Rodzaje błędów medycznych

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) jest to postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.

Odpowiedzialność za błędy medyczne zostaje przeniesiona z personelu medycznego na zakład ubezpieczeń, ponieważ placówki medyczne oraz lekarze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Rodzaje błędów medycznych:

  • błąd techniczny – niepoprawny sposób realizacji decyzji diagnostycznej lub terapeutycznej. Może być np. spowodowany podaniem niewłaściwego leku bądź zastosowaniem nieprawidłowych technik czy metod, np. operacyjnych;
  • błąd w rozpoznaniu (błąd diagnozy) – sytuacja, w której lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na chorobę, która nie występuje u pacjenta. Efektem jest niewłaściwe lub przedłużone leczenie. Najczęściej ma miejsce z powodu niewłaściwej interpretacji badań diagnostycznych, czyli na przykład z powodu niewłaściwego odczytania zdjęcia rentgenowskiego lub innej dokumentacji. Powodem popełnienia błędu przez lekarza może być także sytuacja, kiedy lekarz nie wykona u pacjenta niezbędnych badań lub nie skieruje go na konsultację u innego lekarza;
  • błąd w leczeniu – lekarz zastosuje niewłaściwy sposób leczenia lub wcale nie leczy pacjenta. Przykładem jest niezapisanie pacjentowi właściwego leku lub niewykonanie potrzebnej operacji.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.