Baza wiedzy

Wypadek motocyklowy – jak uzyskać odszkodowanie?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

wypadek motocyklowy odszkodowanie

Wypadki motocyklowe mają miejsce rzadziej niż te samochodowych, jednak są o wiele bardziej niebezpieczne. Jako kierowca jednośladu możesz ponieść naprawdę poważne obrażenia, które nieraz pociągają za sobą kosztowne leczenie. Jeśli to druga strona jest winna całemu zdarzeniu, za wypadek motocyklowy należy Ci się odszkodowanie, ale i znacznie więcej.

Wypadki motocyklowe nie należą do rzadkości, a ich skutki bywają tragiczne

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w sezonie motocyklowym 2021 na polskich drogach miało miejsce aż 1710 wypadków z udziałem motocyklistów. Śmierć poniosło 189 osób (motocyklistów lub pasażerów jednośladu), a aż 1567 zostało rannych.

Jak widzisz, praktycznie każdy wypadek z udziałem motocyklu miał poważne konsekwencje. Ta informacja nie powinna zresztą dziwić – w końcu jadąc motorem, w momencie wypadku znajdujesz się w gorszym położeniu niż kierowca samochodu. Nie zabezpieczają Cię pasy, konstrukcja auta, nie ma też poduszek powietrznych. Z tego powodu skutki całego zdarzenia mogą być naprawdę poważne – od urazów wewnętrznych, przez obrażenia kręgosłupa, aż po amputacje czy śmierć.

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek motocyklowy?

Kierowcy pojazdów mechanicznych muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. W razie wypadku to właśnie z polisy zostaną naprawione wszystkie poniesione szkody.

Tym samym jako poszkodowany motocyklista czy też pasażer motoru możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że to właśnie druga strona ponosi winę za całe zdarzenie. Zasada jest prosta – za wypadek motocyklowy przysługuje Ci odszkodowanie, jeśli udowodnisz:

  • winę drugiego kierowcy,
  • szkodę,
  • związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a powstałą szkodą.

Z kolei jeśli to Ty ponosisz odpowiedzialność za cały wypadek, odszkodowania nie otrzymasz, za to jadący z Tobą pasażer będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie z Twojej polisy OC.

Wypadek motocyklowy – jak uzyskać odszkodowanie?

Po tych ogólnych informacjach czas przejść do konkretów. Pierwszą kwestią, jaką trzeba udowodnić, by otrzymać odszkodowanie, będzie wspomniana już wina kierowcy.

Musisz więc zadbać o zgromadzenie odpowiednich dowodów. Po wypadku zwykle konieczne okaże się wezwanie karetki i policji. Szczególnie ważne będzie to w momencie, gdy kierowca auta jest nietrzeźwy albo nie chce przyznać się do winy.

Policja sporządzi notatkę policyjną – to jeden z podstawowych dokumentów przy późniejszym dochodzeniu odszkodowania. Na tej podstawie można ustalić przyczyny wypadku, sprawcę oraz zakład ubezpieczeń, w którym kierowca odpowiedzialny za zdarzenie jest ubezpieczony.

Bywają jednak i przypadki, kiedy jednoznaczne ustalenie winnego na tym etapie nie jest proste. Wtedy konieczne może się okazać poczekanie na dalsze informacje – np. opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Warto też zadbać o zgromadzenie dodatkowych dowodów – zrobić zdjęcia miejsca wypadku i sfotografować uszkodzone pojazdy. W miarę możliwości zadbaj też o spisanie danych ewentualnych świadków.

Za co należy Ci się odszkodowanie?

Udowodnienie winy kierowcy to dopiero pierwszy warunek, który musisz spełnić, by otrzymać odszkodowanie. Kolejna kwestia to wykazanie poniesionych szkód. Wypłacone odszkodowanie powinno pokryć je wszystkie. Szkody można przy tym podzielić na dwie kategorie: na mieniu oraz osobowe.

Szkoda na mieniu

Szkoda na mieniu obejmuje przede wszystkim odszkodowanie za uszkodzony motocykl. Ubezpieczyciel sprawcy powinien więc pokryć koszty jego naprawy.

Zwykle wygląda to w ten sposób, że zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi, a jego rzeczoznawca sporządza kosztorys. Na tym etapie może jednak dojść do zaniżenia odszkodowania. Pamiętaj więc, że jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, masz prawo się od niej odwołać.

Warto też dodać, że uszkodzone mienie, to nie tylko Twój jednoślad, ale także zniszczony kask, ubrania do jazdy motocyklem, sprzęt elektroniczny itd. Krótko mówiąc – wszystkie przedmioty, jakie uległy uszkodzeniu w momencie wypadku. Wysokość takich szkód najłatwiej udowodnić na podstawie paragonów i faktur. Jednak jeśli nimi nie dysponujesz, wcale nie odbiera Ci to szansy na otrzymanie pieniędzy.

Szkoda na osobie

W razie wypadku motocyklowego szkoda na mieniu to jednak zwykle kwestia drugorzędna. Najpoważniejszą konsekwencją całego zdarzenia są różnego rodzaju urazy. To właśnie szkoda na osobie.

Podstawowym dowodem będzie w tym wypadku dokumentacja medyczna, która pozwoli Ci wykazać rozmiar doznanych obrażeń. Pamiętaj też o zbieraniu wszystkich rachunków i faktur na potwierdzenie kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Wydatki na zakup leków, rehabilitację, dojazd do placówek – one wszystkie nie byłyby konieczne, gdyby nie doszło do wypadku. Z tego powodu należy Ci się za nie zwrot w ramach wypłaconego odszkodowania.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli ze względu na wypadek nie będziesz w stanie pracować – wtedy przysługuje Ci wyrównanie za utracone zarobki. Jeśli natomiast szkody są na tyle poważne, że utracisz zdolność do pracy, możesz otrzymać także rentę.

Zadośćuczynienie za wypadek motocyklowy

Wspomniane szkody na osobie wiążą się jednak nie tylko ze stratami materialnymi. Oznaczają dla Ciebie także krzywdy, ból i cierpienie.

Mowa tu nie tylko o przeżyciach fizycznych. W szczególnie trudnych przypadkach możesz np. stać się osobą niepełnosprawną i nie móc pogodzić się ze swoją obecną sytuacją, doświadczać zespołu stresu pourazowego, a nawet popaść w depresję. Za te wszystkie przeżycia należy Ci się dodatkowa rekompensata – zadośćuczynienie.

O ile łatwo jest oszacować wysokość odszkodowania – wystarczy zsumować wartości poniesionych wydatków – to jeśli chodzi o szkodę niemajątkową sprawa już mocno się komplikuje. Wysokość zadośćuczynienia będzie więc zależeć od konkretnego przypadku. Znaczenie będzie mieć jednak m.in. rozmiar poniesionych szkód, utracone możliwości finansowe, Twój wiek oraz możliwe konsekwencje w przyszłości.

Zadośćuczynienie przysługuje Ci także, gdy poszkodowany motocyklista zmarł, a Ty musisz zmagać się ze stratą. W takiej sytuacji obok nieraz otrzymasz też inne świadczenia za śmierć osoby najbliższej, takie jak stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz rentę alimentacyjną.

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Wiesz już, co musisz udowodnić, by uzyskać odszkodowanie. Teraz pozostaje kwestia zgłoszenia całego wypadku ubezpieczycielowi.

W praktyce w pierwszej kolejności gromadzisz więc wszystkie potrzebne dokumenty potwierdzające winę drugiej strony oraz wysokość poniesionych przez Ciebie szkód. Potem zgłaszasz się do ubezpieczyciela sprawcy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wydanie decyzji, w której przyzna Ci odszkodowanie określonej wysokości lub odmówi jego wypłaty. Bywa jednak, że sprawa okazuje się bardziej skomplikowana i czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela nieco się wydłuża. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe musi Cię jednak o tym poinformować i podać przewidywany czas wyjaśnienia sprawy.

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Niestety, ubezpieczyciele nieraz próbują wykorzystać niewiedzę poszkodowanych i za wypadki motocyklowe wypłacają mniej, niż im się należy. Czasami już samo złożenie odwołania pozwala Ci jednak uzyskać pełną przysługującą Ci kwotę, a jeśli to nie poskutkuje – zawsze możesz walczyć o swoje prawa w sądzie.

Przyczynienie się motocyklisty do wypadku

W kontekście zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli warto wspomnieć także o przyczynieniu się do powstania szkody. Jest to taka sytuacja, w której Twoje zachowanie wpływa na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów – np. gdy jedziesz bez kasku albo z nadmierną prędkością.

Nie pozostanie to bez wpływu na odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne przysługujące Ci świadczenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że przyczynienie nie pozbawiają Cię prawa do jakichkolwiek pieniędzy. Tak stanie się tylko, gdy ponosisz wyłączną winę za wypadek. W pozostałych przypadkach ubezpieczyciel musi wypłacić Ci odszkodowanie, ale ta kwota zostanie obniżona stosownie do stopnia Twojego przyczynienia.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia – czy otrzymasz odszkodowanie za wypadek motocyklowy?

Wszystkie wyżej opisane kwestie zakładają, że sprawca wypadku weźmie odpowiedzialność za swoje czyny. Zdarza się jednak, że zamiast tego postanawia uciec z miejsca zdarzenia.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że wcale nie odbiera Ci to prawa do odszkodowania. Wprawdzie nie wiesz, kto jest sprawcą i do jakiego ubezpieczyciela się zwrócić. Szkodę zgłaszasz jednak wówczas do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Obowiązują przy tym pewne ograniczenia. Możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody na osobie. Za zniszczone mienie UFG wypłaci natomiast pieniądze tylko w przypadku śmierci poszkodowanego lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 14 dni. W pozostałych przypadkach jedyną szansą na uzyskanie pieniędzy za uszkodzone mienie będzie naprawienie tych szkód z własnego AC.

Wypadek motocyklowy a odszkodowanie – podsumowanie

  1. Odszkodowanie za wypadek motocyklowy możesz otrzymać, gdy to inny kierowca ponosi winę za całe zdarzenie. Wtedy szkoda zostanie naprawiona z OC sprawcy.
  2. Wypłacona kwota powinna obejmować szkody na mieniu (m.in. koszty naprawy motocykla) oraz szkody na osobie (np. koszty leczenia, rehabilitacji itd.). Mogą przysługiwać Ci także dodatkowe świadczenia – renta, zwrot utraconych zarobków i zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
  3. W sytuacji gdy przyczynisz się do wypadku, te świadczenia zostaną odpowiednio obniżone. Ubezpieczyciel nie może jednak na tej podstawie całkowicie Cię ich pozbawić.
  4. Aby otrzymać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, przedstawiając odpowiednie dowody – m.in. notatkę policyjną, dokumentację medyczną czy zdjęcia z miejsca zdarzenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe co do zasady ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli się z nią nie zgadzasz, możesz złożyć odwołanie, a w dalszej kolejności – dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

likwidacja szkód komunikacyjnych

Baza wiedzy

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Z pewnością wiesz, że jeśli dojdzie do wypadku z winy innego kierowcy, likwidacja szkód komunikacyjnych będzie odbywać się w ramach jego OC. Ale co to tak właściwie oznacza? Czego możesz się domagać? Jakich kwot się spodziewać? I co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Po wypadku komunikacyjnym należy Ci się znacznie więcej niż tylko odszkodowanie. Możesz otrzymać także zadośćuczynienie, które wynagrodzi Ci wszystkie krzywdy.

odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka winy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Czy wiesz, że nie zawsze odpowiadasz za wypadek na tych samych zasadach? Wszystko zależy od tego, kto jeszcze w nim uczestniczył. Przepisy przewidują odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka i winy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się