Regulamin

Skorzystanie z Formularza Kontaktowego na stronie https://www.solace.pl jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.Osoba, która zamierza skorzystać z Formularza kontaktowego powinna wypełnić następujące pola:

Imię,
Telefon kontaktowy,
Adres e-mail, oraz
Opis zdarzenia. Treść wiadomości.
Niepodanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail uniemożliwi Kancelarii Prawnej Solace skontaktowanie się z Państwem. Niepodanie pozostałych informacji może uniemożliwić Kancelarii Prawnej Solace niezwłoczną weryfikację przesłanej sprawy lub podjęcie niezwłocznych działań w związku z opisanym zdarzeniem.

Kancelaria Prawna Solace zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Państwa z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji związanych z opisanym zdarzeniem, a także weryfikację podanej przez Państwa tożsamości. Kancelaria Prawna Solace nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje podane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego. W szczególności takie informacje nie mogą  stanowić podstawy dochodzenia roszczeń przeciwko Solace sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Solace informuje, iż odpowiedzi udzielane na zapytania wystosowane za pomocą formularza kontaktowego oraz wszelkie inne informacje zamieszone na stronie internetowej nie mają charakteru porad prawnych, lecz jedynie informacyjny wynikający z przyjętego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kancelaria Prawna Solace nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub interpretację.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z formularza kontaktowego lub treści zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem infolinii 690 690 680, bądź za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@solace.pl.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie.