Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego

Wypadek drogowy wiąże się nie tylko z uszkodzeniem samochodu, ale przede wszystkim z uszczerbkiem na zdrowiu. Jako osoba poszkodowana możesz więc domagać się pokrycia kosztów naprawy pojazdu i zrekompensowania wszelkich innych szkód. Aby jednak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego, musisz podjąć szereg czynności. O niektóre kwestie trzeba zadbać tuż po całym zdarzeniu.

Jaką dokumentację należy zgromadzić tuż po wypadku?

Aby uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego, musisz zatroszczyć się o zebranie odpowiedniej dokumentacji już na miejscu zdarzenia. W ten sposób będziesz w stanie łatwiej wykazać poniesione szkody. W przypadku kolizji takim dokumentem może być sporządzone przez Ciebie i sprawcę wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Inaczej sprawa wygląda już w razie wypadku, czyli wtedy, gdy co najmniej jedna osoba poniesie śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. Wtedy konieczne okaże się wezwanie policji i to właśnie przygotowana przez nią notatka zastąpi oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Warto jednak dodatkowo wykonać zdjęcia z miejsca wypadku, a jeśli całe zdarzenie widzieli świadkowie – ich również poprosić o złożenie oświadczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Powyższe dokumenty mogą jednak okazać się niewystarczające przy dochodzeniu wypłaty odszkodowania. Na szkodę oprócz wydatków związanych z naprawą czy utratą samochodu składają się bowiem także wszelkie inne straty poniesione przez Ciebie wskutek wypadku, a więc także koszty:

 • opieki lekarskiej,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków czy sprzętu medycznego,
 • dojazdu do lekarzy czy szpitali,
 • utraconego wynagrodzenia,
 • poniesione z tytułu konieczności podjęcia nowego zatrudnienia.

Aby udowodnić wysokość szkód, musisz więc zgromadzić wszelkiego rodzaju zaświadczenia lekarskie, rachunki związane z dochodzeniem do zdrowia czy zmianą sytuacji życiowej i je również dołączyć do wniosku o wypłatę odszkodowania. Co ważne, roszczenia należy kierować nie do samego sprawcy wypadku, ale do jego ubezpieczyciela.

Możesz ustalić go przy pomocy strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisując numer rejestracyjny samochodu sprawcy i datę wypadku. Ubezpieczyciel będzie mieć wówczas 30 dni na zapłatę odszkodowania. Jeśli natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Pamiętaj też, że sprawca wypadku drogowego ma obowiązek nie tylko pokryć szkody majątkowe, ale także te niematerialne, związane z krzywdą czy cierpieniem. Do towarzystwa ubezpieczeniowego oprócz odszkodowania możesz więc kierować drugie roszczenie – o zapłatę zadośćuczynienia.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie kierowany do ubezpieczyciela sprawcy powinien zawierać takie informacje jak:

 • Twoje dane,
 • numer polisy sprawcy wypadku,
 • opis wypadku wraz z określeniem daty i miejsca zdarzenia,
 • roszczenia – wskazanie wysokości żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • dokładny opis poniesionych przez Ciebie szkód, a także opis przebiegu i czasu trwania leczenia, stanu psychicznego czy wpływu wypadku na Twoje dalsze życie,
 • dokumenty potwierdzające stanowisko przedstawione we wniosku.

Sporządzenie rzetelnego i kompletnego wniosku pozwoli Ci uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego. To właśnie przedstawiając jak najwięcej danych, szczegółów i dokumentów, możesz zapobiec sytuacji, w której ubezpieczyciel zakwestionuje wysokość poniesionych szkód i wypłaci Ci mniejszą kwotę.

Odszkodowanie jest zbyt niskie – co dalej?

Czasami jednak nawet staranne przedstawienie roszczeń i poparcie ich szczegółową dokumentacją okazuje się niewystarczające, a ubezpieczyciel przyznaje za niskie odszkodowanie. Duże wątpliwości nieraz budzi także kwestia samego zadośćuczynienia. Kwoty rekompensującej cierpienie nie można ustalić na podstawie jakichkolwiek rachunków, dlatego decyzje ubezpieczyciela mogą być naprawdę różne.

Wielu poszkodowanych nie zdaje sobie jednak sprawy, że decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Pamiętaj, że zawsze możesz się od niej odwołać, a jeśli i to nie odniesie skutku – skierować sprawę na drogę sądową.

Odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego – podsumowanie

 1. Już na miejscu wypadku musisz zatroszczyć się o zebranie odpowiedniej dokumentacji. Będzie to przede wszystkim notatka policyjna. Warto jednak dodatkowo wykonać zdjęcia z miejsca wypadku, a także poprosić ewentualnych świadków o złożenie oświadczeń.
 2. Kolejnym krokiem będzie wykazanie poniesionych szkód, a więc zgromadzenie zaświadczeń lekarskich, faktur i rachunków. Potem pozostaje Ci już złożyć wniosek o odszkodowanie, do którego dołączysz wszystkie dokumenty. Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci pieniądze w ciągu 30 dni.
 3. Jeśli ubezpieczyciel zaproponuje odszkodowanie, które Twoim zdaniem jest za niskie, możesz odwołać się od jego decyzji. Jeśli i to nie przyniesie zamierzonych efektów, pamiętaj, że pozostaje jeszcze droga sądowa.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

szkoda z OC sprawcy

Baza wiedzy

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany.  Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy też potrąconym pieszym albo rowerzystą. Aby jednak otrzymać należne Ci odszkodowanie, najpierw musisz zgłosić szkodę.

zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela czy sprawcy

Baza wiedzy

Zgłoszenie szkody OC – u swojego ubezpieczyciela czy sprawcy?

Jako osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym możesz domagać się odszkodowania. Aby jednak je otrzymać, najpierw musisz zgłosić szkodę. I tu pojawia się pytanie – czy likwidację szkody zgłosić do własnego ubezpieczyciela, czy do ubezpieczyciela sprawcy?

odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – czego możesz się domagać?

Każdej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego. Możesz się przy tym domagać zarówno naprawy szkód materialnych, jak i tzw. szkód na osobie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się