Kapitalizacja renty

Codziennie wiele osób ulega wypadkom. Gdy tak się stanie poszkodowany, oprócz jednorazowego odszkodowania, ma prawo ubiegać się o rentę wyrównawczą - jej zadaniem jest wyrównanie szkód. Najczęściej wypłacana się, co miesiąc, lecz dostępna jest też kapitalizacja renty. Czym jest i czy się opłaca? Odpowiedzi znajdują się w dalszej części artykułu.

Renta powypadkowa

Bardzo często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadku długo dochodzą do zdrowia. Proces leczenia jest żmudny, a po nim, na pacjenta czeka jeszcze długotrwała rehabilitacja. W takiej sytuacji samo jednorazowe odszkodowania może nie wystarczyć na pokrycie kosztów, dlatego też wypłacana jest renta wyrównawcza.

Jeżeli w wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów, jakie to zdarzenie za sobą pociąga. Najczęściej są wydatki na leczenie i docieranie do placówek medycznych. Jest jeszcze jedno, przysługujące świadczenie, a mianowicie renta wyrównawcza. 

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują trzy powody do nabycia prawa do renty:

  • Zwiększenie potrzeb – na przykład konieczność odbywania regularnej rehabilitacji, przyjmowanie leków,
  • Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
  • Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość – na przykład trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. Wystarczy jedna z nich, by móc starać się o rentę. Co ciekawe, obecnie częstą propozycją ze strony ubezpieczycieli jest kapitalizacja renty.

Kapitalizacja renty – co to takiego?

Kapitalizacja renty, to nic innego jak zamiana przyszłych świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Taka forma jest wypłacana poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń. Osoba, która doznała wypadku od razu dostaje dużą kwotę pieniędzy, co może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jednakże w zamian za to rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń o wypłatę standardowej renty.

Takie rozwiązanie jest usankcjonowane przez przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 447, by kapitalizacja renty doszła do skutku konieczna jest ugoda między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń. Obie strony sprawy muszą iść na pewne ustępstwa. Dodatkowo, by ją uzyskać poszkodowany musi podać ważny powód skłaniający go do zrzeczenia się wypłat okresowych.

Podstawą do tej formy renty może być:

  • Uzyskanie lub uzupełnienie wykształcenia,
  • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • Usamodzielnienie się osoby niepełnosprawnej,
  • Rozpoczęcie specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji.

Warto też wiedzieć, że oszacowanie wysokości renty w tej wersji nie jest proste. Nie jest to bowiem kwota powstająca po połączeniu wszystkich rat wypłacanych okresowo. Zmiennych jest znacznie więcej. W związku z tym, gdy ubezpieczyciel złoży poszkodowanemu propozycję kapitalizacji, to trzeba ją dobrze przemyśleć. Zdecydowanie warto w takim wypadku skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. To on będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Nad propozycją kapitalizacji renty zawsze warto się zastanowić. Dobrym rozwiązaniem jest też zasięgnięcie opinii eksperta od ubezpieczeń. Jest  kilka kwestii do przeanalizowania. Poszkodowany może otrzymać dużą kwotę pieniędzy, którą zadysponuje jak chce, z drugiej strony zrzeka się prawa do przyszłej renty. To sprawia, że musi dobrze gospodarować uzyskanymi pieniędzmi, by zabezpieczyć się na przyszłość.

W przypadku zdecydowania się na kapitalizację, cześć otrzymanych środków dobrze jest zainwestować. Po jakimś czasie może się okazać, że dobrze rozdysponowana kwota jednorazowego odszkodowania przyniesie bardzo dużo korzyści - często znacznie więcej niż tradycyjnie wypłacana renta wypadkowa.

Wszystko to sprawia, że zdecydowanie warto rozważyć kapitalizację renty. Oczywiście nie trzeba się na nią koniecznie zgadzać, lecz nie należy przechodzić obok tego tematu obojętnie.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.