Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek tramwaju

Prawniczka Joanna Szymanowska | 30.11.2021

odszkodowanie za wypadek tramwaju

Statystycznie rzecz biorąc, korzystanie z tramwaju jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem. Nie oznacza to jednak, że wypadki z udziałem komunikacji miejskiej w ogóle się nie zdarzają. Jeśli więc taka sytuacja przytrafi się Tobie, pamiętaj, że możesz otrzymać odszkodowanie za wypadek tramwaju, a nieraz i znacznie więcej. 

Odszkodowanie za wypadek tramwaju a ubezpieczenie OC

Wszystkie pojazdy mechaniczne uczestniczące w ruchu drogowym muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Oznacza to, że po wypadku możesz się zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za całe zdarzenie.

Zasada jest przy tym prosta – zwykle pieniądze wypłaci Ci ubezpieczyciel tramwaju. Jeśli jednak zawinił inny kierowca, to właśnie z jego polisy zostaną naprawione szkody.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli łatwiejszy sposób na uzyskanie odszkodowania

Zdarzają się jednak i wypadki, do których dochodzi bez udziału jakichkolwiek innych pojazdów – np. ze względu na gwałtowne hamowanie czy awarię tramwaju. Nieraz trudno wtedy przypisać jakąkolwiek winę samemu kierowcy. Na szczęście nie oznacza to, że nie otrzymasz odszkodowania. Tutaj wkracza bowiem odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Co to oznacza w praktyce? Przewoźnik odpowiada względem pasażerów za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa. W tym przypadku chodzi więc o szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług przewozu tramwajem. Zauważ, że nie ma tu żadnej wzmianki o winie. Już sam fakt, że szkoda powstała w związku z ruchem przedsiębiorstwa wystarczy, by ubezpieczyciel przewoźnika wypłacił Ci odszkodowanie.

Od tego obowiązku może się zwolnić tylko w 3 konkretnych sytuacjach, a więc gdy udowodni, że szkoda powstała wskutek:

 • siły wyższej,
 • z Twojej wyłącznej winy,
 • z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności (czyli np. z winy kierowcy innego pojazdu).

Czego może się domagać poszkodowany pasażer?

Wiesz już, od kogo możesz otrzymać odszkodowanie za wypadek tramwaju. Teraz pojawia się drugie ważne pytanie – do czego tak właściwie masz prawo?

Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie wydatki i straty związane zarówno z uszkodzonym mieniem, jak i szkodami na osobie. W praktyce oznacza to więc, że kwota wypłacona przez ubezpieczyciela będzie obejmować m.in.:

 • wartość zniszczonych przedmiotów (np. laptopa, telefonu, potłuczonych okularów itd.),
 • koszty wizyt u lekarzy,
 • wydatki na leki i zabiegi,
 • koszty dojazdów z i do placówek medycznych,
 • cenę dodatkowej, niezbędnej opieki,
 • kwotę potrzebną na przygotowanie do nowego zawodu czy dostosowania mieszkania do nowych potrzeb.

W skrócie można więc powiedzieć, że odszkodowanie powinno odpowiadać poniesionym przez Ciebie kosztom i stratom, które nie miałyby miejsca, gdyby nie doszło do wypadku.

Materialne konsekwencje wypadku to jednak dopiero pierwsza kwestia. Możesz też domagać się zadośćuczynienia, a więc pieniężnej rekompensaty za doznane krzywdy (ból, cierpienie). W przypadku trwałej lub przejściowej utraty zdolności do pracy albo zwiększenia się Twoich potrzeb należy Ci się także renta.

Niestety, skutki wypadku w tramwaju mogą okazać się też na tyle tragiczne, że pasażer poniesie śmierć. W takiej sytuacji przepisy przewidują roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym. Możesz otrzymać przede wszystkim zadośćuczynienie za zerwane więzi i zwrot kosztów pogrzebów. W niektórych sytuacjach będzie Ci się należeć także renta lub tzw. stosowne odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek tramwaju?

Aby otrzymać należne Ci pieniądze, musisz zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za całe zdarzenie. Twoim obowiązkiem będzie też udowodnienie szkody i jej rozmiarów.

Z tego powodu koniecznie zadbaj o zgromadzenie dowodów. Jeśli na miejscu wypadku zjawi się policja, upewnij się, że w notatce uwzględniła Twoje dane. Spisz też numer tramwaju, numer rejestracyjny oraz dane kontaktowe ewentualnych świadków. Duże znaczenie w sprawie może mieć też zapis z monitoringu. Najlepiej jeśli jak najszybciej złożysz wniosek o jego zabezpieczenie, bo inaczej po kilku tygodniach może zostać usunięty.

Kolejna kwestia to wykazanie rozmiaru poniesionych szkód.  Tutaj najważniejszymi dowodami będzie dokumentacja medyczna, a także rachunki i faktury związane np. z kosztami leczenia czy uszkodzonym mieniem.

Jeśli już zgromadzisz wszystkie potrzebne dowody i dokumenty, możesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Co do zasady ma on 30 dni na podjęcie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Jeśli nie zgadzasz się z jego stanowiskiem, zawsze pozostaje Ci odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, a gdy i to nie przyniesie zamierzonych efektów – dochodzenie swoich praw w sądzie.

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za wypadek tramwaju

Szkody nie musisz zgłaszać od razu. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi aż 3 lata od momentu wypadu. Z kolei jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa, wydłuża się on aż do 20 lat.

Nie warto jednak długo zwlekać z dokonaniem zgłoszenia. Gdy od wypadku minie wiele czasu, może być Ci znacznie trudniej udowodnić rozmiar poniesionych szkód, a tym samym – otrzymanie pełnego odszkodowania nieraz okaże się niemożliwe.

Odszkodowanie za wypadek tramwaju – podsumowanie

 • przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie musi ponosić winy za wypadek tramwaju, by przysługiwało Ci odszkodowanie. Wystarczy, że do szkody doszło w związku z ruchem przedsiębiorstwa, a więc w tym wypadku – w związku ze świadczeniem usług przewozu,
 • od takiej odpowiedzialności ubezpieczyciel może zwolnić się tylko, gdy wykaże, że szkoda powstała wskutek siły wyższej, z Twojej wyłącznej winy lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności,
 • możesz się domagać nie tylko odszkodowania (za uszkodzone mienie i szkody na osobie), ale także zadośćuczynienia, a w niektórych sytuacjach również renty,
 • w celu otrzymania należnych Ci pieniędzy zadbaj o zgromadzenie odpowiednich dowodów, takich jak: bilet, notatka policyjna, zapis z kamer, dane świadków, a także dokumentacja medyczna oraz wszelkie rachunki i faktury,
 • jeśli bliska Ci osoba zmarła w wypadku tramwajowym, to możesz ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, rentę i zwrot kosztów pogrzebu oraz leczenia,
 • na dochodzenie odszkodowania co do zasady masz 3 lata od momentu wypadku.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek z udziałem busa

Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku busa?

Jeśli podczas drogi busem dojdzie do wypadku, a Ty odniesiesz urazy, możesz domagać się odszkodowania, a czasem i zadośćuczynienia. Co więcej, pieniądze uzyskasz dosyć łatwo, a wszystko ze względu na to, że w tym wypadku odpowiedzialność przewoźnika kształtuje się na korzystnych dla Ciebie zasadach.

odszkodowanie dla pasażera

Baza wiedzy

Kiedy przysługuje odszkodowanie dla pasażera i jaką kwotę można otrzymać?

Jeśli uczestniczysz w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, to możesz mieć wątpliwości, do kogo zgłosić się po odszkodowanie – do kierowcy, który Cię przewoził, czy może do ubezpieczyciela sprawcy? Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że kierowca nie zawsze ponosi odpowiedzialność na tych samych zasadach.

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Po wypadku komunikacyjnym należy Ci się znacznie więcej niż tylko odszkodowanie. Możesz otrzymać także zadośćuczynienie, które wynagrodzi Ci wszystkie krzywdy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się