Wypadek na chodniku

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.10.2022

złamanie ręki na chodniku

Czy wiesz, że za złamanie ręki na chodniku możesz otrzymać odszkodowanie? Upadek nie zawsze musi wynikać z Twojej nieuwagi. Bardzo często przyczyna tkwi w złym stanie nawierzchni – dziurach, oblodzeniu, nierównościach czy zalegającym śniegu. A w takim przypadku osoba, która dopuściła się tych zaniedbań, powinna zrekompensować Ci szkody. 

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku?

Zgodnie z podstawowym przepisem prawa odszkodowawczego:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Oznacza to, że żeby należały Ci się jakiekolwiek pieniądze, musisz udowodnić istnienie 3 elementów:

 • szkody,
 • winy,
 • związku przyczynowo-skutkowego między winą i szkodą.

Szkoda

Skoro omawiamy konkretny przypadek – złamanie ręki na chodniku – to warunek wystąpienia szkody jest praktycznie automatycznie spełniony.

W końcu jeśli doszło do złamania, musisz ponieść koszty leczenia, rehabilitacji itd. Często też nie będziesz w stanie pracować przynajmniej przez jakiś czas. To wszystko właśnie szkody, które powinny zostać naprawione poprzez wypłacone Ci odszkodowanie.

Wina

Szkoda to jednak nie wszystko. Cytowany przepis wyraźnie wskazuje, że musisz udowodnić również winę. Sam fakt, że złamiesz rękę przy upadku, o niczym więc nie przesądza. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie – jaki był powód tego zdarzenia?

Z jednej strony do upadku mogło dojść po prostu ze względu na Twoją nieuwagę. Wtedy trudno kogokolwiek o to obwiniać. Inaczej sprawa wygląda, gdy przyczyna tkwi w złym stanie nawierzchni. Mowa tu o takich przypadkach jak m.in.:

 • ruszające się płyty,
 • nierówności i dziury w chodniku,
 • oblodzenie,
 • śliskie plamy (np. plamy po oleju samochodowym),
 • nieodśnieżony chodnik.

W takich sytuacjach zdecydowanie osoba odpowiedzialna za utrzymanie chodnika w należytym stanie nie wywiązała się ze swojego obowiązku. A to oznacza, że ponosi winę za wypadek i drugi wymóg na drodze do uzyskania odszkodowania został spełniony.

Związek przyczynowo-skutkowy

Gdy udowodnisz winę i szkodę, związek przyczynowo-skutkowy nie powinien stwarzać większych trudności. Weźmy pod uwagę na przykład poślizgnięcie się i złamanie ręki na oblodzonym chodniku. Trudno przecież mieć wątpliwości, że to właśnie śliska nawierzchnia doprowadziła do Twojego upadku. Szkoda (złamana ręka i związane z tym koszty) wynika więc bezpośrednio z zaniedbań osoby odpowiedzialnej za stan chodnika.

Kto odpowiada za stan chodnika?

Załóżmy więc, że nawierzchnia była popękana, oblodzona czy w jakikolwiek inny sposób zaniedbana. W takiej sytuacji za złamanie ręki na chodniku należy Ci się odszkodowanie. Żeby jednak je otrzymać, musisz wiedzieć, do kogo zgłosić się po pieniądze.

Niestety sprawa jest dość skomplikowana. Za utrzymanie chodnika w odpowiednim stanie odpowiada właściciel nieruchomości. A może być nim z jednej strony osoba prywatna (gdy chodnik należy np. do czyjegoś domu), firma, konkretna instytucja albo spółdzielnia mieszkaniowa czy gmina. Jak widzisz, ustalenie, od kogo domagać się pieniędzy, może okazać się wyzwaniem.

Do niedawna komplikacji było jeszcze więcej. Dużym problemem przy ubieganiu się o odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku czy jakiekolwiek inne urazy związane z upadkiem pozostawała niewypłacalność. Większość prywatnych właścicieli budynków nie ma ubezpieczenia, które mogłoby pokryć szkody. Jednocześnie nie zawsze jest w stanie zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że sytuacja mocno zmieniła się w 2017 roku. Wtedy to Sąd Najwyższy uznał, że wprawdzie to właściciel nieruchomości musi utrzymać chodnik w odpowiednim stanie, ale to gmina nadzoruje, czy wywiązuje się z tego obowiązku i w razie konieczności sięga po „stosowne środki przymuszające”.

Oznacza to, że w wielu przypadkach po odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku możesz zwrócić się bezpośrednio do gminy. A ta z pewnością będzie mieć odpowiednie środki, by wypłacić pełną rekompensatę. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż w pierwszej kolejności i tak musisz wiedzieć, do kogo zgłosić się po pieniądze w konkretnej sytuacji.

Czego może się domagać od właściciela nieruchomości osoba poszkodowana upadkiem na zaniedbanym chodniku?

Wiesz już, kto powinien wypłacić odszkodowanie za złamaną rękę i ewentualne inne obrażenia. Teraz musisz jeszcze zadbać o udowodnienie wszystkich 3 wymienionych czynników – winy, szkody i związku przyczynowo-skutkowego.

W przypadku szkody znaczenie będą mieć wszystkie konsekwencje wypadku na chodniku. W pierwszej kolejności zastanów się więc, jakie koszty i straty wiązały się dla Ciebie z tym zdarzeniem. Złamanie ręki na chodniku mogło prowadzić do takich szkód, jak m.in.:

 • konieczność zakupu leków i odbycia leczenia,
 • poniesienie kosztów dojazdów do szpitala, na rehabilitację itd.,
 • utracony dochód (jeśli w wyniku złamania ręki nie jesteś w stanie pracować),
 • inne wydatki i straty poniesione ze względu na wypadek.

Te materialne kwestie to właśnie elementy wchodzące w skład odszkodowania.

Na marginesie warto jednak dodać, że zwykle będziesz mieć prawo i do innych świadczeń. W końcu wypadek to także ból, strach i inne niematerialne szkody. Za takie krzywdy możesz natomiast otrzymać zadośćuczynienie. Jest to o tyle ważne, że odszkodowanie i zadośćuczynienie wzajemnie się nie wykluczają. Masz więc prawo domagać się ich obu jednocześnie.

Jakie dowody są potrzebne?

Jak już wiesz, żeby dochodzić odszkodowania, musisz udowodnić winę, szkodę i związek przyczynowo-skutkowy. A to oznacza, że w tej sprawie ogromną rolę odgrywają dowody. Jeśli nie udokumentujesz jakichś kosztów – nikt Ci ich nie zwróci. A jeśli nie wykażesz winy zarządcy – w ogóle nie otrzymasz odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jakie dowody mogą więc okazać się przydatne? Przede wszystkim warto zadbać o materiał z miejsca samego zdarzenia. To może być:

 • notatka policji lub straży miejskiej,
 • zdjęcia przedstawiające dziury, oblodzenia na chodniku itd.,
 • oświadczenia świadków zdarzenia,
 • nagranie z monitoringu (jeśli w tym miejscu znajdowała się kamera).

Druga kwestia to dokumenty dotyczące bezpośrednio szkód majątkowych i niemajątkowych. W ich skład wchodzi m.in.:

 • dokumentacja medyczna,
 • rachunki za zakup leków, odbycie rehabilitacji itd.,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające utracone zarobki,
 • dokumentacja wartości ewentualnych uszkodzonych przy upadku przedmiotów (telefon, laptop itd.).

Ile dostaje się odszkodowania za złamaną rękę?

Być może w tym momencie zastanawiasz się, czy ubieganie się o jakiekolwiek pieniądze w ogóle Ci się opłaca. Jak wysokiego może być zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku? Niestety tutaj prawidłowa odpowiedź może być tylko jedna – to zależy.

Po pierwsze, jak już wiesz, odszkodowanie ma pokryć poniesione przez Ciebie straty majątkowe i koszty. Oznacza to, że jego wysokość zawsze zależy od tego, jakie wydatki wystąpiły akurat w Twoim przypadku. Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie poznasz, sumując wszystkie koszty, utracony dochód i inne ewentualne straty finansowe.

Jeśli natomiast chodzi o zadośćuczynienie, to tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Mogłoby się wydawać, że za złamaną rękę każdy poszkodowany powinien otrzymać tyle samo pieniędzy. Jest jednak zupełnie inaczej

Każdy przeżywa ból w inny sposób. Poza tym złamanie złamaniu nie równe – niektóre okazują się bardzo skomplikowane, podczas gdy w przypadku innych rekonwalescencja będzie stosunkowo krótka. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że z uwagi na wykonywany zawód dla niektórych osób ręka złamana na chodniku to tylko chwilowa przerwa w pracy, a dla innych – zagrożenie dla całej kariery. A to wciąż nie wszystkie czynniki, od których zależy wysokość zadośćuczynienia.

Z tego też powodu rozstrzygnięcia bywają naprawdę różne. Przykładowo, pracownik stacji benzynowej, który złamał kość łokciową, a do tego miał podejrzenie złamania głowy kości promieniowej, dostał zaledwie 8 tysięcy. Z drugiej strony bywały przypadki, gdy za złamanie ręki sądy przyznawały nawet 60 tysięcy złotych. Jak widzisz, rozstrzał jest ogromny. W dużym uproszczeniu można jednak przyjąć, że w większości przypadków suma odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie ręki na chodniku oraz pozostałe obrażenia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak uzyskać odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku?

Większość spraw o odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku kończy się w sądzie, ale w pierwszej kolejności możesz spróbować polubownie rozwiązać sprawę. Najlepiej więc, gdy poinformujesz zarządcę chodnika, że doszło do wypadku i wystąpisz o zapłatę odszkodowania. Do wysyłanego pisma koniecznie dołącz wszystkie potrzebne dowody.

Może okazać się, że zarządca ma wykupioną odpowiednią polisę. Wtedy wskaże Ci, do jakiego ubezpieczyciela się zgłosić i o odszkodowanie za złamaną rękę będziesz występować już bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Często na tym etapie sprawa jednak się nie kończy. Zarządca nie zawsze przyzna, że dopuścił się zaniedbań. Może też twierdzić, że żądana przez Ciebie kwota jest wygórowana. Podobnie sprawa wygląda, gdy występujesz do ubezpieczyciela – często nawet odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie przyniesie zamierzonych skutków.

Kolejnym krokiem będzie więc złożenie pozwu o zapłatę. Oczywiście ta droga może Ci się wydawać stresująca i skomplikowana. Pamiętaj jednak, że po pierwsze, w ten sposób walczysz o pieniądze, które Ci się należą. Dlaczego masz pokrywać z własnej kieszeni koszty leczenia, przechodzić rehabilitację i jeszcze znosić ból? Walcząc o swoje prawa, odzyskujesz pieniądze, które Ci się należą, a do tego sprawiasz, że zarządca ponosi odpowiedzialność za swoje zaniedbania.

Poza tym złożenie pozwu nie oznacza od razu, że czeka Cię długa i stresująca rozprawa. Druga strona zwykle też tego nie chce. Prowadziliśmy już wiele spraw, w których ubezpieczyciel po złożeniu pozwu wychodził z propozycją ugody. Po  negocjacjach ostatecznie udawało się więc zakończyć sprawę polubownie i na warunkach korzystnych dla poszkodowanego.

I wreszcie najważniejsze – nie musisz przecież działać samodzielnie. Sprawy w sądzie wiążą się z wieloma formalnościami i wymagają znajomości mnóstwa przepisów. Możesz jednak skorzystać z pomocy specjalistów, którzy we wszystkim Cię wyręczą i tym samym uzyskać najwyższą możliwą kwotę, nie inwestując w całą sprawę wiele czasu i nerwów.

Odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku – podsumowanie

 1. Odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku należy Ci się, jeśli do upadku doszło ze względu na zły stan nawierzchni – dziury, nierówności, wystające elementy, ale także oblodzenie czy nieodśnieżenie.
 2. Konieczne będzie udowodnienie 3 elementów: szkody, winy i związku przyczynowo-skutkowego. Musisz więc wykazać, że to zaniedbania zarządcy chodnika doprowadziły do wypadku, a także udokumentować koszty i straty, jakie się z tym wiązały.
 3. Najwięcej problemów zwykle stwarza ustalenie, kto odpowiada za stan chodnika. W zależności od konkretnego przypadku może to być m.in. gmina, spółdzielnia mieszkaniowa czy właściciel nieruchomości. Jeśli nie chcesz samodzielnie się tym zajmować, możesz skorzystać z pomocy kancelarii.
 4. W pierwszej kolejności wzywasz zarządcę chodnika (lub jego ubezpieczyciela) do wypłaty odszkodowania. Jeśli nie chce tego zrobić dobrowolnie, o należne Ci pieniądze możesz walczyć w sądzie albo negocjować warunki ugody, która zadowoli obie strony.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za poślizgnięcie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za poślizgnięcie – kiedy i na jakich zasadach je otrzymasz?

Poślizgnięcie nie musi prowadzić do dużych urazów. Czasem jednak konsekwencją takiego zdarzenia okazują się nawet złamania czy poważne problemy zdrowotne. Wtedy możesz zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie drogi w odpowiednim stanie i żądać odszkodowania.

 

odszkodowanie za upadek w sklepie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za upadek w sklepie

Śliska podłoga, źle postawiony towar – czasem niewiele trzeba, by doszło do upadku w sklepie. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji zgłosić się do ubezpieczyciela sklepu i żądać naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód.

odszkodowanie zadośćuczynienie

Baza wiedzy

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym różnią się od siebie te dwa świadczenia?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa zupełnie różne pojęcia, które jednak wciąż są często mylone. Czym różnią się od siebie te dwa świadczenia i kiedy możesz domagać się zadośćuczynienia, a kiedy odszkodowania?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się