Baza wiedzy

Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 24.06.2022

jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC

Jeśli dojdzie do wypadku z winy innego kierowcy, możesz zgłosić się do jego ubezpieczyciela po wypłatę odszkodowania. Potem pozostaje Ci już tylko uzbroić się w cierpliwość. Ale jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC? Na szczęście ubezpieczyciel ma ograniczony termin na działanie.

Podstawy prawne są jasne: wypłata odszkodowania z OC ma nastąpić w określonym czasie

Ubezpieczyciel nie ma dużej dowolności, jeśli chodzi o termin wypłaty odszkodowania z OC. Tę kwestię precyzyjnie regulują przepisy, a dokładniej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Tym samym towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu 30 dni. Termin ten liczy się od momentu, w którym otrzyma zawiadomienie o szkodzie. 30 dni powinno być więc maksymalnym czasem, w jakim pieniądze trafią na Twoje konto.

Jeśli więc dostarczysz wszystkie niezbędne dokumenty, a okoliczności wypadku nie budzą wątpliwości, w teorii możesz otrzymać odszkodowanie już nawet w ciągu kilku dni.

Dla szczególnych przypadków przewidziano dłuższy termin na wypłatę odszkodowania

Jak to jednak bywa z zasadami, istnieją pewne wyjątki. Tak jest i w przypadku 30-dniowego terminu.

Zdarza się, że ustalenie wysokości odszkodowania, kwestii odpowiedzialności za naprawienie szkody czy innych tzw. istotnych okoliczności nie byłoby możliwe w tak krótkim czasie.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze w ciągu 14 dni od momentu ustalenia istotnych okoliczności albo od chwili, gdy było to możliwe. Termin ten nie może przy tym przekroczyć 90 dni od chwili zgłoszenia szkody.

Co więcej, w takim przypadku ubezpieczyciel musi:

  • poinformować Cię pisemnie o dłuższym czasie czekania na odszkodowanie,
  • podać przyczynę opóźnienia,
  • wskazać planowany czas wyjaśnienia sprawy.

Obojętnie, jak długo potrwa ustalenie tych istotnych okoliczności, w ciągu 30 dni od zawiadomienia o szkodzie i tak musisz otrzymać kwotę bezsporną. Jest to suma, która przysługuje Ci niezależnie od dalszych ustaleń. Z tego też powodu zwlekanie z jej wypłatą byłoby zupełnie bezzasadne.

Pamiętaj też, że samo otrzymanie kwoty bezspornej w żaden sposób nie zamyka Ci drogi do uzyskania pełnego odszkodowania w późniejszym terminie.

Co więcej, jeśli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania zależy od wyniku toczącego się postępowania czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania może jeszcze się wydłużyć – aż do momentu zakończenia całej sprawy sądowej.

Czy można przyspieszyć otrzymanie środków?

Masz przynajmniej częściowy wpływ na to, jak szybko otrzymasz odszkodowanie. Jak już wiesz, o ile okoliczności danej sprawy są jasne, ubezpieczyciel wypłaci Ci należną kwotę w 30-dniowym terminie. W Twoim interesie leży więc zadbanie o to, by żadne wątpliwości się nie pojawiły, a przynajmniej by było ich jak najmniej. A to oznacza przede wszystkim, że musisz dopełnić wszelkich formalności.

Zadbaj więc o dostarczenie kompletnych dokumentów, które pozwolą ustalić rozmiar szkody i okoliczności wypadku. Wśród nich mogą znaleźć się m.in. relacje świadków, zdjęcia z miejsca zdarzenia czy dokumentacja medyczna.

Duże znaczenie będzie mieć także oświadczenie o zdarzeniu drogowym. To na jego podstawie da się ustalić, czy drugi kierowca ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, a więc czy należy Ci się odszkodowanie z jego OC. Spisując taki dokument, zadbaj więc o szczegółowe wskazanie wszystkich okoliczności związanych z powstaniem szkody.

Jeśli natomiast Ty i drugi kierowca nie jesteście zgodni co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie, pozostaje wezwanie policji. Wtedy to ona rozstrzygnie kwestię winy, a zamiast oświadczenia dostarczysz zakładowi ubezpieczeń notę policyjną.

Aby zwiększyć swoje szanse na szybkie otrzymanie pieniędzy, musisz też zwrócić uwagę na kwestię formalne. Sprawdź na stronie danego zakładu ubezpieczeń, w jakiej formie przyjmuje zgłoszenia.

Odwlekanie decyzji o wypłacie odszkodowania z OC przez firmy ubezpieczeniowe – co możesz zrobić?

Choć przepisy jasno określają, jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania, to zakłady ubezpieczeń nieraz odwlekają decyzję. Zdarza się, że wykorzystują każdą możliwą przeszkodę, by opóźnić wypłatę – np. nie chcą uznać swojej odpowiedzialności albo czekają na uprawomocnienie się wyroku, nawet jeśli nie ma on bezpośredniego wpływu na wysokość należnej Ci kwoty.

Problem pojawia się także w przypadku czynności, które nie mają określonych terminów. Zdarza się, że występujesz o pełne akta szkody, chcąc podjąć dalsze kroki (np. złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego). Nikt nie odpowiada jednak na wysłanego maila i sprawa się przeciąga.

Niestety, nie jest to dla Ciebie korzystna sytuacja. Nie ma przy tym jednego, uniwersalnego i skutecznego schematu działania. Z naszego doświadczenia wynika, że wszystko zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku jednego ubezpieczyciela najlepiej sprawdzi się wysłanie kolejnego maila i monitowanie (przypomnienie o obowiązku dostarczenia dokumentów), innym razem trzeba wykonać telefon – np. skontaktować się ze starszym likwidatorem albo rzecznikiem poszkodowanego.

Na stronie ubezpieczyciela nie znajdziesz jednak informacji, co robić i z kim najlepiej porozmawiać, by przyspieszyć cały proces. Prowadząc tysiące tego typu spraw, zgromadziliśmy odpowiednie dane kontaktowe i nauczyliśmy się, w jaki sposób najlepiej kontaktować się z konkretnym ubezpieczycielem. Wiadomo jednak, że Ty jako osoba spoza branży odszkodowawczej nie masz skąd czerpać tej wiedzy.

Właśnie dlatego duże znaczenie w kontekście szybkiego uzyskania należnych Ci pieniędzy może mieć skorzystanie z pomocy kancelarii wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań.

Problem z wypłatą odszkodowania – pomoc Rzecznika Finansowego czy wniesienie pozwu?

Oczywiście zawsze możesz też zdecydować się na alternatywę, jaką jest pomoc Rzecznika Finansowego. Zwykle wcale nie doprowadzi to jednak do szybkiego uzyskania odszkodowania, a nawet może spowodować, że sprawa się wydłuży. Warto jednak dodać, że złożenie skargi może wiązać się z nałożeniem na TU kary finansowej.

Zwykle jednak liczy się dla Ciebie przede wszystkim szybkie odzyskanie należnych Ci pieniędzy, a nie ukaranie ubezpieczyciela. Wtedy zdecydowanie lepiej sprawdzi się droga sądowa. Wprawdzie toczenie takiego sporu nie należy do najprzyjemniejszych, jednak zawsze możesz skorzystać z pomocy prawnika, który wyręczy Cię praktycznie we wszystkim. To właśnie wniesienie pozwu zazwyczaj umożliwi Ci najszybsze odzyskanie pieniędzy albo doprowadzi do zawarcia korzystnej ugody.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania? – podsumowanie

  1. Ubezpieczyciel co do zasady ma maksymalnie 30 dni na wypłatę odszkodowania (termin liczony od momentu zgłoszenia szkody). W szczególnych sytuacjach czas ten można wydłużyć do maksymalnie 90 dni od momentu zgłoszenia szkody, a jeśli znaczenie w tej sprawie ma toczące się postępowanie – aż do jego zakończenia.
  2. Masz szansę przyspieszyć wypłatę odszkodowania, dbając o złożenie zawiadomienia w odpowiedniej formie i dołączając wszystkie niezbędne dokumenty, szczególnie te związane z rozmiarem szkody i kwestią odpowiedzialności za całe zdarzenie.
  3. Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, możesz domagać się odsetek za opóźnienie, a także złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Najlepsze i najszybsze efekty zwykle przyniesie jednak wniesienie pozwu.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

czas likwidacji szkody

Baza wiedzy

Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w określonym terminie. Jeśli jednak czas likwidacji szkody z nieuzasadnionych powodów się wydłuży, możesz domagać się nie tylko samego odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie.

termin zgłoszenia szkody OC

Baza wiedzy

Ile czasu masz na zgłoszenie szkody z OC?

Stłuczki samochodowe to codzienność na polskich drogach. Jeśli jedna z nich przytrafi się także Tobie, pamiętaj, by zgłosić szkodę w odpowiednim terminie. Masz bowiem ograniczony czas na skuteczne dochodzenie odszkodowania.

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o ustalanie zasad wypłaty odszkodowania. Przepisy narzucają mu m.in. termin, w którym musi wypłacić należne Ci pieniądze.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się