Baza wiedzy

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Prawniczka Joanna Majkowska | 26.11.2021

likwidacja szkód komunikacyjnych

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Polisa OC chroni kierowców przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Tym samym osoba poszkodowana nie musi się obawiać, że sprawca nie będzie w stanie pokryć kosztów naprawy szkody lub że wyrządzona likwidacja szkód komunikacyjnych zostanie przeprowadzona zbyt późno.

Na czym polega likwidacja szkód komunikacyjnych?

Likwidacja szkód komunikacyjnych to proces polegający na podejmowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za powstałą szkodę, jak również wysokości kwoty odszkodowania lub świadczenia za tą szkodę. Są to czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą odszkodowania lub też odmową wypłaty odszkodowania.

Zgłaszając szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy możemy oczekiwać wypłaty odszkodowania w terminach, określonych przepisami prawa (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W myśl przepisów wypłata środków powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia ubezpieczyciela.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe przedłużenie terminu do 90 dni

Gdyby w terminie 30 dni nie było możliwe ustalenie okoliczności koniecznych do określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, środki powinny zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Przekroczenie maksymalnego 90-dniowego terminu wypłaty odszkodowania jest możliwe jedynie w jednym przypadku – kiedy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego.

 

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka winy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Czy wiesz, że nie zawsze odpowiadasz za wypadek na tych samych zasadach? Wszystko zależy od tego, kto jeszcze w nim uczestniczył. Przepisy przewidują odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka i winy.

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

czas likwidacji szkody

Baza wiedzy

Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w określonym terminie. Jeśli jednak czas likwidacji szkody z nieuzasadnionych powodów się wydłuży, możesz domagać się nie tylko samego odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się