Baza wiedzy

Kancelaria (firma) odszkodowawcza a kancelaria prawna – te pojęcia to nie synonimy!

Prawniczka Joanna Szymanowska | 15.11.2022

kancelaria odszkodowawcza kancelaria prawna

Kancelaria odszkodowawcza, firma odszkodowawcza, kancelaria prawna – z tymi nazwami spotkasz się, przeglądając strony związane z odzyskiwaniem odszkodowań. Mogłoby się wydawać, że nazewnictwo nie ma większego znaczenia, ale jest wręcz przeciwnie. To, czy zdecydujesz się na pomoc kancelarii (firmy) odszkodowawczej, czy może jednak kancelarii prawnej, będzie mieć ogromny wpływ na sposób obsługi Twojej sprawy, a co ważniejsze – na ostateczny rezultat całego postępowania.

Na czele kancelarii prawnej zawsze stoi prawnik, firmą odszkodowawczą może zarządzać każdy

Z czym kojarzy Ci się słowo „kancelaria”? Prawdopodobnie z gronem adwokatów lub radców prawnych. Rzecz w tym, że kancelarię (firmę) odszkodowawczą może prowadzić praktycznie każdy. Nie musi to być osoba po aplikacji ani nawet posiadająca wykształcenie prawnicze.

Oczywiście nie oznacza to, że firmy odszkodowawcze prowadzone przez prawników w ogóle nie istnieją. Zdarzają się i takie przypadki. Jak jednak sprawdzić, czy daną kancelarią odszkodowawczą zarządza ktoś z prawniczym wykształceniem? W tym celu musisz zajrzeć do rejestru KRS lub CEIDG. Stamtąd dowiesz się, kto jest właścicielem i komu tak naprawdę powierzasz swoją sprawę.

W przypadku kancelarii prawnej jest inaczej. Tutaj nazwa mówi sama za siebie. Kancelaria prawna jest nieodłącznie związana z praktyką i wiedzą prawniczą i dlatego też prowadzi ją osoba z prawniczym wykształceniem.

Być może w tym miejscu nasuwa Ci się pytanie – czy sam prezes kancelarii koniecznie musi być prawnikiem? W końcu i tak zwykle nie zajmuje się prowadzeniem spraw, a raczej zarządzeniem całą działalnością. Znaczenie powinno mieć więc przede wszystkim, kogo zatrudnia.

Pamiętaj jednak, że to właśnie osoba postawiona najwyżej podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje. To ona zarządza sposobem prowadzenia spraw i pomocy poszkodowanym oraz strukturą kancelarii. Jak bez wiedzy i doświadczenia prawniczego ma zweryfikować, co jest dla Ciebie najlepsze?

W kancelarii prawnej pracują PRAWNICY. W firmie odszkodowawczej – niekoniecznie

Mogłoby się wydawać, że skoro do firmy odszkodowawczej zgłaszasz się po pomoc w uzyskaniu wszystkich należnych Ci pieniędzy, to znajdziesz tam osoby świetnie znające przepisy. Tymczasem firma odszkodowawcza, nawet jeśli używa profesjonalnie brzmiącej nazwy „kancelaria”, niekoniecznie spełnia to założenie.

Jeśli taka kancelaria utrzymuje się na rynku, to prawdopodobnie jest skuteczna w uzyskiwaniu odszkodowań. Pytanie tylko – czy robi to w najbardziej korzystny sposób? Jeśli w całym zespole nie ma prawników albo jest ich niewielu, to jak będzie wyglądać prowadzenie Twojej sprawy?

Nie bez powodu tak często podkreślamy, że Solace to kancelaria prawna a nie kancelaria odszkodowawcza. Gdy zgłaszają się do nas poszkodowani, wiemy, do jakich przepisów sięgnąć. Dokładnie sprawdzamy warunki OWU, szukając klauzuli abuzywnych i upewniamy się, że interpretacja przepisów przedstawiona przez ubezpieczyciela rzeczywiście jest słuszna. To wszystko robimy w oparciu o orzecznictwo sądów i komentarze prawników.

Osoba bez wykształcenia prawniczego może w ogóle nie korzystać z takich źródeł albo nieprawidłowo zinterpretować przepisy. Nie oznacza to od razu, że nie uzyska dla Ciebie wyższego odszkodowania. Jeśli niedoszacowanie szkody wynika np. ze źle sporządzonego kosztorysu, może sporządzić dodatkową wycenę i na tej podstawie rzeczywiście wywalczyć większą sumę.

Co jednak, gdy zaniżone odszkodowanie to efekt nadmiernego obniżenia wypłaconej kwoty z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody? Albo co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel bezpodstawnie zwalnia się z odpowiedzialności, intepretując postanowienia OWU na swoją korzyść?

To tylko kilka z wielu sytuacji, gdy znaczenie ma przede wszystkim znajomość przepisów i orzecznictwa sądów. I to często właśnie argumentacja prawnicza będzie odgrywać tu kluczową rolę. Jeśli Twoją sprawą zajmie się osoba bez wykształcenia prawniczego, może w ogóle nie zwrócić uwagi na takie kwestie.

W kancelarii prawnej Twoją sprawę od początku do końca prowadzą ci sami specjaliści

Dwa pierwsze podpunkty mają ogromny wpływ na kolejną kwestię – sposób, w jaki Twoją sprawę poprowadzi kancelaria odszkodowawcza a kancelaria prawna.

W kancelarii odszkodowawczej zwykle nikt nie zajmuje się uzyskaniem odszkodowania od początku do końca. Dla Ciebie oznacza to przede wszystkim, że:

  • nie ma żadnej osoby w pełni zapoznanej z całym procesem uzyskiwania odszkodowania. (A chyba nie trzeba podkreślać, że im lepsze przygotowanie do sprawy, tym większa szansa na uzyskanie pełnej należnej Ci kwoty),
  • możesz mieć wrażenie, że nikt nie jest naprawdę zaangażowany w Twoją sprawę – jesteś kolejnym klientem, którego trzeba jak najsprawniej obsłużyć na danym etapie, a potem przekazać dalej, do kolejnej osoby działającej w firmie odszkodowawczej,
  • będziesz mieć trudności ze skontaktowaniem się z odpowiednią osobą – wraz z kolejnymi etapami sprawy mogą zmieniać się osoby ją obsługujące, a tym samym pojawi się problem z ustaleniem, do kogo dzwonić czy pisać w poszczególnych momentach.

Inaczej wygląda to natomiast, gdy skorzystasz z pomocy kancelarii prawnej. Tutaj cały proces od początku do końca prowadzony jest przez osoby przydzielone do Twojej sprawy. To one zajmują się uzyskaniem Twojego odszkodowania i na każdym etapie to właśnie z nimi możesz się skontaktować. Dzięki temu masz poczucie, że każdy szczegół jest dopilnowany i że dany prawnik w pełni rozumie Twoją sytuację.

W kancelarii prawnej zadania nie są delegowane na zewnątrz – zupełnie inaczej niż w firmie odszkodowawczej

Firmy odszkodowawcze bardzo często pełnią rolę pośredników między poszkodowanymi a prawnikami czy innymi specjalistami. Abstrahując już od problemów, jakie rodzi to pod kątem ochrony danych osobowych, oznacza to również, że tak naprawdę swojej sprawy nie powierzasz kancelarii odszkodowawczej, ale zewnętrznym osobom, na których wybór nie masz wpływu. Nie wspominając już o tym, że korzystając z usług pośrednika, zwykle musisz liczyć się z wyższą ceną niż przy bezpośrednim zgłoszeniu się do konkretnego specjalisty.

Kancelaria prawna zarządzana jest przez prawników i w skład jej zespołu również wchodzą prawnicy. Z tego powodu nie ma żadnej konieczności przekazywania sprawy „na zewnątrz”. Od początku kontaktujesz się bezpośrednio z przedstawicielem kancelarii, który potem będzie Twoją sprawę obsługiwać. Wiesz więc, na czyje usługi się decydujesz.

W Solace współpracujemy wprawdzie ze specjalistami, którzy mogą przyczynić się do uzyskania większego odszkodowania – np. niezależnymi rzeczoznawcami. Nie wpływa to jednak na zwiększenie kosztów. Co więcej, często to my jako kancelaria ponosimy wydatki związane z wykonaniem takich ekspertyz. Zyskujesz więc dodatkowy dowód w sprawie zwiększający Twoje szanse na uzyskanie maksymalnego odszkodowania, a jednocześnie nie ponosisz z tego powodu dodatkowych kosztów.

Kancelaria prawna może reprezentować Cię w sądzie

Walka z ubezpieczycielem w sądzie może być dla Ciebie stresująca i zniechęcająca. Właśnie dlatego kancelaria prawna będzie dążyć do uzyskania maksymalnego odszkodowania bez wnoszenia pozwu.

Może się jednak zdarzyć, że mimo wszystko nie chcesz ograniczyć się do metod polubownego rozwiązania sprawy (złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania, odwołania od decyzji ubezpieczyciela i rozmów ugodowych). Jeśli więc wybierasz drogę sądową, potrzebujesz prawnika, który zajmie się przygotowaniem pozwu, zgromadzeniem dowodów i będzie reprezentować Cię w sądzie.

Skoro w kancelarii prawnej pracują prawnicy, to są w stanie zadbać o wszystkie te kwestie. Nie ma też problemu z reprezentacją w sądzie – w przypadku Solace oznacza to, że Twoją sprawę poprowadzi adwokat z kancelarii Bafia Jóźwiak z wieloletnią praktyką w reprezentacji poszkodowanych przed sądem.

W przypadku kancelarii (firmy) odszkodowawczej znów pojawia się natomiast problem. Osoby zatrudnione w jej szeregach często nie są prawnikami, więc mogą mieć trudności z przygotowaniem pozwu, który zmaksymalizuje Twoje szanse na wygraną. Zwykle oznacza to więc, że będą delegować Twoją sprawę zewnętrznemu adwokatowi. A to znów łączy się z tym, że nie masz wpływu na wybór tej osoby, nie wiesz, czy ma odpowiednie doświadczenie, a zwykle jeszcze ze względu na pośrednictwo między firmą odszkodowawczą a adwokatem poniesiesz zbędne, dodatkowe koszty.

W kancelarii prawnej pracują praktycy, a ich doświadczenie ma wpływ na wynik sprawy

Wiedza to nie wszystko. Pewnych rzeczy nie da się nauczyć z ustaw ani najlepszych prawniczych podręczników. Istnieje wiele kwestii praktycznych, o których prawnicy dowiadują się tylko poprzez doświadczenie. Jednocześnie to właśnie te kwestie mają ogromny wpływ na finał całej sprawy i co za tym idzie – na wysokość uzyskanej dla Ciebie kwoty.

Jest to tzw. law in action, a więc to, jak prawo w praktyce stosowane jest przez sądy.  Tylko mając te informacje, można rzeczywiście zadbać o uzyskanie maksymalnie korzystnych wyników.

A skąd brać te informacje? Oczywiście, prowadząc wiele tego rodzaju spraw i zdobywając doświadczenie. Kancelaria prawna, która pomogła już tysiącom poszkodowanych, będzie w stanie przewidzieć, jaka może być decyzja sądu. Przeanalizuje orzecznictwo, a przede wszystkim wyroki wydane w sprawach, które sama przeprowadziła. Mając te informacje, będzie natomiast w stanie uzyskać dla Ciebie maksymalnie korzystną kwotę.

Natomiast skoro w kancelarii odszkodowawczej często nie pracują prawnicy, a prowadzenie spraw zlecane jest zewnętrznym podmiotom, to siłą rzeczy taka firma nie będzie mieć praktycznego doświadczenia, które mogłaby wykorzystać do prowadzenia Twojej sprawy. Taka sytuacja z pewnością nie sprzyja zakończeniu sprawy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Jak widzisz kancelaria odszkodowawcza i kancelaria prawna to zdecydowanie nie synonimy. Znając jednak wszystkie najważniejsze różnice, jesteś jednak w stanie podjąć świadomą decyzję o wyborze kancelarii. Dzięki temu znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie maksymalnego odszkodowania.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się