Baza wiedzy

Ile czasu masz na zgłoszenie szkody z OC?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 26.11.2021

termin zgłoszenia szkody OC

Dochodzi do stłuczki albo wypadku na drodze, a Ty musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Nie zawsze jednak możesz od razu zająć się wypełnianiem zgłoszenia i wysyłaniem potrzebnych dokumentów. Z drugiej strony nie chcesz przecież przegapić terminu i pozbawić się prawa do odszkodowania. W takim razie, ile masz czasu na zgłoszenie szkody z OC?

Zgłoszenie szkody z OC – jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenie szkody składa się z 3 etapów:

  • zawiadamiasz ubezpieczyciela o szkodzie i sprawcy zdarzenia,
  • rzeczoznawca wysłany przez ubezpieczyciela ustala zakres szkód i dokonuje wyliczeń, które pozwalają ustalić, jak duże odszkodowanie Ci się należy
  • na podstawie tych danych ubezpieczyciel wydaje następnie decyzję, w której określa wysokość przyznanego Ci odszkodowania.

Termin zgłoszenia szkody OC – ile masz czasu?

W prawie często brakuje prostych odpowiedzi. Tak jest i w tym przypadku. Na pytanie o to, ile czasu masz na zgłoszenie szkody z OC, nie można odpowiedzieć jednym zdaniem. Wszystko zależy tu bowiem od kilku kwestii.

Główna zasada zakłada, że termin zgłoszenia szkody OC to 3 lata od chwili, w której dowiesz się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istnieje przy tym dodatkowe ograniczenie – może to być maksymalnie 10 lat od powstania szkody.

Oznacza to, że jeśli o szkodzie dowiesz się np. dopiero 6 lat po wypadku, od tego momentu masz 3 lata na dokonanie zgłoszenia. W praktyce jednak zwykle zdajesz sobie sprawę ze szkód już w momencie samego zajścia (np. kolizji z innym autem). Najczęściej więc termin ten to po prostu 3 lata od wypadku.

Inne zasady w przypadku szkody na osobie, przestępstw i poszkodowanych małoletnich – jakie terminy tu obowiązują?

Wyżej opisana zasada jest jednak tylko regułą ogólną. A od tej – jak możesz się spodziewać – istnieją pewne wyjątki.

Pierwszy z nich dotyczy szkód na osobie, a więc tych związanych z rozstrojem zdrowia lub uszkodzeniem ciała. W takich sytuacjach możesz domagać się m.in. zwrotu kosztów leczenia albo rehabilitacji. Na zgłoszenie szkody będziesz mieć znów 3 lata od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie, ale bez 10-letniego ograniczenia. Nie ma więc znaczenia, czy uświadomisz sobie istnienie szkód od razu, po 5, czy może po 15 latach.

Kolejny wyjątek dotyczy poszkodowanych osób małoletnich. Aby zapewnić im dostatecznie długi czas na zgłoszenie szkody, przepisy zakładają, że termin nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od uzyskania przez nie pełnoletności. Jeśli więc doznasz szkód np. w wieku 14 lat, to termin teoretycznie powinien upłynąć 3 lata później, czyli jeszcze zanim staniesz się osobą pełnoletnią. Dzięki wspomnianemu przepisowi na zgłoszenie szkody będziesz mieć jednak czas aż do 20. roku życia.

Ostatni wyjątek odnosi się do przestępstw. Jeśli to właśnie w ich wyniku doszło do powstania szkody, to na jej zgłoszenie masz aż 20 lat. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy dowiesz się o szkodzie. Termin liczy się od chwili popełnienia przestępstwa.

Termin na zgłoszenie szkody z OC możesz wydłużyć, przerywając bieg przedawnienia

Zgłoszenie szkody po przewidzianych terminach sprawia, że Twoje roszczenie jest przedawnione. Ubezpieczyciel może więc podnieść zarzut przedawnienia (czyli mówiąc prościej: powiedzieć, że czas na zgłoszenie szkody minął) i w ten sposób uniknąć obowiązku zapłaty.

Bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych możesz jednak przerwać, m.in poprzez zawiadomienie o szkodzie. Oznacza to, że jeśli Twoje roszczenia przedawniają się z upływem X lat, to w tym czasie musisz jedynie zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie, ale już niekoniecznie uzyskać pieniądze. Dokonując zgłoszenia, przerywasz bieg przedawnienia. Tym samym zacznie on biec na nowo od momentu, w którym otrzymasz decyzję od zakładu ubezpieczeń.

Przykładowo: we wrześniu 2018 roku dochodzi do wypadku. Co do zasady masz 3 lata na zgłoszenie szkody. Z ubezpieczycielem kontaktujesz się dopiero w styczniu 2021 roku. W tym momencie przerywasz bieg przedawnienia. W lutym 2021 roku otrzymujesz decyzję, w której ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. Właśnie od tej chwili termin biegnie na nowo. Masz więc kolejne 3 lata na skuteczne ubieganie się o odszkodowanie (czyli chociażby na odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego i ewentualne wniesienie pozwu).

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma ubezpieczyciel?

Wiesz już, jaki jest termin zgłoszenia szkody z OC, więc pewnie nasuwa Ci się drugie ważne pytanie – ile musisz poczekać na należne Ci pieniądze? Tutaj znów można odpowiedzieć „to zależy”.

Według głównej zasady będzie to 30 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W tym czasie ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci pieniądze.

Może się jednak okazać, że sprawa jest skomplikowana – np. pojawią się wątpliwości dotyczące wielkości szkód albo odpowiedzialności za ich naprawienie. Wtedy w ciągu 30 dni ubezpieczyciel wypłaca Ci tylko kwotę bezsporną. Jednocześnie informuje Cię, że potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie istotnych okoliczności. Pozostałą kwotę otrzymasz najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili, kiedy uda się to zrobić, jednak maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Termin na wypłatę odszkodowania może przekroczyć 90 dni tylko w przypadku, gdy ze względu na szkodę toczy się postępowanie cywilne lub karne. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo wypłacić Ci pieniądze dopiero po zakończeniu postępowania (o ile od jego rozstrzygnięcia zależy też czy i jakiej wysokości odszkodowanie otrzymasz).

Termin zgłoszenia szkody OC – podsumowanie

  1. Na zgłoszenie szkody z OC co do zasady masz 3 lata od chwili, w której dowiesz się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, przy czym maksymalnie 10 lat od wypadku.
  2. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, które dotyczą małoletnich poszkodowanych, szkód na osobie oraz szkód wynikających przestępstwa. W efekcie termin na zgłoszenie szkody czasem może wynosić nawet 20 lat.
  3. Czas na skuteczne dochodzenie odszkodowania możesz przy tym wydłużać poprzez przerwanie terminu biegu przedawnienia. Możliwe to jest chociażby dzięki zgłoszeniu szkody czy wniesieniu pozwu.
  4. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel co do zasady ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W niektórych przypadkach czas ten może się wydłużyć do 90 dni, a nawet trwać jeszcze dłużej, jeśli decyzja ubezpieczyciela uzależniona jest od toczącego się postępowania.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

wypadek sprzed lat odszkodowanie

Baza wiedzy

Wypadek sprzed lat a odszkodowanie – czy możesz je otrzymać?

Nie zawsze tuż po wypadku zgłaszasz się po odszkodowanie. Zdarza się, że mijają miesiące, a nawet lata, nim w końcu się za to zabierzesz. Czy w takiej sytuacji w ogóle masz jeszcze co liczyć na jakiekolwiek pieniądze? Na szczęście nawet za wypadek sprzed lat możesz otrzymać odszkodowanie.

przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Wiele osób poszkodowanych, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego, nie zdaje sobie sprawy, że ma ograniczony czas na działanie. Wszystko ze względu na przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela

Baza wiedzy

Wypłata odszkodowania – ile czasu ma ubezpieczyciel?

Przepisy dokładnie regulują czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku OC co do zasady będzie to 30 dni. Inaczej natomiast sytuacja wygląda, jeśli likwidacji szkody dokonujesz ze swojej polisy AC.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się