba zawodowa

Choroby zawodowe to grupa chorób, będących wynikiem działania czynników szkodliwych dla zdrowia, na które narażony jest pracownik w środowisku pracy (może to się wiązać ze sposobem wykonywania pracy). Na takie niebezpieczeństwo mogą być narażeni pracownicy najróżniejszych grup wykonujących różne zawody, między innymi strażacy, nauczyciele, spawacze, czy górnicy.

Czym jest choroba zawodowa?

Wykaz chorób zawodowych, można znaleźć w opublikowanym w załączniku do rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku Rady Ministrów. Spis ten zawiera między innymi takie schorzenia jak:

 • Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne,
 • Gorączka metaliczna,
 • Pylice płuc:
 • Pylica krzemowa,
 • Pylica górników kopalń węgla,
 • Pylico-gruźlica,
 • Pylica spawaczy,
 • Pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe,
 • Pylica talkowa,
 • Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
 • Astma oskrzelowa,
 • Ostre uogólnione reakcje alergiczne,
 • Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,
 • Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze dla ludzi

…i wiele innych.

Choroba zawodowa u pracownika?

To, czy pracownik ma chorobę zawodową rozstrzyga lekarz orzecznik ZUS, który powinien być zawiadomiony o podejrzeniu jej wystąpienia u pracownika przez lekarza medycyny pracy, pracodawcę lub samego pracownika, zmartwionego odczuwaniem niepokojących objaw. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce niezwłocznie po rozpoznaniu choroby zawodowej lub po powzięciu podejrzenia o niej. Co ważne, rozpoznanie może nastąpić również po zakończeniu jego pracy.

Bardzo istotne jest to, że wedle polskiego prawa chorobą zawodową uważa się jedynie schorzenia znajdujące się w wykazie chorób zawodowych, można przytoczyć orzeczenie Sądu Administracyjnego (wyrok z 2004r. OSK 185/2004), który uznał, że jeśli choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim nie znajduje swojego pokrycia w wykazie chorób zawodowych, nie można w takim przypadku orzec o chorobie zawodowej. Innym istotnym faktem jest to, że choroba musi mieć związek z pracą wykonywaną przez pracownika.

Choroba zawodowa – o jakie świadczenia można się starać?

Pracownikowi, któremu orzeczono chorobę zawodową ma prawo do szerokiego wachlarzu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jednakże niektóre z nich wymagają przejścia dodatkowych procedur potwierdzających prawo do ich uzyskania.

 • Zasiłek chorobowy – świadczenie to przysługuje między innymi osobie, u której wystąpiła niezdolność do pracy spowodowana chorobą zawodową. Przysługuje ono już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W opisywanym przypadku zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru. Jest on jednak ograniczony czasowo – przysługuje on nie dłużej niż przez 182 dni wliczając w to dni robocze, jak i dni wolne od pracy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – Jest to świadczenie przysługujące osobie, która wyczerpała już swoje prawo do zasiłku chorobowego, lecz nadal jest niezdolna do pracy. Również i w tym przypadku wysokość świadczenia to 100% podstawy wymiaru. Maksymalny czas przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego to nie więcej jak 12 miesięcy.
 • Jednorazowe odszkodowanie – przysługuje pracownikowi, u którego w wyniku choroby zawodowej pojawił się uszczerbek na zdrowiu. Należy wyróżnić w tym miejscu, stały uszczerbek na zdrowiu, czyli taki, za który uważa się naruszenie sprawności organizmu, nie rokujące poprawy i długotrwały uszczerbek na zdrowiu, czyli powodujące naruszenie sprawności organizmu, ale mogące ulec poprawie.
 • Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny – przysługuje ono najbliższej rodzinie (np. żona, dzieci, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka) osoby, która zmarła wskutek choroby zawodowej.

Kancelaria prawna na pomoc osobom z chorobami zawodowymi

Niestety, ale choroba zawodowa jest coraz częściej wykrywana u osób pracujących i zajmujących się różnymi dziedzinami. Często osoby te nie mają wiedzy dotyczącej przysługujących im świadczeń, szczególnie jeśli chodzi o odszkodowanie. Warto jednak nie odpuszczać, a powierzyć swój los profesjonalistom, którzy zajmują się pomocą takim osobom na co dzień. Z pewnością jedną z lepszych Kancelarii Prawnych, oferujących pomoc prawną na najwyższym standardzie jest Kancelaria Solace.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

byssinoza choroba zawodowa

Baza wiedzy

Byssinoza jako choroba zawodowa

Byssinoza to choroba zawodowa, która objawia się m.in. skurczem oskrzeli czy kaszlem. Jeśli okaże się, że cierpisz na tę chorobę i że powstała ona w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, możesz domagać się odszkodowania, a także wielu innych świadczeń.

międzybłoniak opłucnej choroba zawodowa

Baza wiedzy

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – czego może się domagać poszkodowany?

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa, która choć nie występuje często, to niesie za sobą poważne konsekwencje. Jako poszkodowany pracownik możesz w tej sytuacji ubiegać się o konkretne świadczenia. Takie prawo będzie Ci przysługiwać także, jeśli bliska Ci osoba zmarła na międzybłoniaka.

pylica płuc choroba zawodowa

Baza wiedzy

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Pylica płuc to choroba zawodowa, na którą narażonych jest naprawdę wielu pracowników – m.in. tych pracujących w przemyśle, górnictwie czy stolarce. Jeśli to schorzenie spotkała też Ciebie, możesz otrzymać odszkodowanie z ZUS-u, a czasem otrzymać też pieniądze od pracodawcy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się