Baza wiedzy

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Pożar może doprowadzić nawet do utraty całego życiowego dorobku. Nic więc dziwnego, że zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy decydują się na zakup odpowiedniej polisy. Dzięki temu mogą liczyć na to, że ubezpieczyciel naprawi szkody na mieniu spowodowane przez pożar.

Kiedy ubezpieczyciel naprawi szkody spowodowane przez pożar?

Mogłoby się wydawać, że odpowiedź z nagłówka jest bardzo prosta – odszkodowanie należy Ci się w sytuacji, gdy masz wykupioną odpowiednią polisę – np. od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą także skutki pożaru.

W praktyce jest to jednak tylko część prawdy. W tym miejscu warto bowiem przypomnieć, że ubezpieczenia dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. W tej drugiej kategorii rzeczywiście mieści się np. ubezpieczenie domu od następstw pożarów. Wtedy zasada jest dość jasna: otrzymujesz odszkodowanie tylko, jeśli masz wykupioną odpowiednią polisę.

Zdarza się jednak, że za szkody na mieniu spowodowane przez pożar odpowiada inna osoba. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie wypłacone przez nią lub jej ubezpieczyciela i nie ma znaczenia, czy posiadasz jakąkolwiek polisę.

Przykładowo: Twoje auto uległo zniszczeniu wskutek pożaru. Jeśli to od niego zaczął się pożar, otrzymasz odszkodowanie, o ile posiadasz AC chroniące przed takimi sytuacjami. Natomiast gdy Twój samochód zajął się ogniem od innego, wcześniej płonącego auta, szkody będą naprawiane z OC właściciela tego pojazdu. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy w ogóle posiadasz AC.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia od pożaru?

Kwestia odpowiedniej ochrony przed pożarem zależy w dużej mierze od samej umowy ubezpieczenia. To właśnie ona wyznacza warunki, na jakich możesz otrzymać odszkodowanie za szkody spowodowane przez pożar. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych TU ma dużą swobodę przy kształtowaniu poszczególnych postanowień. Koniecznie zwróć więc uwagę na OWU oraz zapisy w samej umowie.

Znaczenie będzie mieć przede wszystkim to, jakie przedmioty wchodzą w zakres ubezpieczenia i kiedy ubezpieczyciel może zwolnić się od odpowiedzialności. Koniecznie zwróć też uwagę na definicje, jakie znajda się OWU. Nieraz okazuje się, że TU nieco inaczej niż Ty rozumie pewne pojęcia, co często może działać na Twoją niekorzyść. Zanim więc zawrzesz jakąkolwiek dobrowolną umowę, dokładnie przeanalizuj warunki oferowane przez kilku ubezpieczycieli i upewnij się, że wybierasz rozwiązanie, które rzeczywiście najlepiej chroni Twoje interesy.

Kolejna ważna kwestia to wysokość sumy ubezpieczenia. To nic innego niż górna granica, do której będzie odpowiadać ubezpieczyciel. Jeśli więc została ona określona np. na 200.000 złotych, to maksymalnie tyle otrzymasz w ramach odszkodowania, nawet gdy rzeczywiste szkody będą zdecydowanie wyższe.

Z drugiej strony jeśli ustalisz za wysoką sumę ubezpieczeniową, będzie to oznaczać dla Ciebie wyższa składkę. W razie pożaru i tak otrzymasz jednak maksymalnie tyle, ile wyniosą wszystkie szkody, zgodnie z jedną z podstawowych zasad, która zakłada, że na odszkodowaniu nie można się bogacić.

Większość osób nie myśli jednak o zawyżaniu sumy ubezpieczeniowej, a wręcz przeciwnie – o zaniżaniu wartości swojego mienia w celu płacenia mniejszej składki. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Jeśli dojdzie do pożaru, wówczas otrzymasz taki procent sumy ubezpieczenia, jaki odpowiada procentowi poniesionych szkód.

Przykładowo: Twój dom warty jest 800.000 złotych, ale ubezpieczasz go na kwotę 500.000 zł. Dochodzi do pożaru, a szkody zostają określone na 50%. Tak naprawdę oznacza to więc wydatki rzędu 400.000 złotych. Pod uwagę bierze się jednak sumę ubezpieczenia, dlatego otrzymujesz połowę z 500.000 zł, czyli 250.000 zł. Pozorna oszczędność na składkach w konsekwencji prowadzi więc do tego, że brakujące 150.000 musisz dopłacić z własnej kieszeni.

Wniosek jest więc prosty: w Twoim interesie leży zadbanie o dostosowania sumy ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody na mieniu spowodowane przez pożar?

Załóżmy, że masz wybraną odpowiednią polisę, opłacasz składki i dochodzi do pożaru. Twój dom, fabryka albo inne mienie ulega zniszczeniu. Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim gdy na miejscu pojawi się straż pożarna, upewnij się, że przygotuje notatkę dotyczącą pożaru i jego przyczyn. Będzie to ważny dokument w procesie uzyskiwania odszkodowań, bo przecież to od przyczyny takiego zdarzenia zależy, czy ubezpieczyciel może zwolnić się od odpowiedzialności, czy też nie.

Warto też zgromadzić dodatkowe dowody na własną rękę, przede wszystkim dokumentując szkody – wystarczy nawet zwykły aparat w telefonie. Oczywiście na miejsce pożaru możesz wejść dopiero, gdy pozwoli Ci na to straż pożarna.

Kolejnym krokiem będzie skontaktowanie się z ubezpieczycielem. Wyśle on na miejsce swojego rzeczoznawcę, który oceni szkody. Na tej podstawie zostanie następnie sporządzony kosztorys. Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci kwotę, która będzie odpowiadać poniesionym szkodom (o ile suma ubezpieczenia została prawidłowo ustalona). Co do zasady ma na to 30 dni od momentu zgłoszenia szkód, choć w szczególnych sytuacjach termin ten może się wydłużyć.

Wyjątkiem będzie tu sytuacja orzeczenia szkody całkowitej, gdy zniszczenia wskutek pożaru są tak rozległe, że nieruchomości nie da się naprawić lub jest to nieopłacalne (koszty remontu przekraczają wartość nieruchomości). Wtedy od ubezpieczyciela nie otrzymasz kwoty potrzebnej na remont. Wypłaci Ci natomiast pełną sumę ubezpieczeniową, a tym samym Twoja polisa wygaśnie.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania pożarowego?

Czasami spotkasz się jednak z sytuacją, gdy choć wydaje Ci się, że masz prawo do odszkodowania, ubezpieczyciel odmówi Ci jakiejkolwiek wypłaty. Czy to niezgodne z przepisami? Niekoniecznie. W pewnych sytuacjach rzeczywiście będzie mieć do tego prawo.

Z odmową wypłaty odszkodowania spotkasz się w momencie, gdy ubezpieczyciel z różnych powodów może wyłączyć swoją odpowiedzialność. Szczegółowe informacje o tego rodzaju przypadkach znajdziesz w OWU lub w samej umowie. Do najczęstszych z nich będą należeć przypadki, w których to Ty dopuszczasz się pewnych uchybień. Może to być choćby brak dokonywania regularnych przeglądów. Jeśli okaże się, że przyczyna pożaru związana była z instalacją elektryczną, a Ty zaniedbasz przeglądy, nie uzyskasz żadnych pieniędzy.

Z odmową wypłaty możesz spotkać się także, gdy budynek był niezgodny z przepisami prawa budowlanego, projektem albo jest efektem tzw. samowoli budowlanej. Warto jednak dodać, że jeśli do pożaru doszło właśnie ze względu np. na wady konstrukcyjne budynku, to wprawdzie Twój ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pieniędzy. Możesz jednak dochodzić wtedy naprawienia szkód z OC architekta, który odpowiada za nieprawidłowy projekt albo z OC wykonawcy, który dopuścił do złej realizacji budowy.

Jeśli więc  już spotkasz się z odmową, koniecznie upewnij się, że stanowisko ubezpieczyciela jest prawidłowe. Być może wskazane przez niego przyczyny pożaru nie są zgodne z rzeczywistością i tak naprawdę odszkodowanie Ci się należy? A może wbrew swoim twierdzeniom w danym przypadku nie może zwolnić się od odpowiedzialności? Dokładnie przeanalizuj umowę i sprawdź, czy ma rację.

Odmowa wypłaty odszkodowania po pożarze – co robić?

Równie dobrze może Cię jednak spotkać sytuacja, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie. Powodów może być tu kilka.

Do najczęstszych należy sytuacja, gdy rzeczoznawca wysłany przez ubezpieczyciela nie sporządza pełnego protokołu – nie uwzględnia niektórych szkód, wpisuje błędne materiały itd. Jako że to właśnie na podstawie protokołu ustalany jest potem kosztorys, to uchybienia na tym etapie przełożą się i na niższą wypłatę od ubezpieczyciela.

Zdarza się także, że budynek jest niedoubezpieczony – np. gdy agent ubezpiecza go od lat na tę samą kwotę, nie uwzględniając przeprowadzonych przez Ciebie remontów wpływających na wartość nieruchomości. W takiej sytuacji niedoubezpieczenie nie jest Twoją winą, a winą agenta, więc nie można obciążać Cię odpowiedzialnością za tego rodzaju zaniedbania.

Jeśli więc już dojdzie do zaniżenia odszkodowania, możesz podjąć konkretne kroki. Podstawą będzie skorzystanie z pomocy niezależnego specjalisty, który sam zrewiduje budynek i na tej podstawie zostanie sporządzony nowy kosztorys. Możesz wtedy złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego i domagać się wyższej kwoty.  Jeśli i to nie przyniesie efektów, nie musisz się wcale poddawać – o należne Ci pieniądze możesz walczyć na drodze sądowej.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

zaniżone odszkodowanie po pożarze

Baza wiedzy

Dlaczego moje odszkodowanie po pożarze jest za niskie? 6 najczęstszych powodów

Ubezpieczyciel zaproponował Ci kwotę, która nie wystarcza na naprawę wszystkich szkód wywołanych przez pożar? Nie należysz do odosobnionych przypadków. Od lat pomagamy poszkodowanym i z naszego doświadczenia wynika, że zaniżone odszkodowanie po pożarze najczęściej ma źródło w 6 konkretnych przyczynach. Sprawdź, czy któraś z nich dotyczy Ciebie. Być może masz szansę uzyskać brakującą kwotę.

szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Baza wiedzy

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Zdarza się, że do wypadku dochodzi z Twojej winy. W takiej sytuacji nie otrzymasz odszkodowania w ramach OC. Ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze tylko, gdy masz wykupioną dodatkową, nieobowiązkową polisę. Powstałe szkody mogą zostać naprawione z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się