Szkody osobowe

Szkody osobowe to straty, które powstały na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Wśród nich znajdują się również utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do powstania szkody.

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:

  • kierowców
  • pasażerów
  • rowerzystów
  • pieszych.

W następstwie szkody osobowej osobie poszkodowanej może przysługiwać szeroki wachlarz świadczeń. Należą do nich:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym oraz kosztów transportu poszkodowanego i jego najbliższych;
  • rentę uzupełniającą, będącą wyrównaniem różnicy pomiędzy wysokością zarobków osoby poszkodowanej przed wypadkiem w stosunku do jej dochodów po wypadku;
  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty);
  • renta na zwiększone potrzeby.

Chcąc uzyskać świadczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego, warto poprosić o wsparcie profesjonalną kancelarią prawną, która pomoże Ci uzyskać należne środki finansowe. Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie komunikacyjne skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Nasze atuty:

Wysokie świadczenia

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych skutecznie uzyskujemy świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku - zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu. Nasze wieloletnie doświadczenie i współpraca z niezależnymi orzecznikami medycznymi pozawalają na uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Jasne zasady wynagradzania

Jedyne wynagrodzenie kancelarii stanowi prowizja o uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek opłat z góry. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Kompleksowa obsługa

Powierzając nam sprawę możesz liczyć na kompetentne, darmowe porady we wszystkich kwestiach prawnych związanych z obsługiwanym wypadkiem np. dotyczące świadczeń ZUS, postępowania karnego, sprawy spadkowej, ubezwłasnowolnienia itp.

Wsparcie finansowe

Ofiarom wypadków komunikacyjnych znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej oferujemy pomoc finansową do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody.

Rzetelna ocena uszczerbku na zdrowiu

Dzięki współpracy z lekarzami różnych specjalizacji możemy w sposób rzetelny i niezależny ocenić zakres i następstwa wypadku dla zdrowia osoby poszkodowanej, przez co mamy realny wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń.

Pomoc profesjonalisty

Poszkodowanemu zapewniamy darmowe wsparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku.

Niezidentyfikowany sprawca

Pomożemy uzyskać odszkodowanie komunikacyjne nawet w przypadku, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Weryfikacja starych spraw

Możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny do 20 lat wstecz. Nawet jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

Jakie sprawy obsługujemy Zobacz wszystkie >

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.