Ile czasu na zgłoszenie szkody na pojeździe?

Stłuczki samochodowe to codzienność na polskich drogach. Jednak co w sytuacji, gdy to właśnie nam przydarzy się stłuczka? W niniejszym wpisie przedstawimy kilka faktów i użytecznych porad odnośnie zgłaszania szkody.

ile czasu na zgloszenie szkody

Termin zgłoszenia szkody OC – podstawowe informacje

W Polsce każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC. Zgłaszanie szkody przebiega w trzech krokach – zawiadomieniu ubezpieczyciela sprawcy o zdarzeniu, oględzin rzeczoznawcy w celu ustalenia zakresu szkody oraz wydania decyzji przez ubezpieczyciela. Dwa ostatnie etapy w niektórych przypadkach mogą się przedłużyć, a więc najlepiej, aby szkoda z OC sprawcy była jak najszybciej zgłoszona.

Termin zgłaszania szkody OC – przysługują nam 3 lata

W przypadku szkody OC ustawodawca nie podaje maksymalnego terminu zgłoszenia, a więc przyjęto, że jest on równy okresowi przedawnienia. W zdecydowanej większości przypadków czas ten wynosi 3 lata od chwili, gdy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie.

Termin przedawnienia roszczeń - Kodeks cywilny

Jeśli szkoda OC została spowodowana czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu po upływie 3 lat, od chwili, gdy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz zadeklarowaniu przez winowajcę jej naprawienia. Termin ten może ulec wydłużeniu, jednakże maksymalna jego długość to 10 lat. W drugim przypadku: jeśli szkoda powstała w wyniku zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia zbrodni/występku. Czas, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie nie jest brany pod uwagę. Jak możemy zauważyć, w niektórych przypadkach na zgłoszenie szkody przysługuje nam więcej niż przepisowe 3 lata.

Szkoda OC – ile czasu na wypłatę odszkodowania?

Według ustawy wypłata odszkodowania powinna wypłynąć po 30 dniach od chwili zgłoszenia szkody. Jeśli wokół zaistniałej szkody pojawiły się różne wątpliwości, termin wypłaty może przedłużyć się nawet do 90 dni. Uwaga! Gdy szkodzie towarzyszy postępowanie cywilne lub karne, ubezpieczycielowi przysługuje prawo do dokonania wpłaty nawet po 90 dniach.

Zgłoszenie szkody OC – informacje końcowe

W przypadku szkody OC odszkodowanie z reguły wypłacane jest terminowo, jednakże w przypadku wątpliwości co do zdarzenia lub postępowania cywilnego/ prawnego, wpłata może do nas dotrzeć z pewnym opóźnieniem. Będąc uczestnikiem stłuczki, warto więc mieć na uwadze powyższe czynniki i zgłosić szkodę czym prędzej.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.