Baza wiedzy

Kapitalizacja renty – na czym polega i czy takie rozwiązanie się opłaca?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 29.11.2021

kapitalizacja renty

Jako osoba, która uległa wypadkowi, możesz otrzymać nie tylko odszkodowanie. Czasem będzie należeć Ci się także renta. Co do zasady wypłaca się ją cyklicznie, ale istnieje też drugie rozwiązanie – kapitalizacja renty.

Czym jest renta powypadkowa?

Kiedy po wypadku otrzymujesz odszkodowanie, powinno ono odpowiadać szkodom związanym z całym zdarzeniem. Będzie to więc chociażby równowartość uszkodzonego mienia czy koszty leczenia.

Zdarza się jednak, że konsekwencje wypadku sięgają o wiele dalej. Możesz np. utracić (trwale lub przejściowo) zdolność do pracy albo zwiększą się Twoje potrzeby. I właśnie w tych przypadkach przysługuje Ci renta powypadkowa. Kodeks cywilny wyróżnia w sumie 3 sytuacje, kiedy możesz ją otrzymać:

 • zwiększenie potrzeb – np. konieczność odbywania regularnej rehabilitacji,
 • całkowita lub częściowa utrata możliwości pracy zarobkowej,
 • zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – mniejsza szansa na otrzymanie określonych dochodów.

Renta powypadkowa jest przy tym o tyle specyficznym świadczeniem, że w przeciwieństwie do odszkodowania wypłaca się ją cyklicznie. Zamiast więc jednorazowo otrzymać dużą kwotę – jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania – będziesz dostawać znacznie mniejszą sumę, za to w regularnych odstępach.

Kapitalizacja renty – co to takiego?

Nie oznacza to jednak, że nie masz możliwości otrzymania renty na podobnej zasadzie co wspomnianego odszkodowania. Na tym właśnie polega kapitalizacja – rezygnujesz z regularnych wypłat na rzecz jednej, dużej sumy. Kapitalizacja renty może przy tym przebiegać na 3 sposoby:

 1. Sądowa kapitalizacja z „ważnego powodu”

Zgonie z art. 447 Kodeksu cywilnego możesz skierować sprawę do sądu i wnosić, by ten zamiast comiesięcznej renty przyznał Ci właśnie takie jednorazowe odszkodowanie. Aby tak się stało, konieczne będzie jednak wykazanie, że „ważny powód” rzeczywiście istnieje. Będzie to m.in. Twój stan zdrowia czy to, jak zmieni się Twoja sytuacja finansowa po przeprowadzeniu kapitalizacji.

 1. Kapitalizacja w wyniku ugody sądowej
 2. Kapitalizacja na podstawie umowy zawartej z ubezpieczeniem

Ty i ubezpieczyciel możecie też porozumieć się poza salą sądową i ustalić warunki kapitalizacji. Co więcej, zdarza się, że to samo TU wychodzi z taką propozycją. W takim przypadku pamiętaj jednak, by dokładnie przeanalizować zaproponowane warunki. Może się okazać, że z pozoru hojna oferta wcale taka nie jest.

Czy kapitalizacja renty jest korzystna?

Nie bez powodu tak wielu poszkodowanych decyduje się na kapitalizację renty. Wyobraź sobie sytuację, w której ubezpieczyciel co miesiąc wypłaca Ci np. 1500 złotych. Zakładając, że oszczędzasz wszystkie uzyskane pieniądze i tak musisz długo poczekać, aż zbierze się z tego większa kwota.

Kapitalizacja renty sprawi natomiast, że na Twoje konto jednorazowo trafi duża suma. Na tyle duża, że często pozwoli Ci wprowadzić naprawdę ogromne zmiany w Twoim życiu. Może to być np.:

 • uzyskanie wykształcenia,
 • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • usamodzielnienie się (np. dostosowanie mieszkania do Twoich potrzeb),
 • podjęcie kosztownego leczenia lub rehabilitacji,
 • zainwestowanie otrzymanych środków i zwiększenie majątku.

Pamiętaj jednak, że wybierając kapitalizację renty, rezygnujesz z jakichkolwiek dalszych roszczeń. W ten sposób tracisz więc możliwość żądania dodatkowych pieniędzy w przyszłości.

Kapitalizacja renty a ugoda z ubezpieczycielem

Jak już wiesz, jednym ze sposobów na kapitalizację renty, będzie zawarcie umowy (a właściwie ugody) z ubezpieczycielem. Pamiętaj jednak, żeby dokładnie przeanalizować jej warunki. Jednorazowo wypłacona kwota zastąpi przecież wszystkie przyszłe świadczenia.

Oznacza to z jednej strony, że jeśli nie wykorzystasz tych pieniędzy w sposób pozwalający na późniejsze uzyskiwanie dochodów (np. założenie działalności gospodarczej), to możesz pozostać bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

Poza tym z pozoru korzystne propozycje ubezpieczycieli w praktyce mogą wcale takie nie być. Sprawy nie ułatwia też fakt, że oszacowanie wysokości skapitalizowanej renty nie należy do prostych zadań. Nie wystarczy tylko pomnożyć otrzymywanej kwoty przez liczbę przewidywanych wypłat.

Jak wyliczyć kapitalizację renty?

Jeśli sądzisz, że w Twoim przypadku kapitalizacja renty może być dobrym pomysłem, a jednocześnie zastanawiasz się, w jaki sposób zweryfikować zaproponowane warunki, to odpowiedź Cię nie zadowoli. Samodzielne obliczanie wysokości skapitalizowanej renty jest bowiem skomplikowane, jeśli nawet nie niemożliwe.

Pamiętaj, że jeśli założysz np. że będziesz dostawać rentę do końca życia, musisz wziąć pod uwagę przewidywaną liczbę takich okresowych wypłat, a więc statystyczną długość życia. Do tego dochodzą jeszcze inne zmienne – np. wysokość wynagrodzenia na danym stanowisku oraz inflacja, która w tak dużej skali może być naprawdę trudna do ustalenia.

Nie ma tu więc prostego, matematycznego wzoru. To zresztą właśnie z tego powodu wielu poszkodowanych przystaje na ugody, które tak naprawdę wcale nie są dla nich korzystne. Niektórzy zapominają np. o uwzględnieniu inflacji albo widząc imponującą kwotę skapitalizowanej renty, nawet nie zastanawiają się, czy na pewno jest ona wystarczająca.

To jednak oczywiście nie oznacza, że masz z góry odrzucić każdą propozycję kapitalizacji. Jak już wiesz, jednorazowo wypłacona suma może Ci umożliwić dokonanie ogromnych zmian w Twoim życiu. Wszystko sprowadza się więc do ustalenia, na czym bardziej skorzystasz – na cyklicznej wypłacie renty, czy na jej kapitalizacji.

Kapitalizacja renty – podsumowanie

 1. Renta to świadczenie, które otrzymasz po wypadku z tytułu zwiększonych potrzeb, całkowitej lub częściowej utraty możliwości pracy zarobkowej albo zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.
 2. Zwykle wypłaca się ją okresowo (co miesiąc), ale możliwa jest też kapitalizacja – zmiana okresowych wypłat na jednorazową. Takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne m.in., gdy chcesz uzyskać środki na dostosowanie mieszkania do Twoich potrzeb, rozpocząć biznes, usamodzielnić się czy zainwestować uzyskane pieniądze.
 3. Kapitalizacji możesz dokonać sądowo, w ramach ugody sądowej albo umowy z ubezpieczycielem.
 4. Jeśli pomysł kapitalizacji renty wyszedł nie od Ciebie, a od ubezpieczyciela, uważnie przemyśl jego propozycję. Pamiętaj, że zawierając ugodę, zrzekasz się prawa do dochodzenia jakichkolwiek świadczeń w przyszłości. Kiedy więc z pozoru hojna oferta okaże się tak naprawdę niekorzystna, nie będziesz mieć już szans na uzyskanie dodatkowych pieniędzy.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

renta po ojcu

Baza wiedzy

Kiedy należy się renta po ojcu?

Ubezpieczenie rentowe i wypadkowe chroni nie tylko samego ubezpieczonego, ale także jego najbliższych. Tym samym w razie spełnienia ustawowych wymogów małżonek i dzieci zmarłego też mogą otrzymać rentę rodzinną wypadkową.

waloryzacja renty podwyższenie renty

Baza wiedzy

Kiedy możliwa jest waloryzacja renty (podwyższenie renty)?

Skutki wypadku nieraz odczuwasz przez lata. Nic więc dziwnego, że raz przyznana renta z czasem może już nie zaspokajać Twoich potrzeb. Właśnie na te okoliczności przepisy przewidują takie rozwiązanie jak waloryzacja renty (podwyższenie renty).

roszczenia przysługujące poszkodowanemu

Baza wiedzy

Czego może się domagać poszkodowany? – odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, że jako osoba poszkodowana możesz domagać się naprawienia szkody. Co jednak wchodzi w skład przysługującego Ci odszkodowania i czy to wszystkie roszczenia przysługujące Ci jako poszkodowanemu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się