Baza wiedzy

Wypadek sprzed lat a odszkodowanie – czy możesz je otrzymać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 11.12.2021

wypadek sprzed lat odszkodowanie

Nie zawsze tuż po wypadku zgłaszasz się po odszkodowanie. Zdarza się, że mijają miesiące, a nawet lata, nim w końcu się za to zabierzesz. Czy w takiej sytuacji w ogóle masz jeszcze co liczyć na jakiekolwiek pieniądze? Na szczęście nawet za wypadek sprzed lat możesz otrzymać odszkodowanie. 

Czym jest przedawnienie?

W tekstach o odszkodowaniach często przeczytasz, że warto jak najszybciej zgłosić szkodę. Dzieje się tak nie bez powodu. Po pierwsze, dzięki temu łatwiej będzie Ci udowodnić jej rozmiary, a więc uzyskać pełną kwotę od ubezpieczyciela. Co jednak znacznie ważniejsze – kiedy działasz szybko, Twoje roszczenie się nie przedawni.

Na tej stronie już nieraz ukazały się wpisy dotyczące tego, kiedy przedawnia się odszkodowanie. Warto jednak przypomnieć, że przedawnienie to pewne ograniczenie czasowe na skuteczne działanie. Obowiązuje nie tylko w przypadku odszkodowań, ale także przy wielu innych roszczeniach – np. dotyczących najmu czy pożyczki.

W każdym przypadku zasada jest jednak ta sama – jeśli zgłosisz się po przewidzianym terminie, druga strona może powiedzieć, że Twoje roszczenie się przedawniło (czyli podnieść tzw. zarzut przedawnienia) i tym samym uniknąć zapłaty. W przypadku odszkodowań wygląda to podobnie – przepisy przewidują konkretny termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, a szkodę musisz zgłosić przed jego upływem.

Wypadek sprzed lat a odszkodowanie – czy możesz je otrzymać?

Z jednej strony wiesz, że musisz szybko działać, z drugiej – nie zawsze jest to takie proste. Czasami wypadek oznacza dla Ciebie naprawdę traumatyczne przeżycie albo wiąże się z poważnymi obrażeniami. W takiej sytuacji skupiasz się przede wszystkim na powrocie do zdrowia. Pieniądze schodzą na dalszy plan. Szczególnie, że stres towarzyszący toczeniu sporu z ubezpieczycielem na pewno nie sprzyja powrotowi do zdrowia.

W efekcie nieraz okazuje się, że mija rok, dwa, a nawet i znacznie więcej, a Ty wciąż nie zgłaszasz się do ubezpieczyciela. Czy za wypadek sprzed lat masz jeszcze szansę otrzymać odszkodowanie? Tutaj trudno o jedną, krótką odpowiedź, bo wiele zależy od rodzaju ubezpieczenia i przyczyn wypadku. Na pewno jednak w pewnych sytuacjach rzeczywiście jest to możliwe.

Jak długo po wypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Jak już wiesz, jednym z czynników wpływających na termin przedawnienia będzie rodzaj ubezpieczenia. W przypadku polis na życie jest on zwykle krótszy niż np. przy ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z art. 819 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat.

Przyjrzyjmy się jednak tym szkodom, które mogą najbardziej Cię interesować, czyli naprawianym z OC sprawcy. Tutaj kwestia terminów jest już bardziej skomplikowana. Zwykle Twoje roszczenia przedawnią się po upływie 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie, przy czym nie później niż 10 lat od wypadku.

W praktyce oznacza to, że za wypadek sprzed lat możesz otrzymać odszkodowanie np. gdy skutki pojawią się dopiero po kilku latach – np. po 5 latach od całego zdarzenia. Wtedy będziesz mieć w sumie kolejne 3 lata na skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Jeśli wypadek doprowadził do szkód na osobie (np. rozstroju zdrowia czy obrażeń ciała), to przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Nie ma tu natomiast 10-letniego ograniczenia.

Inny termin przewidziano dla poszkodowanych małoletnich. W tym przypadku o pieniądze można ubiegać się przez 2 lata od uzyskania pełnoletności, niezależnie od tego, kiedy doszło do wypadku i kiedy małoletni poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Wypadek w wyniku zbrodni lub występku – jeszcze dłuższy termin przedawnienia

Jeszcze bardziej korzystne zasady wprowadzono w odniesieniu do szkód z OC sprawcy powstałych w wyniku zbrodni i występków. Jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa, to termin przedawnienia wynosi aż 20 lat od momentu jego popełnienia. W tym przypadku nie ma znaczenia, w którym momencie dowiesz się o szkodzie.

Przestępstwami będą zarówno zbrodnie, jak i występki, a więc czyny znajdujące się w Kodeksie karnym. Przykładem może być tu wypadek komunikacyjny, w którym sprawca doprowadził do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci któregoś z uczestników.

Termin przedawnienia można przerwać

Istnieje jeszcze jeden sposób na wydłużenie terminu na skuteczne działanie. Mowa tu o przerwaniu biegu przedawnienia. W takiej sytuacji zacznie on biec na nowo. Bieg przedawnienia przerywają jednak tylko konkretne czynności – np. wniesienie pozwu czy rozpoczęcie mediacji. W przypadku ubezpieczeń będzie to także zgłoszenie szkody. W takiej sytuacji termin zacznie biec na nowo dopiero od momentu, w którym na piśmie otrzymasz decyzję ubezpieczyciela.

Przykładowo:  4 lata po wypadku pojawiają się problemy zdrowotne z nim związane – dowiadujesz się więc o szkodzie. Od tej pory masz 3 lata na skuteczne działanie. Szkodę zgłaszasz jednak dopiero po upływie kolejnych 2 lat. W tym momencie przerywasz termin przedawnienia. Czekasz na decyzję ubezpieczyciela i otrzymujesz odmowę wypłaty odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że zostaje Ci już tylko niecały rok na ubieganie się o pieniądze. Termin zaczął biec na nowo, a więc masz kolejne 3 lata na skuteczne działanie. Jeśli zdecydujesz się np. wnieść pozew, po raz kolejny przerwiesz bieg terminu. W efekcie może minąć wiele lat od wypadku, a Ty wciąż będziesz mieć możliwość skutecznego ubiegania się odszkodowania.

 

Wypadek sprzed lat a odszkodowanie – podsumowanie

  1. Roszczenia o odszkodowanie co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat.
  2. W przypadku szkód z OC obowiązują jednak inne reguły. Na zgłoszenie szkody masz 3 lata od momentu, gdy się o niej dowiesz, przy czym maksymalnie 10 lat od wypadku. W przypadku szkód na osobie (np. urazów ciała) termin przedawnienia też wynosi 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie, ale już bez 10-letniego ograniczenia.
  3. Gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, termin jest jeszcze dłuższy i wynosi 20 lat od momentu wypadku.
  4. Poszkodowani małoletni mogą natomiast zgłaszać swoje roszczenia jeszcze przez 2 lata od uzyskania pełnoletności – nie ma znaczenia, kiedy miał miejsce wypadek i kiedy dowiedzieli się o szkodach.
  5. Termin przedawnienia można też przerwać przez konkretne czynności, np. poprzez zgłoszenie szkody. W takiej sytuacji czas na skuteczne działanie znacznie się wydłuży.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Wiele osób poszkodowanych, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego, nie zdaje sobie sprawy, że ma ograniczony czas na działanie. Wszystko ze względu na przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

termin zgłoszenia szkody OC

Baza wiedzy

Ile czasu masz na zgłoszenie szkody z OC?

Stłuczki samochodowe to codzienność na polskich drogach. Jeśli jedna z nich przytrafi się także Tobie, pamiętaj, by zgłosić szkodę w odpowiednim terminie. Masz bowiem ograniczony czas na skuteczne dochodzenie odszkodowania.

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o ustalanie zasad wypłaty odszkodowania. Przepisy narzucają mu m.in. termin, w którym musi wypłacić należne Ci pieniądze.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się