Baza wiedzy

Śmiertelny wypadek komunikacyjny – jakie roszczenia przysługują członkom rodziny zmarłego?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 26.11.2021

roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

Wypadki komunikacyjne, w których giną ludzie, to z całą pewnością najtragiczniejsze zdarzenia drogowe. W takiej sytuacji musisz zmagać się z rozpaczą i bólem po stracie bliskiej osoby. I choć oczywiście żadne pieniądze nie są w stanie tego naprawić, to warto wiedzieć, że przysługują Ci pewne prawa. Przepisy przewidują bowiem konkretne roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym.

Roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym – czego możesz się domagać?

Obowiązkiem sprawcy wypadku komunikacyjnego (a właściwie jego ubezpieczyciela) jest naprawienie wszystkich szkód poniesionych w związku z wypadkiem. Zwykle oznacza to wypłatę kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, a czasem także dodatkowych świadczeń.

Śmiertelny wypadek komunikacyjny oznacza natomiast, że pewne prawa będą przysługiwać Tobie jako osobie bliskiej dla zmarłego. W takim przypadku możesz otrzymać:

 • stosowne odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • renta.

Odszkodowanie dla rodzin ofiar wypadku – tylko pod pewnymi warunkami

Pierwszym obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego może być wypłacenie tzw. stosownego odszkodowania. Co jednak ważne, nie otrzymasz go zawsze, gdy bliska Ci osoba zmarła wskutek wypadku komunikacyjnego. Takie stosowne odszkodowanie przysługuje Ci jedynie ze względu na znaczne pogorszenie się Twojej sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby.

„Znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej” wcale nie wiąże się jedynie z kwestiami ekonomicznymi. Oczywistym jest, że gdy zmarły był głównym żywicielem rodziny, to jego śmierć nie pozostanie bez wpływu na Twoją sytuację materialną. Sądy uznają jednak, że pogorszenie sytuacji życiowej trzeba rozumieć znacznie szerzej – np. także jako brak pomocy w opiece nad dziećmi czy silną depresję po stracie bliskiej osoby. W takich przypadkach też możesz ubiegać się o odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku.

Jeśli natomiast chodzi o bycie „osobą bliską”, to nie decyduje tu pokrewieństwo ze zmarłym. Wprawdzie stosowne odszkodowanie zwykle przyznaje się takim osobom jak małżonek, rodzice, dziadkowie, wnuki, dzieci i niepełnoletnie rodzeństwo. Najbardziej zawsze liczy się jednak związek emocjonalny. Mówiąc krótko – ważniejsza jest rzeczywista zażyłość waszych relacji, a nie więzy krwi.

Zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego

Śmiertelny wypadek komunikacyjny oznacza dla Ciebie oczywiście nie tylko konsekwencje materialne. To także ogromne cierpienie po stracie bliskiej osoby, niekiedy nawet pociągające za sobą poważne skutki zdrowotne.

Z tego powodu możesz ubiegać się nie tylko o stosowne odszkodowanie dla rodzin ofiar wypadku, ale również o zadośćuczynienie. Jego zadaniem będzie przynajmniej częściowe zrekompensowanie krzywd, czyli cierpienia związanego z wypadkiem.

Istnieje wiele czynników, od których zależy wysokość zadośćuczynienia. Jego kwota zawsze jest przy tym ustalana indywidualnie. Oznacza to, że jeśli zmarłym był na przykład Twój małżonek, który osierocił też wasze dzieci, to przyznane Ci zadośćuczynienie wcale nie musi wynosić tyle samo, co zadośćuczynienie przyznane Twoim dzieciom.

Zwrot kosztów pogrzebu i kosztów leczenia

Strata bliskiej osoby często pociąga za sobą dodatkowe wydatki – przede wszystkim koszty pogrzebu. Obejmują one nie tylko sam koszt nagrobka, ale także zakupu odzieży żałobnej, kwiatów i wieńców, a nawet poczęstunku dla gości.

Zdarza się także, że bliska Ci osoba trafia po wypadku komunikacyjnym do szpitala, tam trwa walka o jej życie, która niestety okazuje się przegrana. Jeśli to Ty poniesiesz koszty takiego leczenia i pogrzebu, to ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci również takie wydatki.

Śmiertelny wypadek komunikacyjny a prawo do renty

Ostatnim świadczeniem, które może przysługiwać Ci ze względu na śmiertelny wypadek komunikacyjny, jest prawo do renty. Możesz się jej domagać, jeśli:

 • na zmarłym ciążył względem Ciebie obowiązek alimentacyjny,
 • zmarły dobrowolnie i stale dostarczał Ci środków utrzymania.

Wysokość renty ustala się, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas, kiedy prawdopodobnie trwałby obowiązek alimentacyjny.

Co ważne, taka renta nie ma charakteru alimentacyjnego, a odszkodowawczy. Oznacza to, że jej wysokość ustala się indywidualnie dla każdej osoby, której ona przysługuje.

Jak uzyskać świadczenia za śmiertelny wypadek komunikacyjny?

Po wszystkie przysługujące Ci świadczenia w pierwszej kolejności zwracasz się do ubezpieczyciela sprawcy. Naprawienie szkód co do zasady przebiega bowiem w ramach OC sprawcy.

Do zgłoszenia musisz dołączyć dokumenty potwierdzające odpowiedzialność sprawcy i wymiar poniesionych szkód. Będzie to więc m.in. akt zgonu, notatka policyjna oraz dokumenty medyczne i te udowadniające wysokość zarobków zmarłego przed wypadkiem. Czasami ustalenie osoby odpowiedzialnej za wypadek wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego – wtedy znaczenie będzie mieć także treść wyroku.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci całą należną kwotę, a więc obejmującą wszystkie przysługujące Ci świadczenia. Jeśli tego nie zrobi (odmówi wypłaty lub zapłaci za mało), możesz złożyć odwołanie od decyzji. Nie zawsze przynosi to jednak zamierzony efekt. W takiej sytuacji o swoje prawa możesz walczyć w sądzie.

Roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym – podsumowanie

 1. Przepisy przewidują takie roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym jak: stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów pogrzebu i leczenia oraz renta.
 2. Odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku (stosowne odszkodowanie) będzie Ci przysługiwać ze względu na znaczne pogorszenie się Twojej sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby.
 3. Zadośćuczynienie za śmiertelny wypadek komunikacyjny ma natomiast przynajmniej częściowo zrekompensować Ci krzywdy, czyli cierpienie związane z wypadkiem. Wysokość takiego świadczenia zawsze ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy.
 4. Jeśli na zmarłym ciążył względem Ciebie obowiązek alimentacyjny albo dobrowolnie i stale dostarczał Ci on środków utrzymania, to należy Ci się także renta. Jej wysokość ustala się w oparciu o Twoje potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas, kiedy prawdopodobnie trwałby obowiązek alimentacyjny.
 5. Po wszystkie te świadczenia w pierwszej kolejności zwracasz się do ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli nie wypłaci Ci odpowiedniej kwoty, możesz odwołać się od jego decyzji, a w dalszej kolejności – walczyć o swoje prawa w sądzie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Baza wiedzy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – od kogo można je otrzymać?

Do wypadków śmiertelnych dochodzi w wielu sytuacjach – choćby w pracy czy na drodze. W takich przypadkach pamiętaj, że jako rodzinie zmarłego przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych – komu się należy i w jakiej wysokości?

Gdy w wyniku wypadku tracisz bliską osobę, zmagasz się z ogromną stratą. Właśnie dlatego nawet jeśli nie jesteś uczestnikiem takiego zdarzenia, możesz otrzymać pewną rekompensatę. Jest to zadośćuczynienie dla rodzin ofiar śmiertelnych.

stosowne odszkodowanie

Baza wiedzy

Czym jest stosowne odszkodowanie i komu przysługuje?

O stosowne odszkodowanie możesz ubiegać się jako osoba najbliższa zmarłego, który poniósł śmierć wskutek zawinionego działania osoby trzeciej. Odszkodowanie otrzymasz, gdy wykażesz, że w związku z tym zdarzeniem Twoja sytuacja życiowa znacznie się pogorszyła.

Jakie odszkodowanie przysługuje za śmierć w wypadku komunikacyjnym?

Jeśli bliska Ci osoba zmarła w wypadku komunikacyjnym, możesz otrzymać tzw. stosowne odszkodowanie. Masz do niego prawo pod warunkiem, że śmierć poszkodowanego doprowadziła do znacznego pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej.

Jaka jest wysokość odszkodowani za śmierć w wypadku komunikacyjnym?

Wysokość odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym ustala się, biorąc pod uwagę przede wszystkim Twoją sytuację materialną. Duże znaczenie ma jednak także rozmiar krzywd, jakich doświadczasz w związku ze stratą bliskiej osoby.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się