Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku busa?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

odszkodowanie za wypadek z udziałem busa

W wypadkach na drodze nieraz uczestniczą nie tylko samochody osobowe, ale i pojazdy komunikacji zbiorowej – np. autobusy czy autokary. Jako poszkodowany pasażer możesz mieć w tej sytuacji wątpliwości, do kogo zgłosić się po odszkodowanie za wypadek z udziałem busa – do ubezpieczyciela osoby, która zawiniła, czy może do przewożącego Cię kierowcy? 

Kto odpowiada za wypadek czy kolizję z udziałem busa?

Każdy pojazd mechaniczny uczestniczący w ruchu drogowym obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC. Zasada ta dotyczy nie tylko pojazdów osobowych, ale także środków komunikacji zbiorowej – w tym autobusów i autokarów.

Tym samym jeżeli dojdzie do wypadku, a Ty poniesiesz szkody, nie zgłaszasz się po pieniądze bezpośrednio do kierowcy. Zamiast tego kontaktujesz się z jego ubezpieczycielem i to on powinien pokryć wszystkie szkody w ramach polisy OC.

Pozostaje jednak pytanie, do czyjego ubezpieczyciela w takiej sytuacji się zgłosić? Czy odszkodowanie za wypadek busa zawsze wypłaci ubezpieczyciel przewożącego Cię kierowcy? Sprawa nie jest taka prosta i można udzielić odpowiedzi „to zależy”. Wszystko ze względu na tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i przewidziane od niej wyjątki.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli możliwość łatwiejszego uzyskania odszkodowania

Kierowca autobusu czy autokaru odpowiada względem pasażerów na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie musi nawet ponosić winy za wypadek, by wypłacić odszkodowanie.

Przykładowo: jeśli kierujący autobusem zajedzie drogę samochodowi i dojdzie do wypadku, sprawa jest oczywista – do zdarzenia doszło z winy busa. Z drugiej strony jeśli np. na drogę wyskoczy zwierzę i z tego powodu dojdzie do zderzenia, kierowca autobusu i tak ponosi odpowiedzialność za wypadek, mimo że nie był niczemu winny.

Wystarczy tzw. adekwatny związek między ruchem busa a szkodą. W większości przypadków odszkodowanie otrzymasz więc w ramach OC kierowcy autobusu. Istnieje jednak pewne „ale”, czyli 3 przypadki, kiedy z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka można się zwolnić. Chodzi tu o sytuacje, gdy szkoda nastąpiła:

  • wskutek siły wyższej,
  • z wyłącznej winy poszkodowanego,
  • z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą kierowca nie ponosi odpowiedzialności.

W kontekście osoby, od której możesz domagać się odszkodowania, znaczenie ma przede wszystkim podpunkt trzeci. Jak widzisz, gdy to kierowca drugiego pojazdu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypadek, to do niego zgłosisz się po odszkodowanie.

Czego możesz żądać jako osoba poszkodowana?

Wiadomo już, do kogo zgłosić się po pieniądze. Pozostaje jeszcze drugie pytanie – czego możesz się domagać? Odpowiedź wydaje się oczywista: odszkodowania. W praktyce jest to jednak bardziej złożony temat.

Rzeczywiście masz prawo przede wszystkim do odszkodowania, czyli naprawienia szkody materialnej. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien pokryć wszystkie koszty poniesione przez Ciebie w związku z wypadkiem – wydatki na leczenie, wizyty lekarskie, zakup leków, rehabilitację, dojazd do placówek, a nawet przystosowanie miejsca zamieszkania do Twoich szczególnych potrzeb.

Odszkodowanie powinno też obejmować zniszczoną lub uszkodzoną odzież, przewożone przedmioty, w tym np. bagaż. Co do zasady nie przysługuje Ci natomiast rekompensata za utraconą gotówkę, biżuterię itp.

Kolejna kwestia to renta. Możesz ją otrzymać, jeśli ze względu na wypadek zmniejszyły się Twoje widoki na przyszłość albo nie jesteś w stanie pracować. Ze względu na czasową niezdolność do pracy przysługuje Ci kwota odpowiadająca utraconemu wynagrodzeniu.

Straty finansowe to jednak nie wszystko – wypadek nieraz oznacza także szkodę niemajątkową. Mowa tu o wszystkich przeżyciach psychicznych i fizycznych, takich jak ból czy cierpienie. Za doznane krzywdy też należy Ci się rekompensata – zadośćuczynienie.

Z kolei jeśli wypadek był na tyle poważny, że doprowadził do śmierci pasażera, to przysługuje Ci zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Gdyby natomiast w związku ze śmiercią członka rodziny pogorszyła się też Twoja sytuacja życiowa, przepisy przyznają Ci prawo do tzw. stosownego odszkodowania. Możesz też domagać się zwrotu kosztu pogrzebu oraz przyznania renty alimentacyjnej.

Wypadek z udziałem busa – jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek z udziałem busa czy jakiekolwiek inne świadczenia, to Ty musisz przedstawić odpowiednie dowody. Od Ciebie zależy więc, czy ubezpieczyciel przyzna Ci wszystkie należne pieniądze.

Właśnie dlatego tak ważne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Wypadek busa oznacza przede wszystkim szkody na osobie, czyli obrażenia ciała. Z tego powodu do podstawowych dowodów będzie należeć dokumentacja medyczna – wypis ze szpitala, skierowania na zabiegi itd.

Na miejscu wypadku pojawi się także policja, która sporządzi notkę –  to kolejny ważny dokument przy uzyskiwaniu odszkodowania. Nie zapomnij też o wszystkich rachunkach i paragonach, np. tych związanych z zakupem leków i przebytym leczeniem.

Jakie są terminy przedawnienia?

Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych co do zasady wynosi 3 lata. W tym czasie możesz więc zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Co więcej, dokonanie takiego zgłoszenia spowoduje przerwanie biegu terminu. Mówiąc prościej –  będzie on biegł na nowo od momentu otrzymania decyzji ubezpieczyciela.

W niektórych przypadkach czas na działanie może być jeszcze dłuższy i wynosić nawet 20 lat. Mowa tu o sytuacjach, w których wypadek był wynikiem przestępstwa.

Masz więc co najmniej kilka lat na zgłoszenie swoich szkód i otrzymanie pieniędzy. W praktyce jednak nie warto zwlekać – im szybciej zaczniesz dochodzić wypłaty odszkodowania, tym łatwiej też będzie Ci udowodnić wysokość niektórych szkód.

Odszkodowanie za wypadek z udziałem busa – podsumowanie

  1. Każdy pojazd mechaniczny musi mieć ubezpieczenie OC. Właśnie dlatego w razie wypadku zgłaszasz się do ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za całe zdarzenie.
  2. Kierowca autobusu czy autokaru odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nawet gdy nie ponosi winy za wypadek, zwykle to właśnie od jego ubezpieczyciela będziesz dochodzić zapłaty.
  3. Tylko w 3 sytuacjach może zwolnić się od odpowiedzialności, w tym m.in. gdy to drugi kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypadek – w takiej sytuacji to do ubezpieczyciela winnego kierowcy zgłosisz się po należne Ci pieniądze.
  4. Na skuteczne działanie co do zasady masz 3 lata, a w szczególnych przypadkach nawet 20 lat.
  5. Możesz otrzymać nie tylko odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie i rentę. Jeśli natomiast bliska Ci osoba zmarła w wypadku z udziałem busa, masz szansę otrzymać tzw. stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, rentę i zadośćuczynienie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek tramwaju

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek tramwaju

Statystycznie rzecz biorąc, korzystanie z tramwaju jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem. Nie oznacza to jednak, że wypadki z udziałem komunikacji miejskiej w ogóle nie mają miejsca. Jeśli taka sytuacja przytrafi się Tobie, możesz otrzymać odszkodowanie za wypadek tramwaju, a nieraz i znacznie więcej.

odszkodowanie dla pasażera

Baza wiedzy

Kiedy przysługuje odszkodowanie dla pasażera i jaką kwotę można otrzymać?

Jeśli uczestniczysz w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, to możesz mieć wątpliwości, do kogo zgłosić się po odszkodowanie – do kierowcy, który Cię przewoził, czy może do ubezpieczyciela sprawcy? Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że kierowca nie zawsze ponosi odpowiedzialność na tych samych zasadach.

odszkodowanie po wypadku jako pasażer

Baza wiedzy

Odszkodowanie po wypadku jako pasażer – do kogo się po nie zgłosić i kiedy je otrzymasz?

Kierowcy to nie zawsze jedyny poszkodowani w wypadkach. Jeśli oprócz nich w samochodzie znajdywały się także inne osoby, one również mają prawo żądać naprawienia poniesionych szkód. Odszkodowanie możesz więc uzyskać także jako pasażer. Pytanie tylko, kto powinien Ci je zapłacić – przewożący Cię kierowca czy sprawca wypadku?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się