Baza wiedzy

Jak napisać opis wypadku do odszkodowania?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

opis wypadku

Aby uzyskać odszkodowanie, musisz sporządzić odpowiedni wniosek. Kluczowe znaczenie będzie mieć wówczas nie tylko określenie swoich roszczeń, ale przede wszystkim przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do całego zdarzenia. To właśnie poprawnie sporządzony opis wypadku pozwoli Ci uzyskać kwotę, która zrekompensuje wszystkie krzywdy i szkody.

Dlaczego opis wypadku jest tak ważny w kontekście odszkodowania?

Do uszczerbku na zdrowiu najczęściej dochodzi wskutek wypadku w pracy lub wypadku drogowego. Szkody na osobie mogą jednak powstać także w wielu innych okolicznościach – chociażby w wyniku wypadku w sklepie czy poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku. Okoliczności każdej z tych sytuacji są więc naprawdę różne. Z tego powodu trudno też wskazać konkretny wzór pisma, jakie należy wysłać do ubezpieczyciela.

Zawsze pamiętaj jednak o podstawowej  zasadzie – opis wypadku do odszkodowania powinien uwzględniać konkretne, precyzyjne, ale też szczegółowe informacje. Pobieżne przedstawienie sprawy może sprawić, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci niższą kwotę i zakwestionuje rzeczywistą wysokość poniesionych szkód.

Przykładowo, w razie wypadku drogowego mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy dane uszkodzenie rzeczywiście powstało wskutek kolizji, a nie przed lub po niej. To właśnie przedstawione przez Ciebie szczegółowe informacje mogą przesądzić na Twoją korzyść. Opis wypadku ma zresztą duże znaczenie nie tylko w kontekście odszkodowania, ale też innych roszczeń – na przykład zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Jak napisać opis wypadku do odszkodowania?

Sporządzając opis wypadku, pamiętaj przede wszystkim o wskazaniu dokładnej daty zdarzenia. Podaj nie tylko dzień, ale i godzinę całego zajścia. Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do miejsca wypadku – najlepiej, by była to precyzyjna podana lokalizacja. Oprócz tego w piśmie zawrzyj dane uczestników zdarzenia oraz świadków, jeśli tacy istnieją.

W dalszej części opis wypadku do odszkodowania powinien wskazywać, w jaki sposób doszło do całego zdarzenia i jakie okoliczności towarzyszyły tej sytuacji. Ten fragment wniosku będzie bardzo różny w zależności od specyfiki danego wypadku. Znaczenie ma tu jednak każdy szczegół i każda informacja, która pozostaje w związku z poniesioną przez Ciebie szkodą.

Jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał z tytułu wypadku przy pracy, w opisie wskaż także zajmowane stanowisko. W odniesieniu do wypadku drogowego duże znaczenie będą mieć natomiast warunki na drodze, ograniczenie prędkości czy stan nawierzchni.

Opis wypadku a wysokość odszkodowania

W opisie wypadku należy zawrzeć także informacje dotyczące stanu zdrowia i doznanych urazów. Na potwierdzenie zaistniałych okoliczności i poniesionych szkód możesz dołączyć do niego dokumenty takie jak:

  • protokół powypadkowy
  • notatka policyjna
  • oświadczenia lekarskie
  • rachunki potwierdzające koszty leczenia.

Ogromny wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania będzie mieć także opis skutków całego zdarzenia. Znaczenie mają tu zarówno aspekty psychiczne, jak i fizyczne.

Pamiętaj, że szkody mogą obejmować także czasowy lub całkowity brak zdolności pracy, koszty poniesione ze względu na konieczność przyuczenia się do innego zawodu czy dostosowania domu do potrzeb poszkodowanego. Co więcej, zaistniały wypadek może pociągać za sobą nie tylko cierpienie fizyczne, ale i psychiczne. Zdarza się nawet, że wskutek takiego zdarzenia musisz poddać się leczeniu psychiatrycznemu albo terapii, nie jesteś w stanie realizować swoich pasji albo opiekować się dziećmi.

Ze względu na wszystkie te okoliczności możesz otrzymać od ubezpieczyciela nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie. To do Ciebie należy jednak ustalenie, jakiej rekompensaty chcesz żądać. O ile szkodę można oszacować na podstawie rachunków, to już ustalenie kwoty za doznane krzywdy jest kwestią bardziej problematyczną.

Przepisy nie wskazują na konkretne wysokości żądanych kwot, a i decyzje ubezpieczycieli mogą być naprawdę różne. Wiele zależy od odpowiedniej argumentacji, dlatego też tak duże znaczenie ma szczegółowe opisanie zdarzeń. W opisie wypadku warto więc przedstawić, jak doznanie uszczerbku wpływa na Twoje dalsze funkcjonowanie oraz jakie skutki wywarło zarówno tuż po wypadku, jak i później.

Opis wypadku do odszkodowania – podsumowanie

  1. Opis wypadku ma za zadanie przede wszystkim przedstawić okoliczności, w jakich doszło do całego zdarzenia. Powinien uwzględniać konkretne, precyzyjne, ale też szczegółowe informacje.
  2. W opisie powinny znaleźć się przede wszystkim takie dane jak dzień i godzina zajścia, lokalizacja i dane ewentualnych świadków. Musisz wskazać w nim także, w jakich okolicznościach doszło do wypadku (np. jaki był stan nawierzchni i pogoda). Każdy szczegół i każda informacja może mieć tu duże znaczenie.
  3. Opis wypadku może wpłynąć nie tylko na samo odszkodowanie, ale także na zadośćuczynienie za doznane krzywdy (ból fizyczny i cierpienie psychiczne).

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

szkoda z OC sprawcy

Baza wiedzy

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany.  Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy też potrąconym pieszym albo rowerzystą. Aby jednak otrzymać należne Ci odszkodowanie, najpierw musisz zgłosić szkodę.

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Jeśli dojdzie do niej z winy drugiego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego

Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Sprawca wypadku drogowego powinien naprawić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Aby jednak tak się stało, musisz zadbać o prawidłowe dokonanie zgłoszenia i zgromadzić potrzebne dokumenty.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się