Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Polacy coraz chętniej walczą w sądach o pieniądze po wypadkach od ubezpieczyciela OC sprawcy szkody. Często pomocna jest w takich przypadkach wiedza prawnicza. Zacznijmy od wyjaśnienia różnic pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem.

Jakie są różnice pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem?

Najprościej mówiąc odszkodowanie dotyczy szkód o charakterze majątkowym (np. uszkodzony samochód) i jest to forma rekompensaty, której celem jest naprawienie szkody. Nie musi być ona pieniężna, może ona również polegać na naprawie szkody. Z kolei zadośćuczynienie to świadczenie mające za zadanie rekompensatę negatywnych przeżyć poszkodowanego takich jak ból, cierpienie, utrata zdrowia, utrata zarobków, czy urazy psychiczne związane z samym wypadkiem.

Jak więc otrzymać pieniądze z tytułu zadośćuczynienia?

Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Należy mu zgłosić szkodę osobową. Oczywiście przy zgłoszeniu trzeba określić o które dokładnie ze świadczeń się ubiegamy, a także kwotę na jaką wyceniamy szkodę. To ostatnie z pewnością jest najtrudniejsze, bo ciężko wycenić doznany ból i cierpienie na konkretną kwotę pieniężną, ponieważ zdrowie nie ma swojej ceny. Należy opisać dokładnie skąd ta kwota się wzięła, dlatego ważne jest zbieranie wszystkich paragonów dotyczących naszego leczenia – leków czy zabiegów, które będziemy mogli przedstawić ubezpieczycielowi.

Co jednak jeśli ubezpieczyciel nie zgadza się z żądaniami poszkodowanego i przyznaje znacznie mniejsze świadczenie?

Należy odwołać się od takiej decyzji, pisząc odwołanie do ubezpieczyciela. Gdy ponownie dostaniemy odpowiedź negatywną, należy kontynuować działania. Możemy złożyć pozew sądowy, co wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ musimy sami pokryć koszty sądowe, które w przypadku przegranej, nie zostaną zwrócone.

Innym rozwiązaniem po odmownej decyzji na odwołanie jest złożenie skargi do Rzecznika Finansowego, który oferuje dwie możliwości do wyboru przy sporze z firmą ubezpieczeniową:

  • skargę poreklamacyjną - postępowanie interwencyjne tj. rzecznik  zbierze wszystkie argumenty przemawiające na korzyść poszkodowanego i wniesie o zmianę stanowiska ubezpieczyciela. Jest to droga bezpłatna.
  • druga opcja - skarga poreklamacyjna – postępowanie polubowne. Wymaga ona jednak opłaty około 50 zł. W tym postępowaniu Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron.

Celem tej drogi jest zawarcie ugody pomiędzy stronami, a to oznacza, że jedna i druga strona musi być gotowa na ustępstwa. Należy jednak pamiętać, że Rzecznik Finansowy nie zastępuje sądu i nie wydaje wyroku w sprawach spornych pomiędzy ubezpieczycielem, a poszkodowanym. Ma on jedynie kompetencje do interwencji w sytuacji, gdy działanie ubezpieczyciela ma charakter naruszający prawo. Skuteczność tego organu nie jest zazwyczaj na zadowalającym poziomie, ale ubezpieczyciele liczą się ze zdaniem Rzecznika Finansowego.  

Droga do uzyskania satysfakcjonujących świadczeń jest długa i męcząca, szczególnie jeśli nie znamy dobrze swoich praw. Najlepszą drogą w takich wypadkach jest podjęcie współpracy z Kancelarią Prawną zajmującą się dochodzeniami i odzyskiwaniem odszkodowań. Poszkodowany nic na tym nie straci, bo wynagrodzenie jest pobierane w formie prowizji od uzyskanej kwoty, a ma on bardzo duże szanse na otrzymanie jeszcze większych świadczeń, niż te, które byłby uzyskać sam w walce z ubezpieczycielem. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jako kancelaria prawna posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania po wypadku komunikacyjnym.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.